Tag: Rodzice i Dzieci

Powiązane

Prawo Cywilne

Ulga na dzieci: mama i tata mają po połowie

Jeśli rodzice nie mogą się dogadać w sprawie podatkowego odpisu na dziecko, to każdy dostaje 50 proc. odliczenia. Pod warunkiem, że zajmuje się jego wychowaniem.

Powrót dziecka za granicę będzie utrudniony. Sejm przyjął ustawę

Wydanie dziecka uprowadzonego przez jednego rodzica będzie wstrzymywane do czasu rozpatrzenia sporu na podstawie konwencji haskiej przez Sąd Najwyższy.

TSUE: alimenty dla dziecka w miejscu uprowadzenia

Bezprawne zatrzymanie nieletniego na terytorium Unii nie stoi na przeszkodzie uznania jego aktualnego miejsca pobytu na użytek sprawy rodzinnej.

Co z pobranym 500+, gdy mężczyzna okaże się nie być ojcem? Jest wyrok

W trakcie pobierania 500+ okazało się, że mężczyzna nie jest ojcem dziecka.

Arkadiusz Turczyn: Pomoc rodzinie ze strony państwa

Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny, a rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy władz publicznych (art. 71 ust. 1 Konstytucji RP).

Telewizja i radio mają ostrzegać przed seksem i wulgaryzmami

Przemoc, seks, wulgaryzmy i narkotyki to cztery rodzaje treści, których prezentacja w stacjach telewizyjnych i radiowych powinna być poprzedzona określonym symbolem graficznym lub zapowiedzią, gdyż może mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich.

Sąd Najwyższy: Luki w porozumieniu rodziców nie mają znaczenia

Z zawartej przed sądem ugody w sprawie kontaktów z dzieckiem wynika obowiązek właściwego ich utrzymywania przez sprawujących pieczę nad potomstwem. Wszystko dla jego dobra.

Póki sąd się nie wypowie, pieniądze na dziecko należą się obojgu rodzicom

Organ nie może podważyć mocy ugody sądowej i uznać, że matce dziecka świadczenie 500+ już nie przysługuje, a przysługuje w całości ojcu dziecka.

Uprowadzenia dzieci nie powinny czekać na decyzję

Senat nie godzi się na znaczne wydłużenie rozpatrywania sporu między rodzicami o wydanie nieletniego wywiezionego za granicę przez jednego z nich.

Resort Ziobry krytykuje decyzję Senatu ws. ochrony praw dzieci

Senat przegłosował poprawki, które w praktyce uniemożliwiają prawidłowe działanie nowych przepisów - uważa Ministerstwo Sprawiedliwości.