Tag: Rodzice i Dzieci

Powiązane

Prawo Cywilne

Piotr Kosmaty: Uprowadzenie dziecka

Sprawcą przestępstwa uprowadzenia nie mogą być te osoby, na których ciąży obowiązek opieki.

Został tydzień na dostarczenie do ZUS zaświadczenia ze szkoły

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, muszą do końca września złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty. Trzeba do niego dołączyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające dalszą naukę.

Polski Ład 2.0: ulga na dzieci - warunki, limity, ograniczenia

Rodzic skorzysta z ulgi na pełnoletnie uczące się dziecko, którego dochody w 2022 r. nie przekroczą 16 061,28 zł.

Nowe przepisy o PIT korzystne dla rodzin

Polski Ład 2.0 przywrócił w podatku dochodowym od osób fizycznych część rozwiązań obowiązujących w latach ubiegłych.

Osoba żyjąca w konkubinacie jest samotnym rodzicem i ma ulgę w PIT

Matka skorzysta z ulgi podatkowej nawet gdy mieszka z nowym partnerem, o ile nie jest to ojciec dziecka.

W 2022 roku dziecko może zarobić więcej

Pracujący student może zarobić w 2022 r. do 16 tys. zł, a jego rodzice nie stracą ulgi na dziecko lub możliwości wspólnego rozliczenia. Limit na ten rok został podniesiony z 3089 zł.

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka wymaga zgody

Złożenie przez rodziców w imieniu małoletniego dziecka oświadczenia o odrzuceniu schedy wymaga bezwzględnie uprzedniej zgody sądu opiekuńczego.

Nie każdy samotny rodzic skorzysta z ulgi na dziecko

Kto sprawuje opiekę naprzemienną nad dzieckiem, nie może już skorzystać z ulgi.

Za wakacyjne wybryki dziecka odpowie rodzic

Wakacje nakładają na opiekunów większe obowiązki odpowiednio do zagrożeń, np. nad wodą i naturalnego rozprężenia młodzieży.

Tomasz Justyński: Matka jest zawsze pewna

Tłumaczenie, że „kobieta nie wie” albo „nie pamięta”, okazało się niewystarczające dla sądu. Ważna sprawa stała się dowodem oderwania od rzeczywistości i magicznej wiary w moc sprawczą wyroków opatrzonych godłem państwa.