Tag:

Postępowanie Cywilne

Powiązane

Prawo Cywilne

Wzrasta zapotrzebowanie na referendarzy

Referendarz ma uprawnienia, których wykorzystanie może istotnie przyśpieszyć pracę sądów.

Sądowe bariery komunikacyjne

Sądy nie mogą działać w oderwaniu od realiów życia codziennego, zwłaszcza w dobie rozwoju technologii.

Jak się bronić przed nieuczciwą konkurencją?

Jeśli szeroko rozumiana ochrona własności intelektualnej zawodzi, a rywal działa w sposób nieuczciwy, naruszając prawo lub dobre obyczaje, właściwym rozwiązaniem jest zastosowanie środków ochronnych przewidzianych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Nieważność czynności prawnej a prawo publiczne

W judykaturze wyjaśniono, że zakazy dokonywania czynności prawnych mogą wynikać m.in. z norm prawa publicznego, w szczególności prawa administracyjnego, zaś w razie ich naruszenia stosuje się właściwe dla nich sankcje określone w odpowiednich gałęziach prawa. Jeżeli jednak cel takiej normy wskazuje, iż ma ona zapobiegać ukształtowaniu się stosunku cywilnoprawnego sprzecznego z nią, to należy przyjąć, że czynność prawna jest bezwzględnie nieważna na podstawie art. 58 § 1 k.c.

Ludzkie doświadczenie sprawiedliwego traktowania

Przyszłość wymiaru sprawiedliwości w Polsce powinna opierać się na próbie legitymizacji władzy sądowniczej.

Kusząca wizja pożyczki gratis, czyli kredyt we frankach

Franki szwajcarskie w umowie kredytu nie są sposobem na wygrany proces z bankiem, darmowy kredyt i zwrot pieniędzy za nieruchomość.

Zarzut pauliański w postępowaniu sanacyjnym

Jeżeli świadczenie nie podlega zwrotowi, osoba trzecia może dochodzić wierzytelności.

Ida Kierzynka-Śledź: Sprawiedliwość na dwa fronty

Sąd cywilny cierpliwie czeka na wyrok sądu karnego.

Nakaz zatrudniania do końca procesu – trzęsienie ziemi dla firm

Prawo pracownika do wnioskowania o zabezpieczenie jego stosunku pracy do prawomocnego wyroku sądu to dla pracodawców wiele praktycznych problemów. Nie wyjaśniają ich przepisy ani orzecznictwo.

Filip Wójtowicz: Nie pamiętasz, co mówiłeś? To ci przypomnimy

Nawet nagranie nieetyczne lub niezgodne z prawem może być dowodem w rozumieniu artykułu 308 kodeksu postępowania cywilnego.