Tag: Postępowanie Cywilne

Powiązane

Prawo Cywilne

Sąd przymusi do kontaktów z dzieckiem

Ojciec lub matka, którzy unikają ustalonych w postanowieniu sądu opiekuńczego spotkań z potomkiem, mogą zapłacić określoną kwotę za każdy przypadek takiego zachowania.

Ryszard Sadlik: Czas w rękach prezesa

Obecnie kodeksy nie wprowadzają maksymalnego terminu przedłużenia uzasadnienia.

Elektroniczne poświadczanie dokumentów w nowym postępowaniu rejestrowym

Od 1 lipca 2021 r. wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego składać można wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Potrzebna zgoda małżonka na zaciągnięcie długu

W jaki sposób małżonek powinien udzielić zgody na zaciągnięcie długu obciążającego małżeński majątek wspólny, żeby wierzyciel mógł się zabezpieczyć na tym majątku lub prowadzić z niego egzekucję? I co ma zrobić wierzyciel, jeśli nie ma takiej zgody na piśmie?

Brak sprzeciwu wobec naruszenia praw może pozbawić ochrony

Poszkodowany czynem nieuczciwej konkurencji oraz uprawniony z prawa z dziedziny własności intelektualnej powinni możliwie szybko wystąpić z roszczeniami wobec naruszyciela. Długoletnie tolerowanie stanu bezprawności może uniemożliwić skuteczne dochodzenie roszczeń.

Nieobecność pracownika nie zablokuje procesu

W razie braku wiedzy o aktualnym miejscu pobytu pozwanego w sprawie z zakresu prawa pracy pracodawca powinien wnioskować o ustanowienie kuratora. Inaczej postępowanie może zostać uznane za nieważne.

Henryk Walczewski: Niszczenie sprawiedliwości zapisane w kodeksie (2)

Do podważenia wyroku nie trzeba jego krytyki, lecz innych i lepszych argumentów.

Konstrukcje prawa cywilnego nierzadko mają istotny wpływ na interpretację podatków

Skupianie się wyłącznie na jednym przepisie może wypaczyć proces stosowania prawa, a tym samym końcowy jego rezultat.

Szymon Romanow: Gra na zwłokę nie zatrzyma biegu przedawnienia

Zawezwanie do próby ugodowej przestanie być atrakcyjne.