Tag: Małżeństwo

Powiązane

Prawo Cywilne

Po wyroku ETPC Polska musi uznać związki jednopłciowe

Polska nie uniknie uregulowania pożycia osób tej samej płci. Do tego czasu będzie płacić kolejnym parom zadośćuczynienia.

ETPCz: państwa Rady Europy muszą prawnie uznawać związki jednopłciowe

Państwa Rady Europy mają obowiązek „prawnego uznania i ochrony związków jednopłciowych” - orzekła Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Wyrok dotyczył skarg przeciwko Rosji, ale ma ogromne znaczenie dla związków jednopłciowych także w Polsce.

Zmiany w kpc: Mniej papierów na granicy

Dokumentacja wielu kolejnych kategorii sporów małżeńskich w relacjach transgranicznych będzie automatycznie uznawana w Polsce.

Rozwód: co z bronią palną, kijami do golfa, quadem czy łodzią

Decyzja o rozwodzie nierozłącznie wiąże się z podziałem majątku wspólnego. Nie budzi wątpliwości, że małżonkowie muszą zdecydować jak podzielić wspólną firmę, nieruchomości, samochody, oszczędności. Sprawa natomiast nie jest już taka oczywista w przypadku, gdy jeden z małżonków posiada hobby, w ramach którego nabył lub zgromadził np. pokaźną kolekcję broni palnej, zestaw kijów do golfa czy unikatowy motocykl.

SN o rozliczeniu po rozwodzie: co można dzielić nierówno

Ważne powody, które uzasadniają ustalenie przez sąd nierównego podziału majątku małżeńskiego, mogą zajść tylko w okresie trwania związku.

NSA: polska Konstytucja nie zakazuje małżeństw jednopłciowych

Konstytucja nie zabrania ustawowego uregulowania związków jednopłciowych - stwierdził w wyroku Naczelny Sąd Administracyjny.

Fiskus nie zgadza się na koszty w małżeństwie

Jeśli linia produkcyjna jest częścią wspólnego majątku, to żona nie może jej dzierżawić od męża.

Piotr Kosmaty: Czy bigamia powinna pozostać przestępstwem?

Dwużeństwo wytwarza istnienie dwóch odrębnych rodzin opartych na małżeństwach tego samego człowieka.

Fiskus łagodniej o PIT małżonków

Sam wybór ryczałtu lub stawki liniowej nie przekreśla prawa do wspólnego zeznania z małżonkiem, jeżeli przedsiębiorca nie uzyskał opodatkowanych w tej formie dochodów.

Samotni rodzice i małżeństwa zaoszczędzą na podatku

Rozliczenie z dzieckiem będzie zwykle korzystne, z małżonkiem – przy dużej różnicy dochodów.