Tag:

Prawo Cywilne

Rola wynajmującego w umowie najmu komercyjnego – przezorność czy dominacja?

W umowach najmu komercyjnego nieruchomości wiele kwestii ustala się na zasadzie swobody umów, wyłączając domyślne zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego regulujących najem. W większości przypadków to jednak wynajmujący zachowują wiodącą pozycję w negocjacjach.

Przedawnienie w weekend i święto. Siedmiu sędziów SN wskazało, jak liczyć termin

Do przedawnienia nie ma zastosowania zasada, że jeżeli termin na daną czynność prawną przypada na dzień wolny od pracy, to upływa on pierwszego dnia roboczego.

Pożyczki w rodzinie. Wyrok SN przypomniał o nielubianej formalności

W umowie należy wskazać przekazywaną sumę, warto jednak podać inne postanowienia i je udokumentować.

Opodatkowanie VAT opłaty za przedwczesne zerwanie umowy

W obiegu prawnym nierzadko spotyka się umowy, w których strony zobowiązują się do zapłacenia jakieś formy opłaty czy rekompensaty za przedterminowe zerwanie umowy. Należy więc rozważyć, czy podatnik VAT, wobec którego zrywana jest umowa, de facto wyświadczy usługę, w zamian za którą otrzyma wynagrodzenie np. w postaci kary umownej.

Rozliczenie daniny solidarnościowej

Danina solidarnościowa stanowi dodatkowe obciążenie dla osób o rocznych dochodach przekraczających 1 mln zł. Dotyczy stosunkowo niewielu podatników, niemniej sposób jej kalkulacji budzi spore wątpliwości.

Prof. Pecyna o zabezpieczeniu TK i reakcji komisji ds. Pegasusa: "Pogłębianie chaosu"

Cel polityczny Komisji ds. Pegasusa przesłania regulację ustawową, która jest podstawą działania tego organu. Płynie niebezpieczny przekaz społeczny, że nie chodzi o praworządność, ale o rządy prawa „po naszemu” - pisze ekspertka.

Prof. Marek Safjan: Prawo jest jak kostka Rubika

Nie ma co czekać, trzeba wziąć się do roboty i przygotować wszystko to, co można już dzisiaj zaproponować społeczeństwu – mówi prof. Marek Safjan, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, były sędzia TSUE.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej

Egzekucja z nieruchomości prowadzona jest pod nadzorem sądu. Składa się z kilku etapów, jest skomplikowana i wymaga wyłożenia przez wierzyciela zaliczek na pokrycie wydatków gotówkowych. Licytacja publiczna nieruchomości może być przeprowadzona w trybie zwykłym lub elektronicznym.

Najważniejsze uchwały SN w postępowaniu cywilnym w roku 2023

Postępowanie cywilne jest tą gałęzią prawa, która ma największy wpływ na codzienne życie „przeciętnego obywatela”. Praktycznie każdy, prędzej czy później, zetknie się z sądem cywilnym przy okazji takich „życiowych” spraw, jak stwierdzenie nabycia spadku, przysłowiowy „spór o miedzę”, czy podział majątku. Dlatego bardzo ważna jest interpretacja norm prawa procesowego, która często sprawia dużo problemów zarówno zawodowym pełnomocnikom procesowym, jak i sądom.

Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok

Obecność dodatkowych osób przy sporządzaniu testamentu ustnego nie pozbawia go mocy.