Tag: Prawo Cywilne

Podatek od spadków i darowizn: Sejm podniósł kwoty wolne od daniny

Wbrew stanowisku Ministerstwu Finansów Sejm uchwalił przepis, który od 1 lipca 2023 r. podwyższa kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn.

RPO składa skargę nadzwyczajną na dwa takie same orzeczenie spadkowe

W 1962 oraz w 2000 r. ten sam sąd wydał takie same orzeczenia spadkowe po zmarłej. Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego.

Ponad 100 nowości w KPC. Zmiany mają odciążyć warszawski sąd frankowy

Pozycja konsumenta zostanie wzmocniona, ale frankowicz będzie musiał składać pozew tam, gdzie mieszka.

Artur Nowak-Far: Regulacja franczyzy - tak, ale diabeł tkwi w szczegółach

Rząd chce ograniczyć możliwość nadużywania słabszej pozycji franczyzobiorców w relacjach z franczyzodawcami. W ramach tej samej inicjatywy można by również wyeliminować inne patologie rynkowe.

Po wyroku ETPC Polska musi uznać związki jednopłciowe

Polska nie uniknie uregulowania pożycia osób tej samej płci. Do tego czasu będzie płacić kolejnym parom zadośćuczynienia.

Kiedy składać nowy wniosek o 500 plus? Start wkrótce

Rodzice, którzy już dostają pieniądze z programu Rodzina 500+, nie powinni jeszcze składać wniosków na kolejny okres świadczeniowy - informuje ZUS. Zbyt wczesne wysłanie wniosku może spowodować zwłokę w jego rozpatrzeniu.

ETPCz: państwa Rady Europy muszą prawnie uznawać związki jednopłciowe

Państwa Rady Europy mają obowiązek „prawnego uznania i ochrony związków jednopłciowych” - orzekła Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Wyrok dotyczył skarg przeciwko Rosji, ale ma ogromne znaczenie dla związków jednopłciowych także w Polsce.

TSUE konsekwentny w sprawie wynagrodzenia bezumownego

Umowa ma być nieważna z powodu nieuczciwego określania ceny, nawet jeśli przedsiębiorca nie otrzyma żadnego wynagrodzenia – komentuje wyrok TSUE dr Mariusz Korpalski, radca prawny.

Postępowania spadkowe trwają zbyt długo

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku ciągną się latami. Można je przyspieszyć.

Polska procedura wydania dziecka za granicę jest za długa

Polskie prawo dotyczące transgranicznego wydawania dziecka systemowo zagraża szybkości i skuteczności postępowania w sprawie powrotu dziecka - to opinia rzecznika generalnego TSUE.