Tag: Postępowanie Cywilne

Powiązane

Prawo Cywilne

Duża nowela KPC uchwalona. Lex Kaczyński, zmiany dla frankowiczów i konsumentów

Parlament zakończył prace nad liczącą ponad 100 zmian nowelą Kodeksu postępowania cywilnego, która ma udrożnić prowadzenie spraw cywilnych, wzmocnić pozycję procesową konsumentów i przejściowo przesunąć sprawy frankowe do sądów miejsca zamieszkania frankowicza.

Skarga do TK na „zażalenia poziome”. RPO: naruszone prawo do sądu

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w tym postępowaniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie skargi obywatela na niemożność zaskarżenia postanowienia sądu II instancji o odrzuceniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia.

Transgraniczne sprawy rodzinne mają zostać odformalizowane

Senat nie wniósł poprawek do noweli, która ma nieco odformalizować postępowania rodzinne ponad granicami w Unii.

Nowela KPC jak ekspres przeszła przez Senat. Lex Kaczyński odrzucone

Praktycznie bez dyskusji Senat przegłosował poprawki do liczącej ponad 100 zmian noweli Kodeksu postępowania cywilnego, która ma udrożnić sprawy cywilne.

Wierzbicki, Grzyb: Czy przedsiębiorcy w Polsce mają mieć jeszcze prawo do sądu?

Pogorszenie sytuacji procesowej rodzi wątpliwości, czy przygotowywane zmiany dają się jeszcze pogodzić z prawem do sądu oraz prawem do sprawiedliwego rozpoznania sprawy.

Oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości: nowe regulacje to nie Lex Kaczyński

Ministerstwo Sprawiedliwości wydało oświadczenie w sprawie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która może uchronić prezesa PiS przed wydaniem 700 tys. zł na przeprosiny Radosława Sikorskiego za słowa, że miał on dopuścić się zdrady dyplomatycznej w związku z zaniechaniami przy katastrofie smoleńskiej.

Ponad 100 nowości w KPC. Zmiany mają odciążyć warszawski sąd frankowy

Pozycja konsumenta zostanie wzmocniona, ale frankowicz będzie musiał składać pozew tam, gdzie mieszka.

Procedura cywilna do zmiany

Trudniej będzie wyłączyć sędziego na wniosek, a przy sporządzaniu pism ma obowiązywać większy formalizm. Te zmiany mogą spowodować wydłużenie, a nie skrócenie postępowań.

Pełnomocnicy krytykują zwiększanie formalizmu

Nie zawsze wszystkie wnioski, w tym dowodowe, da się wskazać w treści pisma – uważają prawnicy.

Henryk Walczewski: Objętość nie stanowi treści

Zwięzłe pisma nie ograniczają praw procesowych. Mniej nie znaczy gorzej.