Natalia Błażejewska

Korekta a anulowanie faktury - różnice

Nawet jeśli kontrahent odesłałby podatnikowi nieprawidłowo lub omyłkowo wystawioną fakturę, to – jeśli dokumentuje ona faktyczną czynność – wystawca nie może jej anulować. Powinien w tym przypadku wystawić korektę.

Uchylanie się od przyjęcia pisma nie zapewni ochrony podatnikowi

Gdy przedsiębiorca dopuszcza się nadużycia w zakresie skutecznego doręczenia korespondencji, unikając jej odbioru, o momencie skutecznego przedłużenia terminu zwrotu VAT decyduje data wydania postanowienia, a nie doręczenia.

Mieszkanie dla pracownika a korzyści VAT

Zdaniem sądów, przedsiębiorca może odliczyć VAT od wynajmu lub nabycia lokalu dla zatrudnionej osoby ze względu na pośredni związek tej transakcji z czynnościami opodatkowanymi. Fiskus ma jednak inne zdanie na ten temat.

WDT: wyłudzenie towaru i brak zapłaty nie zwalniają z obowiązku rozliczenia VAT

Polski przedsiębiorca, który przeprowadza transakcje wewnątrzwspólnotowe, powinien dochować należytej staranności w celu upewnienia się, że wykonywana przez niego czynność nie prowadzi do udziału w oszustwie podatkowym.

Wewnątrzwspólnotową dostawę trzeba odpowiednio udokumentować

Potwierdzenie transakcji w terminie pozwala na zastosowanie do WDT zerowej stawki podatku. Organy coraz częściej akceptują dokumenty w postaci skanu przesyłanego mailem czy raportu generowanego z systemu elektronicznego.

Prawo do odliczenia VAT z otrzymanej faktury - kiedy się przedawnia

Prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług z otrzymanej faktury przedawnia się szybciej niż zaległości z tytułu nierozliczonego VAT należnego.

Czy można odliczyć VAT zapłacony przed rejestracją

Przedsiębiorca nabywa prawo do odliczenia z chwilą uzyskania statusu podatnika, którym staje się w momencie przeprowadzenia pierwszych inwestycji (zakupu towarów lub usług) związanych z przyszłą działalnością gospodarczą.

Kiedy zbycie gruntu jest zwolnione z VAT

Jeżeli przedsiębiorca chce sprzedać niezabudowaną działkę, to aby ustalić czy transakcja jest opodatkowana, powinien sprawdzić na jakie cele teren został przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy.

Sprzedaż wysyłkowa z zagranicy w Polsce bez kasy fiskalnej

Zagraniczni podatnicy, którzy sprzedają polskim konsumentom towary przez Internet i ze względu na przekroczenie limitu transakcji zarejestrowali się tutaj dla celów VAT, zdaniem organów nie muszą stosować kas rejestrujących.

VAT w przypadku przekazania auta firmowego na cele osobiste

Przekazanie firmowego samochodu na cele osobiste jest opodatkowane VAT, gdy przy jego nabyciu przedsiębiorca miał prawo do odliczenia podatku naliczonego. Czynność ta jest neutralna w podatku dochodowym.