Tag: Adopcje i Rodziny Zastępcze

Powiązane

Prawo Cywilne

Proadopcyjne pomysły rządu: większa selekcja i pieniądze

Większa selekcja rodziców adopcyjnych i wsparcie finansowe, ale też kontrola mają zapewnić lepszy pobyt dziecka w nowej rodzinie.

Jak poprawić los dzieci, które trafiają do pieczy zastępczej

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wskazuje Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej co należy poprawić w systemie pieczy zastępczej. Przedstawia Marlenie Maląg kompleksowe uwagi, wskazując obszary wymagające zmiany prawa.

Anna Nowacka-Isaksson: Mali Szwedzi z całego świata

Rząd zapowiedział, że zweryfikuje wszystkie adopcje z lat 60.–90. XX w. Agencja Prawa Rodzinnego i wsparcia dla rodziców, która podlega resortowi opieki społecznej, odpowiada za to, by międzynarodowe adopcje były legalne i etyczne.

Skarga nadzwyczajna Bodnara ws. adopcji: sąd przeoczył, że dzieci trafią do USA

Polskie małżeństwo mieszkające na stałe w USA chciało adoptować dwoje dzieci z kraju. Mimo zakończonej procedury adopcyjnej, dziś ich dzieci nie mogą starać się o kartę stałego pobytu w USA, bo według prawa ich rodzice nie są nimi na terenie Stanów Zjednoczonych.

Sąd: długi biologicznego ojca nie obciążą adoptowanego dziecka

Adoptowane dziecko nie odziedziczy długów po zmarłym biologicznym ojcu – orzekł prawomocnie sąd okręgowy.

Sprawy o adopcję nie są w sądach pilne

Zakończenie wielu postępowań adopcyjnych wymaga zaledwie jednej rozprawy, ale sądy nie zwołują posiedzeń, bo dla władz nie są to sprawy pilne - alarmuje stowarzyszenie "Nasz Bocian".

Rozwiązania adopcji: zdarza się, że przysposobienie się kończy

Przyczyny zerwania więzi rodzinnej mogą i powinny być oceniane na płaszczyźnie zasad współżycia społecznego, więc w aspekcie wszystkich okoliczności faktycznych, świadczących o źródle ich powstania.

Roczne rozliczenia PIT: rodzice zastępczy odliczą ulgę na dziecko

Umieszczenie podopiecznego w ośrodku wychowawczym nie odbiera opiekunowi prawa do preferencji, jeśli ponosi koszty utrzymania dziecka.

Kwalifikacje osobiste kandydatów do przysposobienia dziecka

Kwalifikacje osobiste kandydatów do przysposobienia dziecka, o jakich mowa w art. 1141 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, to cechy należytego wypełnienia roli rodzica dbającego o rozwój fizyczny i duchowy dziecka.