fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Zakres zwolnień w podatku VAT bez niektórych usług finansowych i ubezpieczeniowych

123RF
Elementy usług finansowych i ubezpieczeniowych stanowiące odrębną całość, w tym usługa likwidacji szkód, zostaną wyłączone ze zwolnienia z VAT.

Od 1 lipca wchodzą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o VAT, które mają na celu dostosowanie polskich przepisów do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz ściślejsze odwzorowanie przepisów dyrektywy 2006/112/WE w ustawie krajowej. Z art. 43 ustawy wykreślone zostały ust. 13 i 14.

W konsekwencji ze zwolnienia zostaną wyłączone usługi będące elementem usługi ubezpieczeniowej, świadczone przez podmioty trzecie na rzecz zakładów ubezpieczeń. Zalicza się do nich usługi likwidacji szkód, które świadczone odrębnie nie stanowią usługi ubezpieczeniowej ani usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy VAT. Chodzi o wykonanie zespołu czynności, których celem jest zaspokojenie roszczeń ubezpieczonego wynikających z umowy ubezpieczenia.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, przedstawiając projekt zmian w VAT, że usługa likwidacji szkód obejmuje m.in. call center obsługi likwidacji szkód, ustalanie przyczyn i okoliczności powstania szkód oraz szacowanie ich wysokości (dokonanie wyceny i przygotowanie dokumentacji fotograficznej). Obejmuje także przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia, podejmowanie decyzji merytorycznych w sprawach szkodowych, a także zorganizowanie pomocy w miejscu zdarzenia.

Ze zwolnienia wyłączone zostają też takie elementy usługi likwidacji szkód jak: naprawa uszkodzonych rzeczy, wynajem samochodu zastępczego, holowanie uszkodzonego pojazdu, rezerwacja miejsca w hotelu, lustracja miejsca zdarzenia, udzielanie poszkodowanym informacji o warunkach ubezpieczenia i wszelkie inne czynności natury technicznej.

W wyroku z 17 marca 2016 r. (C-40/15) dotyczącym polskiej spółki Aspiro Trybunał SprawiedliwościUE przyznał rację ministrowi finansów. Uznał, że usługi likwidacji szkód świadczone przez podmiot trzeci w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń nie wchodzą w zakres zwolnienia z podatku od towarów i usług. Wcześniej było to przedmiotem sporów.

Wchodzące w życie 1 lipca zmiany w ustawie o VAT będą też dotyczyć usług finansowych. Zwolnienie od podatku nadal będzie odnosić się do usług stanowiących element usługi finansowej wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38–41. Wyjątkiem będą te o charakterze czysto technicznym.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE ze zwolnienia nie mogą korzystać świadczone odrębnie usługi wspierające usługi finansowe, nawet jeśli są niezbędne do ich świadczenia, ale mają czysto techniczny charakter. Przykładem tego są usługi administracyjne, usługi call center oraz usługi „swift" (elektronicznego przesyłania wiadomości na rzecz instytucji finansowych).

podstawa prawna: nowelizacja ustawy o VAT z 1 grudnia 2016 r. DzU z 15 grudnia 2016 r., poz. 2024

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA