TOGETAIR 2024: drogi do ocalenia Ziemi

Stolica Polski po raz kolejny stała się centralnym punktem globalnej dyskusji o klimacie. Eksperci reprezentujący świat biznesu, administracji, nauki, organizacje pozarządowe oraz media zebrali się, by poszukiwać rozwiązań na rzecz ochrony naszej planety.

Publikacja: 26.04.2024 03:00

Każda scena TOGETAIR to miejsce intensywnych dyskusji, które mają na celu zidentyfikowanie wyzwań zw

Każda scena TOGETAIR to miejsce intensywnych dyskusji, które mają na celu zidentyfikowanie wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi

Foto: TOGETAIR

Materiał przygotowany przez Organizatorów Szczytu TOGETAIR 2024

W prestiżowej przestrzeni Varso Place w Warszawie, najwyższym budynku Unii Europejskiej, rozbrzmiały głosy zaangażowanych w walkę o klimat. Uroczysta inauguracja, w której udział wzięli Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, oraz Mark Brzezinski, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, stała się preludium do intensywnych, dwudniowych dyskusji i debat.

– Zbudowanie zrównoważonej przyszłości wymaga komunikacji, integracji oraz konstruktywnej dyplomacji. Wymaga skupienia nie na tym, co nas dzieli, ale na rzeczach, które nas łączą, jako sąsiadów i obywateli świata, bo największe zagrożenie dla nas nie zna granic – podkreślił ideę wydarzenia Mark Brzezinski.

– Wierzę, że Europa może zrobić jeszcze więcej, jeśli nadal będziemy działać razem – zaznaczyła Roberta Metsola.

Wspólnie ku przyszłości

Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR to cykliczne wydarzenie, którego celem jest zbudowanie przestrzeni służącej wymianie idei, współpracy na rzecz ochrony środowiska, osiągnięciu celów klimatycznych oraz wspieraniu ambitnych, racjonalnych ekonomicznie i społecznie inicjatyw polskiej polityki klimatycznej. Dwudniowy szczyt, którego organizatorami są Fundacja Czyste Powietrze oraz Fundacja Pozytywnych Idei, realizowany jest w formule hybrydowej, w trzech studiach telewizyjnych.

TOGETAIR 2024 ma na celu budowanie zrównoważonej przyszłości poprzez innowacje, współpracę i odpowiedzialność, poprzez omawianie go w różnych aspektach na trzech scenach: Climate Care, Business Connect i Future Cooperation.

Każda scena to miejsce intensywnych dyskusji, które mają na celu zidentyfikowanie kluczowych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i środowiskowymi oraz poszukiwanie skutecznych rozwiązań. Poprzez wymianę wiedzy, inspirujące prelekcje i debaty panelowe uczestnicy TOGETAIR 2024 wspólnie dążą do wypracowania strategii, które pozwolą nam zachować równowagę między rozwojem a ochroną naszej planety dla przyszłych pokoleń.

Gospodarka i klimat

Czas dynamicznych zmian niesie ze sobą konieczność wypracowania odpowiednich rozwiązań. Istotna jest nie tylko ewaluacja skutków podejmowanych w tym zakresie inicjatyw, ale także umiejętne kształtowanie polityki ochrony środowiska przy wsparciu innowacyjnych metod i przemyślanych strategii. To właśnie ten aspekt stał się tematem przewodnim Climate Care – jednej z trzech scen utworzonych w ramach Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2024. Na tej scenie podjęto również między innymi takie tematy, jak dekarbonizacja, zrównoważone budownictwo, gospodarka obiegu zamkniętego czy troska o jakość powietrza, zasoby wody i bioróżnorodność. Eksperci dotknęli także wielu kwestii, w tym przyszłości polskiej gospodarki w kontekście redukcji CO2 oraz neutralności klimatycznej. Został również poruszony temat polskiego atomu, NextGenerationEU i zmiany w branży budowlanej.

Na scenie Business Connect eksperci podjęli tematy związane m.in. z odpowiedzialnością przedsiębiorców wobec działań wpływających na środowisko, rynkami energii czy finansowaniem zrównoważonego rozwoju i rolą automatyzacji procesów. Eksperci skupiali się również na strategiach gospodarczych, zdrowiu publicznym oraz neutralnych klimatycznie usługach i budynkach. Perspektywa smart city i wyzwania związane z zasobami były także omawiane.

Scenę Business Connect zamknął temat związany z zasobami. W ramach panelu poświęconego pierwiastkom ziem rzadkich eksperci dyskutowali na temat tego, jak dostęp do surowców krytycznych wypływa na aspekty gospodarcze. Dyskusję moderowała Agata Śmieja, prezeska Fundacji Czyste Powietrze.

Jeden cel

Trzecia scena – Future Cooperation – skupiła się na wykorzystaniu innowacyjnych technologii i przemyślanych rozwiązań wobec zmian klimatycznych, a także roli innowacji i globalnych trendów w przyszłości naszej planety. Dyskusje koncentrowały się na technologiach wspierających ESG, wodorze, OZE oraz zmianach w modelu inwestycji, z myślą o działaniach na rzecz środowiska i klimatu. Panel „O co walczą rolnicy? Nowy Zielony Ład w rolnictwie i przetwórstwie żywności?” rozbudził gorące emocje, stając się miejscem wymiany zdań i cennych spostrzeżeń.

Różne perspektywy – jeden cel: wspólne działanie na rzecz środowiska i klimatu. Trzy sceny tematyczne, dwa dni intensywnych rozmów, ponad 30 paneli dyskusyjnych, które stały się areną wymiany międzynarodowych idei, a także szkolenia, okrągłe stoły i gorące krzesła – tegoroczna edycja TOGETAIR 2024 z pewnością rzuciła nowe światło na kluczowe i najbardziej aktualne kwestie dotyczące zrównoważonej przyszłości.

Materiał przygotowany przez Organizatorów Szczytu TOGETAIR 2024

Materiał przygotowany przez Organizatorów Szczytu TOGETAIR 2024

W prestiżowej przestrzeni Varso Place w Warszawie, najwyższym budynku Unii Europejskiej, rozbrzmiały głosy zaangażowanych w walkę o klimat. Uroczysta inauguracja, w której udział wzięli Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, oraz Mark Brzezinski, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, stała się preludium do intensywnych, dwudniowych dyskusji i debat.

Pozostało 91% artykułu
Biznes
Słaba koniunktura obniża sprzedaż ciągników
Biznes
KGHM ma szanse na więcej
Biznes
Tajemniczy wzrost kursu Allegro na giełdzie. Co dalej?
Biznes
Jaka będzie przyszłość rolnictwa?
Biznes
Włodzimierz Schmidt, prezes IAB Polska: Za sprawą AI wszyscy wchodzimy w nową erę
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?