Tag:

Adopcje i Rodziny Zastępcze

Powiązane

Prawo Cywilne

"Orzeczenia o pieczy zastępczej dla dzieci nie są wykonywane miesiącami"

Bolączką sędziów rodzinnych i powodem frustracji są sprawy, w których miesiącami nie są wykonywane orzeczenia o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w trybie zabezpieczenia – mówi Maja Jabłońska, wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.

Zaremba-Stanulewicz: Co nam zostało z reformy, która miała lepiej wspierać rodziny

Zapowiadana przez autorów jako tak ambitna i fundamentalna zmiana, była oczekiwana z nadziejami przez środowiska zaangażowane w organizację pieczy zastępczej. Niestety, nie przyniosła spodziewanych skutków.

Będą ułatwienia dla rodziców adopcyjnych. Chodzi o urlopy

Rodzice adopcyjni będą mogli skorzystać z urlopów związanych z rodzicielstwem także wtedy, gdy dziecko ma więcej niż siedem lat.

Joanna Zaremba-Stanulewicz: Daleko od rodzinnego domu

Rodziny zastępcze wciąż pracują na umowę-zlecenie.

Adopcja przebiegać ma sprawniej

Dokładniejsza selekcja rodziców adopcyjnych, skrupulatniejsza kontrola i wsparcie finansowe mają zapewnić lepszy pobyt dziecka w nowej rodzinie.

Joanna Zaremba-Stanulewicz: Dramat dzieci z Ukrainy

Zapewne ta funkcja już pozostanie w polskim prawie.

Призначення тимчасового опікуна для української дитини – правила та процедура

Тимчасовий опікун представляє та піклується про неповнолітнього громадянина України, який перебуває в Польщі без нагляду дорослих, відповідальних за нього відповідно до польського законодавства. У Польщі неповнолітньою вважається особа, яка не досягла 18 років.

Opiekun tymczasowy dla ukraińskiego dziecka – zasady i procedura

Opiekun tymczasowy reprezentuje oraz sprawuje opiekę nad małoletnim obywatelem Ukrainy, który przebywa w Polsce bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie polskim prawem. W Polsce małoletnim jest osoba poniżej 18 roku życia.

Pat w zagranicznej adopcji. Sąd popełnił błąd nie do naprawy

Błędu sądu, który zgodził się na adopcję dzieci, przeoczając, że trafią do USA, nie da się naprawić.

Sąd: nie każdy kandydat może zostać rodzicem zastępczym

Nie każdy kandydat na rodzica zastępczego nadaje się do tej funkcji.