fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Wynajem samochodów pracownikom daje pełne odliczenie VAT

123RF
Jeśli elementem działalności gospodarczej spółki jest komercyjny wynajem samochodów osobom trzecim lub pracownikom na zasadach rynkowych, to ma ona prawo do pełnego odliczenia VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione na użytkowanie tych aut.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 26 stycznia 2017 r. (I SA/Po 954/16).

Podatnik (dalej: spółka) prowadzi działalność w zakresie wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek. Samochody wykorzystywane są w całości na cele związane z działalnością gospodarczą, jednak pracownicy spółki korzystający z samochodów w warunkach określonych w art. 86a ust. 4 ustawy o VAT, wyrażają zainteresowanie wykorzystywaniem samochodów w celach prywatnych. Dlatego spółka zawarła z tymi osobami umowy najmu, w których został określony czynsz najmu. W związku z takimi umowami spółka wykazuje i odprowadza VAT należny z tytułu świadczonej usługi. Używanie pojazdów jest nadzorowane poprzez wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji, monitorowanie faktycznego przebiegu pojazdu oraz porównanie faktycznego przebiegu pojazdu ze stanem stwierdzonym w ewidencji. Spółka prowadzi ewidencję, o której mowa w art. 86a ust. 6-8 ustawy o VAT, w sposób umożliwiający niebudzące wątpliwości określenie przebiegu pojazdów zarówno na cele związane z działalnością gospodarczą inną niż wynajem pojazdów, jak i określenie przebiegu pojazdów w związku z ich wynajmem.

We wniosku o interpretację spółka spytała czy jest uprawniona do odliczeń podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur, związanych z poniesionymi wydatkami na użytkowanie samochodów osobowych (leasing, najem, nabycie samochodów jako środki trwałe oraz naprawa i konserwacja) w pełnej wysokości. Jej zdaniem odpowiedź na to pytanie powinna być twierdząca.

Organ interpretacyjny uznał, że spółka nie będzie mogła korzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z ww. pojazdami w pełnej wysokości. Będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia 50 proc. podatku naliczonego od – określonych w art. 86a ust. 2 ustawy o VAT – wydatków związanych z ww. samochodami.

Sąd uchylił interpretację i wskazał, że w opisie zdarzenia faktycznego spółka przedstawiła i jednocześnie stwierdziła, że taki sposób wykorzystania samochodów, jak przez nią opisany, wyklucza ich użycie dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

—Joanna Lis, współpracowniczka zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte

Komentarz eksperta

Przemysław Pasikowski, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Zgodnie z orzeczeniem WSA w Poznaniu spółka może odliczyć 100 proc. naliczonego VAT od wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych, również w przypadku kiedy wynajmuje te samochody pracownikom na ich cele prywatne.

Komentowany wyrok jest korzystny dla podatników w zakresie, w jakim przyczynia się do kształtowania oraz ujednolicenia linii orzeczniczej i tym samym zapewnienia stabilności otoczenia prawnopodatkowego podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (wyroki wydane w sprawach analogicznych: wyrok WSA w Łodzi z 25 maja 2015 r., I SA/Łd 435/15 oraz wyrok WSA w Poznaniu z 23 lutego 2016 r., I SA/Po 859/15).

W opisanym stanie faktycznym podatnik wskazał, że samochody służbowe są użytkowane przez pracowników w związku z pełnieniem ich obowiązków służbowych wynikających z działalności gospodarczej spółki. Ponadto po godzinach, czyli w czasie, w którym pracownicy nie wykonują swoich obowiązków służbowych wynikających z działalności gospodarczej spółki, samochody te są odpłatnie udostępniane pracownikom w ramach umowy cywilnoprawnej, tj. umowy najmu. W umowie najmu zostały na zasadach rynkowych określone warunki, zasady i opłaty dotyczące korzystania ze wskazanych pojazdów.

Ponadto, z uwagi na to, że samochody nie są przeznaczone na wynajem w całości, spółka - aby spełnić ustawowe przesłanki niezbędne do pełnego odliczenia VAT – prowadzi ewidencję określoną w art. 86a ust. 6-8 ustawy o VAT (w sposób umożliwiający niebudzące wątpliwości określenie przebiegu pojazdów zarówno na cele związane z działalnością gospodarczą inną niż wynajem pojazdów, jak i określenie przebiegu pojazdów w związku z ich wynajmem). Dodatkowo, wynajmowanie samochodów jest przedmiotem działalności gospodarczej spółki ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sąd słusznie uznał za nieprawidłowe stanowisko organu podatkowego, zgodnie z którym istnieje ryzyko wykorzystania samochodów stanowiących własność spółki przez pracowników na ich cele prywatne, co w konsekwencji skutkowałoby tym, że spółce powinno przysługiwać prawo do odliczenia jedynie 50 proc. podatku naliczonego od wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych.

Jedną z kluczowych kwestii dla rozpatrywanej sprawy jest odniesienie się przez WSA do celu zawarcia umowy najmu samochodów osobowych przez pracowników. W istocie celem i główną motywacją pracowników zawarcia takiej umowy cywilnoprawnej jest możność wykorzystywania samochodów na użytek prywatny. Nie jest to natomiast równoznaczne z tym, że samochody osobowe będą wykorzystywane w działalności mieszanej spółki. W opisanym stanie faktycznym, zawarcie na zasadach rynkowych przez spółkę umowy najmu z pracownikami oznacza, że jeżeli któryś z samochodów spółki byłby wykorzystywany na cele prywatne przez pracownika, to wykorzystanie samochodu w taki sposób będzie jednocześnie związane z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą (ponieważ za wykorzystanie samochodu do celów prywatnych pracownik płaci spółce określoną kwotę wynikającą z umowy najmu).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA