fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Szybsze postępowania zabezpieczające ws. o dzieci

123RF
- Postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia powinny być wydawane możliwie szybko, z jednoczesnym zagwarantowaniem dobra dziecka i prawa obojga rodziców do bycia wysłuchanym – apeluje Rzecznik Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

W wystąpieniu generalnym Marek Michalak zwrócił się z prośbą o rozważenie zasadności zmiany przepisów dotyczących postępowania zabezpieczającego w sprawach pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem. W ocenie Rzecznika pozwoli to zrealizować postulat szybkości postępowania zabezpieczającego, z jednoczesnym stworzeniem możliwości wspólnego z rodzicami ustalenia pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem, w sposób gwarantujący dobro dziecka i jego prawo do kontaktu z obojgiem rodziców.

- W wielu takich sprawach dochodzi do wielomiesięcznego oczekiwania na wydanie postanowienia zabezpieczającego, co narusza dobro małoletniego i jego prawo do kontaktu z obojgiem rodziców – zwraca uwagę Rzecznik.

Jednym z rozwiązań problemu może być wysłuchanie stron na posiedzeniu niejawnym. Umożliwiałoby to wydanie orzeczenia zabezpieczającego bez konieczności wyznaczenia rozprawy, z jednoczesnym zagwarantowaniem obojgu rodzicom prawa do bycia wysłuchanym. Innym rozwiązaniem byłaby rezygnacja z obowiązku przeprowadzenia rozprawy przed wydaniem postanowienia zabezpieczającego w sprawach dotyczących pieczy nad dzieckiem i kontaktów z dzieckiem i orzekanie w tym przedmiocie na posiedzeniu niejawnym – co do zasady – z możliwością uznania przez sąd konieczności przeprowadzenia rozprawy. Niezbędnym wydaje się tu postawienie warunków przeprowadzenia wywiadu przez kuratora i wysłuchania małoletniego, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwalają oraz zakreślenie terminu rozpoznania wniosku o zabezpieczenie, np. do 14 dni od dnia jego wpływu do sądu.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka do Ministra Sprawiedliwości

Źródło: Rzecznik Praw Dziecka
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA