Przy umowie użyczenia u wspólników może powstać przychód

Jeśli fiskus uzna, że współwłaściciele użyczają nieruchomość spółce, skutki podatkowe będą zupełnie inne, niekorzystne dla wspólników
Niestety, jest większe prawdopodobieństwo, że urzędy przyjmą właśnie takie stanowisko, przede wszystkim ze względu na fiskalne konsekwencje.Grozi to ustaleniem przychodu u wspólników, którym będzie równowartość czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości. Będą też problemy z amortyzacją.Przez umowę użyczenia – zgodnie z art. 710 kodeksu cywilnego – użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Można więc przyjąć, że współwłaściciele nieruchomości zawarli ze spółką osobową umowę użyczenia, nawet jeśli nie uczynili tego w formie pisemnej. Zezwalają jej bowiem, jako biorącemu, przez czas nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej w tym celu zabudowanej nieruchomości gruntowej. I tak może uznać urząd – że gdy na gruncie należącym do kilku osób niektóre budują nieruchomość wykorzystywaną przez n...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL