fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

VAT w przypadku przekazania auta firmowego na cele osobiste

Fotolia.com
Przekazanie firmowego samochodu na cele osobiste jest opodatkowane VAT, gdy przy jego nabyciu przedsiębiorca miał prawo do odliczenia podatku naliczonego. Czynność ta jest neutralna w podatku dochodowym.

- W 2007 r. wziąłem w leasing nowy samochód osobowy o wartości ok. 50 000 zł, skorzystałem z odliczeń VAT. W 2013 r. skończyła się umowa leasingu i wykupiłem samochód za 500 zł + VAT. Od sierpnia 2015 r. działalność jest zawieszona, a w tym miesiącu, tj. w sierpniu 2017 r. zostanie automatycznie zamknięta. Czy przekazując dziś ten samochód na swoje cele prywatne będę zobowiązany zapłacić podatek dochodowy i VAT? – pyta czytelnik.

Odpowiadając na pytanie czytelnika, należy przede wszystkim rozważyć czy zostały spełnione wszystkie przesłanki, aby nieodpłatne przekazanie samochodu podlegało opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega nieodpłatne przekazanie towarów, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

- przekazane towary należą do przedsiębiorstwa podatnika,

- towary są przekazywane na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

- podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu przekazywanego towaru lub jego części składowych.

Jak był wykorzystywany

Z przepisów wynika zatem, że wyłączenie z opodatkowania VAT przekazania samochodu osobowego jest możliwe tylko wtedy, gdy podatnikowi w ogóle nie przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego VAT w związku z jego nabyciem/wytworzeniem.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

W sytuacji opisanej przez czytelnika, po zakończeniu umowy leasingu w 2013 roku wykupił on samochód, który następnie przez kolejne lata wykorzystywał na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Jako, że czytelnik wykupił samochód z przeznaczeniem go na potrzeby prowadzonej działalności – należy uznać, że przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku od nabycia przedmiotowego samochodu.

Zasadniczo, wycofanie samochodu osobowego z działalności gospodarczej oraz przekazanie go na cele prywatne będzie podlegało opodatkowaniu VAT. niezależnie od tego, czy przekazanie samochodu na cele prywatne nastąpiło w czasie zawieszenia działalności czy już po jej zamknięciu (w 2015 r. czy w 2017 r.).

Nie powstanie przychód

W myśl przepisów ustawy o PIT, czynność przekazania samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej na cele osobiste podatnika nie wywołuje żadnych skutków, ponieważ podatnik nie osiągnie z tego tytułu żadnego przychodu. W opisanej przez czytelnika sytuacji wycofany z działalności gospodarczej samochód nie zostanie sprzedany, nadal będzie stanowić własność czytelnika, który będzie wykorzystywał go na potrzeby osobiste. Nie mamy zatem do czynienia z odpłatnym zbyciem samochodu, lecz ze zmianą przeznaczenia, czyli nieodpłatnym przekazaniem na cele osobiste.

Wycofanie samochodu osobowego z działalności gospodarczej i przekazanie na cele osobiste nie powoduje obowiązku opodatkowania PIT.

Sześć lat

Warto jednak wskazać, że przychód podatkowy może powstać, gdy samochód ten zostanie przez czytelnika sprzedany przed upływem sześciu lat od jego przekazania na cele prywatne. Okres ten jest liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do wycofania samochodu z działalności, do dnia jego odpłatnego zbycia.

—Lidia Adamek–Baczyńska doradca podatkowy, partner w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

—Natalia Błażejewska konsultantka w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA