fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Najpierw informacje dla fiskusa i sądu, potem publikacja

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Po zatwierdzeniu sprawozdania trzeba złożyć je w urzędzie skarbowym i rejestrze sądowym. Potrzebna jest też publikacja w Monitorze Polskim B
Przekazanie do urzędu skarbowego rocznego sprawozdania finansowego osoby prawnej powinno nastąpić w ciągu dziesięciu dni od daty jego zatwierdzenia. Wraz ze sprawozdaniem trzeba przekazać również opinię i raport biegłego rewidenta, jeśli sprawozdanie podlegało audytowi. Spółki składają również odpis uchwały zatwierdzającej sprawozdanie. Osoby fizyczne sprawozdanie finansowe powinny były złożyć w urzędzie skarbowym wraz z zeznaniem rocznym, czyli do 30 kwietnia.[srodtytul]Dokumenty do rejestru[/srodtytul]Art. 69 ustawy o rachunkowości mówi, że kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym:- roczne sprawozdanie finansowe,- opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu (wyjątek: jeśli sporządzone zostało uproszczone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 50 ust. 2 uor, w miejsce opinii składa się oświadczenie o jej rodzaju ze wskazaniem, czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia),- odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwi...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA