Tag: Adopcje i Rodziny Zastępcze

Powiązane

Prawo Cywilne

Joanna Zaremba-Stanulewicz: Daleko od rodzinnego domu

Rodziny zastępcze wciąż pracują na umowę-zlecenie.

Adopcja przebiegać ma sprawniej

Dokładniejsza selekcja rodziców adopcyjnych, skrupulatniejsza kontrola i wsparcie finansowe mają zapewnić lepszy pobyt dziecka w nowej rodzinie.

Joanna Zaremba-Stanulewicz: Dramat dzieci z Ukrainy

Zapewne ta funkcja już pozostanie w polskim prawie.

Призначення тимчасового опікуна для української дитини – правила та процедура

Тимчасовий опікун представляє та піклується про неповнолітнього громадянина України, який перебуває в Польщі без нагляду дорослих, відповідальних за нього відповідно до польського законодавства. У Польщі неповнолітньою вважається особа, яка не досягла 18 років.

Opiekun tymczasowy dla ukraińskiego dziecka – zasady i procedura

Opiekun tymczasowy reprezentuje oraz sprawuje opiekę nad małoletnim obywatelem Ukrainy, który przebywa w Polsce bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie polskim prawem. W Polsce małoletnim jest osoba poniżej 18 roku życia.

Pat w zagranicznej adopcji. Sąd popełnił błąd nie do naprawy

Błędu sądu, który zgodził się na adopcję dzieci, przeoczając, że trafią do USA, nie da się naprawić.

Sąd: nie każdy kandydat może zostać rodzicem zastępczym

Nie każdy kandydat na rodzica zastępczego nadaje się do tej funkcji.

Joanna Zaremba-Stanulewicz o pieczy zastępczej: czy zmiany są słuszne

Pełniejsze zabezpieczenie dobra dziecka to dobry postulat. Niestety, niektóre konkretne propozycje pozbawione są praktycznego uzasadnienia.

Proadopcyjne pomysły rządu: większa selekcja i pieniądze

Większa selekcja rodziców adopcyjnych i wsparcie finansowe, ale też kontrola mają zapewnić lepszy pobyt dziecka w nowej rodzinie.

Jak poprawić los dzieci, które trafiają do pieczy zastępczej

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wskazuje Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej co należy poprawić w systemie pieczy zastępczej. Przedstawia Marlenie Maląg kompleksowe uwagi, wskazując obszary wymagające zmiany prawa.