Tag: Prawo Cywilne

SN: sąd nie może wierzyć w to, co przyniesie potencjalny spadkobierca

Sąd spadku musi z urzędu zbadać kto jest spadkobiercą. Nie może poprzestać na tym, co przedstawią mu uczestnicy postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Umowy nienazwane w obrocie gospodarczym – na co zwrócić uwagę?

Błędne nazwanie kontraktu nie ma większego znaczenia. Najważniejsze są jego postanowienia – m.in. jaki jest główny cel stron umowy i w jaki sposób ma być wykonywana.

Matka skorzysta z ulgi także wtedy, gdy syn dostaje co miesiąc żołd

Rodzice mogą pomniejszyć swój podatek, jeśli utrzymują pełnoletnie dziecko. Pod warunkiem że się uczy i nie ukończyło 25 lat.

Sąd przymusi do kontaktów z dzieckiem

Ojciec lub matka, którzy unikają ustalonych w postanowieniu sądu opiekuńczego spotkań z potomkiem, mogą zapłacić określoną kwotę za każdy przypadek takiego zachowania.

Iwona Krasek-Wojciechowicz: Domino płatności (1)

(Nie)odpowiedzialność podwykonawców za kary umowne zapłacone przez wykonawców.

Henryk Walczewski: To sąd musi zadbać o strony

Nieważność umowy kredytowej nie zwalnia z ważnego obowiązku zwrotu kapitału.

Ule i loty pszczół to nie sprawa samorządu

Rada gminy nie posiada kompetencji do tego, aby doprecyzować regulacje kodeksowe dotyczące prawa sąsiedzkiego w akcie prawa miejscowego.

Czy gmina musi dochodzić długu

- Zmarł dłużnik naszej gminy, wobec którego wydano ostateczną decyzję w sprawie opłaty adiacenckiej (z art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami) – wskutek podziału nieruchomości na mniejsze działki – na niemal 25 tys. zł. Ustaliliśmy spadkobierców. Czy podany dług jako należność niepodatkowa gminy może być dochodzony od tych spadkobierców – pyta wójt.

Ustalanie kto jest ojcem dziecka ma być prostsze

Łatwiej ma być usunąć kolizje między zagranicznym aktem urodzenia a domniemaniem ojcostwa w Polsce.

Przedmioty nabyte w drodze spadku można amortyzować

Zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia tylko wtedy, gdy w jego wyniku podatnik otrzymuje składnik majątku, którego wartość po dokonanym podziale przekracza wartość udziału, jaki pierwotnie mu przysługiwał.