Targi Idei ESG FOB: 10. edycja w zupełnie nowej odsłonie już za nami

16 kwietnia 2024 w CK ADN w Warszawie odbyła się 10. już edycja znanego wydarzenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Targi Idei ESG.

Publikacja: 26.04.2024 11:00

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym konferencji "Targi Idei ESG" organizowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W odświeżonej formule organizatorzy postawili na merytorykę, inspiracje i networking, dzięki wystąpieniom, dyskusjom plenarnym i części warsztatowej. Patronat nad całym wydarzeniem objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a partnerami strategicznymi wydarzenia zostali Respect Energy, EY Polska i Citi Handlowy. W wydarzeniu udział wzięło łącznie 500 profesjonalistów-ek ESG.

–  Od lat wspólnie tworzymy to wydarzenie i środowisko ekspertów, praktyków i pasjonatów zrównoważonego rozwoju. Gdyby nie Państwa zaangażowanie oraz chęć wymiany wiedzy i doświadczeń, nie byłoby kolejnych edycji Targów – tymi słowami Maria Krawczyńska-Kaczmarek, Członkini Zarządu FOB, otworzyła tegoroczne spotkanie.

W nowej odsłonie konferencja została podzielona na dwie części i trzy ścieżki. W sesji plenarnej miały miejsce dwa wystąpienia inspirujące: prof. dr. hab. Szymona Malinowskiego, dyrektora Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Petera Bakkera, prezesa i dyrektora generalnego World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). W tej części premierę miał również 22. już Raport FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki”.

W panelu dyskusyjnym „Czy należyta staranność ESG zmieni reguły gry?”, prowadzonym przez Magdalenę Krukowską, dziennikarkę Forbes Polska, udział wzięli: Dominik Szostak, Naczelnik Wydziału Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Maciej Krywoniuk, Head of Strategy and Investor Relations, Citi Handlowy, Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Partnerka EY w obszarze Sustainability, Katarzyna Teter, ESG Manager w Respect Energy Holding oraz Maria Krawczyńska-Kaczmarek, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Rozmowa dotyczyła wyzwań, przed którymi stoi biznes w związku z opracowywanymi przez Unię Europejską regulacjami dotyczącymi należytej staranności.

W drugiej części wydarzenia uczestnicy wzięli udział w serii warsztatów dotyczących ścieżek tematycznych konferencji:  bioróżnorodności, praw człowieka i należytej staranności oraz raportowania ESG i zrównoważonych finansów. Każda z tych ścieżek rozpoczęła się tzw. case study, przygotowanym przez Partnerów Strategicznych konferencji.

Kryzys planetarny. Już jest

Konferencję „Targi Idei ESG” rozpoczął wykład prof. dr. hab. Szymona Malinowskiego pod tytułem „Cywilizacja i natura, czyli kryzys planetarny”. Alarmujące dane mówią same za siebie, granice planetarne zostały przez ludzkość przekroczone, a nasze wysiłki na rzecz zatrzymania postępujących zmian klimatycznych musimy realizować, cytując prof. Malinowskiego, „w zarządzaniu kryzysowym”.

To dlatego, jak podkreślił w swojej wiadomości wideo Peter Bakker, w działaniach na rzecz ograniczenia wpływu kryzysu klimatycznego, odbudowy środowiska naturalnego i walki z nierównościami świat liczy na biznes, który ma możliwości i zasoby, by wprowadzić pilne i odważne rozwiązania na szeroką skalę.

Należyta staranność obejmie wszystkich?

Należyta staranność i systemowe do niej podejście staną się wymogiem za sprawą CSDDD. I choć to niezwykle skomplikowane zagadnienie w teorii obejmie tylko największe przedsiębiorstwa, to w praktyce będzie miało o wiele większy zasięg, oddziałując w istotnym stopniu również na małe i średnie firmy. W przypadku należytej staranności mówimy bowiem o mechanizmach zapobiegawczych, zarządczych i naprawczych nie tylko w danym przedsiębiorstwie, ale w całym łańcuchu wartości. Nowa regulacja będzie z jednej strony wyzwaniem dla firm, a z drugiej – stworzy ramy służące do wypracowywania ambitnych strategii i realizacji działań wspierających zrównoważoną transformację gospodarki.

–  Wieloletnie doświadczenia pokazują, że próby edukacji i zachęt nie są wystarczające. Dobra wola i rozmowy nie przynoszą efektów, bez wprowadzenia wymogów prawnych odpowiednie procesy nie będą należycie prowadzone. Temu właśnie służą dyrektywy CSRD i CSDDD – tak podsumowała konieczność wprowadzenia wspomnianych regulacji Maria Krawczyńska-Kaczmarek.

Bioróżnorodność: OZE, ESRS, ekosystemy i rolnictwo regeneratywne

Zachowanie różnorodności biologicznej to jedno z największych wyzwań i temu poświęcone zostało case study Respect Energy. O tym, jak istotny jest to fakt, świadczy również objęcie działań na jej rzecz obowiązkiem raportowania zgodnie z ESRS.

