NSA: Spór o wynalazek to sprawa przedsiębiorców

W postępowaniu o unieważnienie patentu na innowacyjne rozwiązanie dowody powinny dostarczyć polemizujące strony – uznał NSA.

Publikacja: 22.03.2023 07:28

NSA: Spór o wynalazek to sprawa przedsiębiorców

Foto: Adobe Stock

Sąd zajął się sprawą unieważnienia wydanego przedsiębiorcy patentu na wynalazek, którego innowacyjność wynikała ze sposobu mocowania kasety rolety materiałowej i działania służącego do tego mechanizmu. Urząd Patentowy zdecydował o tym po otrzymaniu zgłoszenia od spółki, która zakwestionowała nowość tego rozwiązania i przedstawiła znaną już, tożsamą z nim metodę. Od tej decyzji odwołał się przedsiębiorca, wskazując, że przedstawiony przez oponenta przedmiot wzoru użytkowego jest czymś innym niż to, co stosuje on sam. Argumentował, że jego rozwiązanie gwarantuje możliwość swobodnego i wielokrotnego wpinania oraz wypinania rolety, a więc różni się od drugiego pomysłu.

Czytaj więcej

Duże zmiany w ochronie wynalazków, znaków i wzorów

Urząd przyjął stanowisko, że spółka mogła wystąpić o unieważnienie patentu, bo miała w tej sprawie interes prawny. Ponadto wyjaśnił, że o wynalazku można mówić wtedy, kiedy nie stanowi on części stanu techniki, czyli tego, co trafiło do wiadomości powszechnej przed datą przyznania pierwszeństwa do uzyskania danego patentu.

W tej sprawie urząd uznał, że rozwiązania są podobne. Jego decyzję zaskarżył przedsiębiorca, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację UP. Na podstawie jego ustaleń zaznaczył, że podstawowe cechy techniczne, które miały wyróżniać sporne rozwiązanie, były znane już wcześniej.

Takie stanowisko podzielił Naczelny Sąd Administracyjny i oddalił skargę kasacyjną. W uzasadnieniu do wyroku odniósł się do wniosku skarżącego przedsiębiorcy o przeprowadzenie w tej sprawie dowodu z zeznań świadków, w tym twórców wynalazku.

– Badanie ustawowej przesłanki nowości udzielenia ochrony patentowej to badanie (przeprowadzane) przede wszystkim na podstawie dowodów w postaci dokumentów – wyjaśnił NSA. I dodał, że o nowości przesądza data pierwszeństwa.

– W związku z tym powoływanie świadków na okoliczność w kwestii nowości, jak słusznie zauważył zarówno organ, jak i sąd pierwszej instancji, byłoby bezcelowe – doprecyzował.

Wyjaśnił też, że przesłankę ustawową ochrony patentowej (czyli wymaganie, aby wynalazek zgłoszony do opatentowania był nowy) bada się na podstawie dowodów w postaci przeciwstawnych rozwiązań. Sąd przypomniał też o zasadach rządzących rodzajem postępowania, które toczyło się przed kolejnymi instancjami.

– To nie organ w tym postępowaniu ma szukać dowodów i ustalać wszystkie te istotne dla sprawy. To strony toczące spór przed organem, jakim jest Urząd Patentowy, w ramach postępowania spornego, czyli kontradyktoryjnego, mają je dostarczyć – uzasadnił NSA.

Sygnatura akt: II GSK 1284/19

Prawo karne
Fakty i mity o "lex Tusk". Czy kontrowersyjna ustawa wpłynie na wynik wyborów
Materiał Promocyjny
Gdy zapadną egipskie ciemności
Prawo dla Ciebie
Lex Tusk: komisja ruszy przed wyborami, a odwołania do sądu już po nich
Prawo karne
Decyzje od ręki, spory na lata. Oto możliwy kalendarz prac komisji z Lex Tusk
Prawo
„Komisja może wezwać każdego, nie tylko Tuska. I każdemu wyrządzić krzywdę”
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach