Tag: Znaki i Patenty

Napój doprawiany kawą i napój na bazie kawy to dwa różne towary

Rzeczywistego używania znaku towarowego nie można udowodnić za pomocą prawdopodobieństw lub domniemań. Należy je wykazać solidnymi i obiektywnymi dowodami rzeczywistego i wystarczającego używania znaku towarowego na danym rynku.

Co zrobić, gdy ktoś podszywa się pod twoją działalność? Trzy przykłady reakcji

Sądy własności intelektualnej działają już od ponad roku w pięciu polskich miastach rozstrzygając spory związane z prawami własności intelektualnej. Przepisy prawa oferują narzędzia procesowe, które mają wspomóc uprawnionych w walce z naruszeniami.

Rodzaj umowy ma znaczenie dla źródła przychodów

Czynsz z dzierżawy znaku towarowego może być przychodem z najmu i wolno go opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jednolity Sąd Patentowy to game changer w systemie ochrony innowacji technicznych

Po latach burzliwych dyskusji i prac legislacyjnych związanych z utworzeniem Jednolitego Sądu Patentowego wszystko wskazuje na to, że jeszcze w 2022 roku oficjalnie rozpocznie on swoją działalność.

Odpady: patent na drugie życie

Zwiększa się liczba dokonywanych zgłoszeń patentowych z dziedziny recyklingu. Firmy chcą wykorzystywać surowce, które na pierwszy rzut oka nie wydają się zdolne do ponownego przetworzenia.

Lepsza piecza nad wynalazkami

Szybszą i tańszą rejestrację patentów, znaków towarowych i wzorów użytkowych przewiduje projekt nowego prawa własności przemysłowej.

Duże zmiany w ochronie wynalazków, znaków i wzorów

Usprawnienie i przyspieszenie postępowań prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP, obniżenie kosztów uzyskiwania i utrzymywania ochrony z praw własności przemysłowej, a także cyfryzacja i unowocześnienie procesów z nią związanych - to główne cele projektowanej przez rząd reformy prawa własności przemysłowej .

Rzecznik patentowy - czy to zawód dla młodych?

Czy można zastrzec zapach CHANEL N°5, czarny kolor papieru toaletowego oraz wygląd Stadionu Narodowego? Czy prawo autorskie zabezpiecza Kostkę Rubika? Jak chronić pomysł na biznes w postaci skarpetek ułożonych w kształt sushi? Wyzwania, z którymi na co dzień mierzą się rzecznicy patentowi, są zaskakujące. Wiele prawdy jest w powiedzeniu: „Wybierz pracę, którą pokochasz, a nie przepracujesz w życiu ani jednego dnia”.

Brak sprzeciwu wobec naruszenia praw może pozbawić ochrony

Poszkodowany czynem nieuczciwej konkurencji oraz uprawniony z prawa z dziedziny własności intelektualnej powinni możliwie szybko wystąpić z roszczeniami wobec naruszyciela. Długoletnie tolerowanie stanu bezprawności może uniemożliwić skuteczne dochodzenie roszczeń.

Cyfry, liczby i litery jako znaki towarowe

Wśród konwencjonalnych znaków towarowych wyróżnić można znaki w postaci cyfr, liczb lub liter, jak również zawierające ich kombinacje, nie stanowiąc zarazem konkretnych wyrazów.