fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Trudno o pomostówkę

Fotorzepa, Dziennik Wschodni DzW Dziennik Wschodni
Od stycznia ZUS odrzucił 70 proc. wniosków o emerytury pomostowe. Trzeba je bardzo porządnie udokumentować, aby nie odejść z kwitkiem
Od tego roku pracujący w szczególnych warunkach lub charakterze mogą przechodzić na emerytury pomostowe na podstawie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=294728]ustawy z 19 grudnia 2008 r. (DzU nr 237, poz. 1656). [/link]
Od stycznia do maja ZUS zarejestrował 192 wnioski o ich przyznanie, ale wypłacił je tylko 58 osobom. – Góra urodziła mysz. Z przywileju korzystają tylko ci, którzy muszą się pożegnać z pracą. Nie zachęca też wysokość świadczeń – twierdzi Wiesława Taranowska z OPZZ. – Ci, którzy uzyskali pomostówki, dostają od 800 zł do ponad 3 tys. zł.
[srodtytul]Kłopoty z dokumentacją[/srodtytul] Dlaczego jednak aż 70 proc. wniosków o pomostówki spotyka się z odmową, gdy dla wszystkich wniosków o emerytury i renty wskaźnik ten wynosi 24 proc. (w I kwartale)? ZUS wyjaśnia, że najczęstszą przyczyną odmów są braki w dokumentacji: nierozwiązanie stosunku pracy, zbyt krótki staż lub niedostarczenie wymaganego niekiedy orzeczenia o niezdolności do pracy w szczególnych warunkach lub charakterze wystawionego przez lekarza medycyny pracy. To pracownik musi zadbać o skompletowanie wniosku. Najtrudniej wykazać, że pracowało się w szczególnych warunkach lub charakterze. Okresy pracy musi potwierdzić pracodawca – w świadectwach pracy lub zaświadczeniach (zob. ramka). ZUS nie uzna dowodu z zeznań świadków (można je natomiast wykorzystać przed sądem). Dopuści kserokopie dokumentów potwierdzających okresy takiej pracy sporządzone przez archiwa, jeśli zakład nie istnieje. – [b]ZUS odmówi przyjęcia wniosku, jeśli są jakiekolwiek niejasności. Wtedy trzeba być przygotowanym na zbieranie oświadczeń od byłych pracodawców lub złożenie pozwu.[/b] Jako dowody można wykorzystać dawne zakresy obowiązków, książeczki zdrowia z wpisanymi stanowiskami pracy – radzi Bogna Turowiecka-Nowak, ekspert ubezpieczeń społecznych. Jej zdaniem odmów jest dużo także dlatego, że zainteresowani często mylą pracę w szczególnych warunkach z pracą w warunkach szkodliwych (która do pomostówek nie uprawnia). – Zdarza się, że proszą nas o pomoc ci, którzy mają kłopot z udowodnieniem, iż spełniają warunki do przyznania pomostówki. Zwykle po wyjaśnieniach udaje się ją uzyskać, ale otrzymanie świadczenia się przeciąga – mówi Wiesława Taranowska. Wśród osób, które dostały pomostówki, byli: maszyniści pojazdów trakcyjnych, rybacy morscy, kierowcy karetki pogotowia i autobusu w transporcie publicznym, hutnicy. [srodtytul]Staż i wiek[/srodtytul] Przypomnijmy, że zgodnie z art. 4 ustawy prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi urodzonemu po 31 grudnia 1948 r. Może na nią przejść po osiągnięciu co najmniej 60 (mężczyzna) lub 55 lat (kobieta), jeżeli ma się co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub charakterze i ogólny staż wynoszący co najmniej 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet. Trzeba też wykonywać (co najmniej przez jeden dzień) prace w szczególnych warunkach lub charakterze: przed 1 stycznia 1999 r. (wg starych przepisów) i po 31 grudnia 2008 r. (wymienione w wykazach obowiązujących od 1 stycznia 2009 r.). Wymaga się także rozwiązania stosunku pracy. Zanim jednak zainteresowany rozstanie się z pracodawcą, warto, aby sprawdził, czy ZUS zaliczy mu wszystkie okresy pracy. Pomostówkę mogą dostać także ci, którzy od tego roku nie świadczyli pracy w szczególnych warunkach lub charakterze, ale 1 stycznia 2009 r. mieli już okres takiej pracy, która figuruje w nowych wykazach (art. 49). [srodtytul]Tworzą wykazy[/srodtytul] W starych przepisach liczyły się stanowiska, na których była wykonywana określona praca, teraz – rodzaj pracy. Do końca grudnia pracodawcy muszą zaś przygotować wykazy stanowisk, na których jest wykonywana praca w szczególnych warunkach lub charakterze, i sporządzić ewidencję osób na nich zatrudnionych (a od przyszłego roku opłacać za nie składkę na pomostówki). Wszyscy więc muszą przetrzeć ścieżki nowej dokumentacji. [ramka][b]Przemysław Przybylski - rzecznik ZUS[/b] Okresy pracy w szczególnych warunkach lub charakterze sprzed 1999 r. stwierdza zakład w świadectwie wykonywania prac w szczególnych warunkach lub charakterze albo w zwykłym świadectwie. Dokumenty te muszą zawierać rodzaj i okres pracy (według wykazu A i B z rozporządzenia z 7 lutego 1983 r.), stanowisko zgodnie z wykazem, działem, pozycją i punktem zarządzenia resortowego, a także stwierdzenie, czy praca ta wykonywana była stale i w pełnym wymiarze czasu obowiązującym na tym stanowisku. Natomiast okresy pracy w szczególnych warunkach lub charakterze wymienione w załącznikach do ustawy o emeryturach pomostowych (również przypadające przed 1 stycznia 2009 r.), a także to, czy praca była wykonywana w pełnym wymiarze czasu, pracodawca musi potwierdzić w zaświadczeniu (zgodnie z art. 51 ustawy).[/ramka] [i]masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [mail=m.januszewska@rp.pl]m.januszewska@rp.pl[/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA