Tag:

Małżeństwo

Powiązane

Prawo Cywilne

Sąd Najwyższy wydał wyrok ws. ważności ślubu kościelnego

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta w obecności duchownego oświadczą taką wolę, a kierownik USC sporządzi akt małżeństwa. Niedopełnienie innych formalności nie dyskwalifikuje małżeństwa - uznał SN.

Nie wszyskie małżeństwa mogą wspólnie rozliczyć podatek

Mąż i żona mogą się razem rozliczyć i zyskać na podatku. Trzeba jednak spełnić warunki ulgi.

Małżonek prowadzi biznes? Sprawdź, jak zabezpieczyć majątek

Po rozwodzie małżonkowie mogą podzielić majątek dowolnie. Nie ma jednak w polskim prawie procedury podziału długu – mówi dr Bartosz Sierakowski radca prawny, doradca restrukturyzacyjny.

Będą dobre zmiany w najmie i ulgach

Małżonkowie zapłacą wyższy ryczałt dopiero po przekroczeniu 200 tys. zł przychodu.

Niemcy nie będą mogli unieważniać wszystkich małżeństw dzieci. Decyzja sądu

Niemiecki Sąd Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjną ustawę na mocy której wszelkie małżeństwa zawarte przez osobę poniżej 16. roku życia poza terytorium Niemiec, muszą być uznawane za nieważne z mocy prawa w Niemczech.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej a uprawnienia korporacyjne współmałżonków z akcji

Objęcie lub nabycie akcji imiennych wchodzących w skład ustawowej wspólności majątkowej małżonków przez jednego z małżonków nie powoduje, że po ustaniu tej wspólności drugi współmałżonek może wykonywać prawa korporacyjne związane z tymi akcjami.

Ordo Iuris chce wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. par jednopłciowych

"Wyrok - w przeciwieństwie do postanowienia umarzającego – będzie miał walor ostateczności i moc powszechnie obowiązującą, dzięki czemu nawet w razie zmiany władzy ustawodawca nie będzie mógł dokonać instytucjonalizacji związków jednopłciowych" - pisze Instytut Ordo Iuris.

Fiskus jest za kosztami w małżeństwie

Lekarka może rozliczyć w swoim biznesie wydatki na usługi zdrowotne wykonywane dla jej pacjentów przez męża.

Darowizny w małżeństwie: czyj dom, a czyja lodówka od rodziców

Szczególne zasady wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczą darowizn czynionych w ramach małżeństwa, tj. zarówno takich, które osoba trzecia czyni na rzecz jednego z małżonków, jak i takich, które czynione są przez małżonków na rzecz osoby trzeciej.

Żona ustanowiła dożywocie, mieszkanie jest też męża

Uzyskana przez jednego z małżonków za zgodą sądu nieruchomość za dożywocie wchodzi do ich majątku wspólnego.