– Walka o powstrzymanie zmian klimatycznych jest nierozerwalnie związana z ochroną bioróżnorodności. Jednak jak pokazuje raport „Nature and Business”, którego powstanie zainicjował Respect Energy, nadal niewiele firm podejmuje działania w tym obszarze. Jednym z naszych celów jest budowanie świadomości i integrowanie biznesu wokół tego tematu. Cieszymy się, że ta tematyka została uznana za jedną z ważniejszych podczas Targów Idei ESG – podkreśliła Katarzyna Teter, ESG Manager w Respect Energy Holding.

Warsztat na temat wymogów związanych z raportowaniem przez firmy informacji dotyczących bioróżnorodności poprowadził zespół UNEP/GRID-Warszawa – Maria Andrzejewska, Michał Purol i Monika Szewczyk. Jednym z najpoważniejszych wyzwań dla odtwarzania naszych ekosystemów są uprawy, dlatego drugi warsztat w tej ścieżce, prowadzony przez Małgorzatę Bojańczyk z Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywienia, skupiał się na szansach i wyzwaniach stojących przed rolnictwem regeneratywnym.

Prawa człowieka i należyta staranność: to nie dokument, lecz cały system

Z kolei uczestnicy warsztatów w ramach ścieżki „Prawa człowieka i należyta staranność”, której opiekunem była firma EY Polska, mogli dowiedzieć się od Wojciecha Niegodzińskiego, audytora śledczego, o korzyściach i ryzykach płynących z rzeczywistego i systemowego wdrożenia tytułowej należytej staranności w całym łańcuchu wartości.

Beata Faracik i Stanisław Drozd z Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu poprowadzili prezentację i dyskusję o odpowiedzialnych praktykach zakupowych i wzorcowych klauzulach umownych. Z kolei Aleksandra Stanek Kowalczyk i Tomasz Michalak z EY Polska przybliżyli wdrażanie mechanizmów due dilligence w praktyce.

– Praktyczne mechanizmy należytej staranności to istotny element zarządzania ryzykiem, który pozwala przedsiębiorstwom identyfikować, monitorować i minimalizować wszelkie potencjalne zagrożenia związane z ich operacjami biznesowymi. Wdrażanie takich mechanizmów wymaga systematycznego podejścia do oceny partnerów biznesowych, źródeł dostaw oraz procedur wewnętrznych w obszarach społecznych i środowiskowych. Zagadnienie należytej staranności występuje w wielu regulacjach i wytycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju, a firmy objęte CSRD będą musiały uwzględnić w swoich raportach oświadczenie dotyczące należytej staranności. Wejście w życie CSRD to dobra okazja aby zastanowić się nad dotychczasowymi praktykami i wypracować podejście, które zapewni spójne zrozumienie i oparte na ryzyku zastosowanie należytej staranności – tłumaczył Tomasz Michalak, Climate Change Sustainability Services, Dyrektor, EY Polska.

Raportowanie ESG, czyli net zero, podwójna istotność i odpowiedzialność Zarządu

Spotkanie w ramach ścieżki „Raportowanie ESG i zrównoważone finanse” rozpoczęło case study Citi Handlowy. Eksperci banku przedstawili praktyczne aspekty związane z realizacją strategii net zero.

– Rolą sektora finansowego jest inwestowanie w te obszary, które umożliwiają podnoszenie innowacyjności gospodarki przy jednoczesnym zmniejszaniu jej emisyjności i szkodliwości dla środowiska i społeczeństwa. To wspólne cele – banków i ich klientów. Skuteczne zarządzanie priorytetami ESG zwiększa odporność biznesową, ogranicza ryzyka i wpływa na wzrost wartości biznesu. Dzięki wiedzy i infrastrukturze operacyjnej grupy Citi jesteśmy partnerem firm w procesie dostosowywania modeli biznesowych do zrównoważonej i odpowiedzialnej społecznie gospodarki  – mówi Maciej Krywoniuk, szef strategii Citi Handlowy.

Podczas warsztatów przedstawiciele_ki Polskiej Izby Biegłych Rewidentów skupili się na znaczeniu podwójnej istotności w raportowaniu działań ESG. Natomiast Roksana Kałużna-Bałazy, Wiceprezeska Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF), przedstawiła najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnością członków zarządu w obliczu CSRD i CSDDD.

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym konferencji "Targi Idei ESG" organizowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym konferencji "Targi Idei ESG" organizowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W odświeżonej formule organizatorzy postawili na merytorykę, inspiracje i networking, dzięki wystąpieniom, dyskusjom plenarnym i części warsztatowej. Patronat nad całym wydarzeniem objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a partnerami strategicznymi wydarzenia zostali Respect Energy, EY Polska i Citi Handlowy. W wydarzeniu udział wzięło łącznie 500 profesjonalistów-ek ESG.

Pozostało 95% artykułu
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Transformacja ESG to szansa na budowanie przewag na rynku
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Regulacje ograniczą chęć pójścia na skróty
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Kapitał skręca w stronę ESG
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Troska o zrównoważony rozwój słabnie przy półce
Biznes odpowiedzialny w Polsce
CSR to już nie tylko miły dodatek