Tag:

Znaki i Patenty

Czy piosenka może być reklamą – rzecz o wyrobach tytoniowych w mediach

Ustawy mają w założeniu chronić odbiorców mediów przed niepożądanymi skutkami kontaktu z treściami promującymi produkty, od których mogą oni się potencjalnie uzależnić. Stosowanie tych przepisów w praktyce nie jest jednak proste.

Wspólność prawa do znaku towarowego a licencja

Prawo do znaku może przysługiwać kilku osobom, generuje to wiele problemów i pytań, m.in. kto może podejmować czynności zarządu względem wspólnego prawa.

Google zapłaci gigantyczne odszkodowanie za przywłaszczenie patentów

Amerykański sąd wydał wyrok w procesie, jaki koncernowi Google wytoczyła firma Sonos za naruszenie jednego z jej patentów na inteligentne głośniki. Gigant będzie musiał zapłacić 32,5 miliona dolarów odszkodowania.

Ochrona prawna odmian roślin

W rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, hodowca może ubiegać się o prawo wyłączne do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także do korzystania zarobkowego z niej i odnosi się do odmian wszystkich rodzajów i gatunków roślin. Wyłączne prawo do nowej odmiany przyznaje się na wniosek hodowcy.

"Emmentaler" nie tylko dla serów ze Szwajcarii. Wyrok Sądu UE

Nazwa "emmentaler" nie może być chroniona jako unijny znak towarowy w odniesieniu do serów - orzekł Sąd Unii Europejskiej. Decyzja nie ucieszy Szwajcarów, którzy chcieli zastrzec ją dla swoich serów.

Znak towarowy a prawo autorskie

Korzystanie ze znaku towarowego nie godzi w autorskie prawa osobiste. Co innego modyfikacje.

Uniwersytet Jagielloński walczy o nazwę

Pomysł zmiany nazwy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wywołał opór najstarszej uczelni w Polsce, która uważa, że chęć posługiwania się szyldem „Uniwersytet Krakowski", to próba zawłaszczenia jej tradycji.

Czy slogan może uzyskać ochronę prawną?

Slogan może zostać zarejestrowany jako znak towarowy, jeśli posiada zdolności odróżniające. Zwrot THE FUTURE IS PLANT BASED takiej zdolności nie posiada – uznał Sąd Unii Europejskiej w niedawnym wyroku.

Prawna ochrona wzorów, a spór z byłym pracownikiem

Ochrona wzoru przemysłowego wymaga dokumentowania własnego udziału w jego tworzeniu i publicznej dystrybucji – wynika z najnowszego wyroku NSA.

Do kogo należy opatentowana "REPUBLIKA". Urząd był po stronie wdowy po muzyku

Warto jak najszybciej spisać umowę lub zastrzec nazwę zespołu muzycznego w Urzędzie Patentowym RP.