Tag: Małżeństwo

Powiązane

Prawo Cywilne

Potrzebna zgoda małżonka na zaciągnięcie długu

W jaki sposób małżonek powinien udzielić zgody na zaciągnięcie długu obciążającego małżeński majątek wspólny, żeby wierzyciel mógł się zabezpieczyć na tym majątku lub prowadzić z niego egzekucję? I co ma zrobić wierzyciel, jeśli nie ma takiej zgody na piśmie?

Świadczenia rodzinne wspierają rodziny

Bon nie powinien preferować określonej formy prawnej organizacji rodziny. Wszystkie jej postaci są równoprawne.

NSA: spłata byłego małżonka daje ulgę mieszkaniową

Pieniądze wydane na podstawie ugody sądowej na udział byłego męża w domu, który przed rozwodem należał do rozwiedzionych, dają ulgę mieszkaniową.

Tomasz Justyński: „Szczęśliwa szóstka” w Lotto i rozwód

Skoro małżonkowie pobierają się „na dobre i na złe", tworząc w ten sposób wyjątkową wspólnotę losów, jak i genów, to powinni również umieć wspólnie udźwignąć ciężar „szczęśliwego losu" i wspólnie z niego korzystać.

Sąd: porozwodowe rozliczenia współmałżonków z ulgą w PIT

Pieniądze przeznaczone na spłatę byłego męża z jego udziału w nieruchomości, która znajdowała się uprzednio we wspólności majątkowej małżeńskiej, to wydatek na własne cele mieszkaniowe.

Rozwód z domowym czworonogiem

Prawo nie reguluje wprost prawa do zwierząt w razie rozwiązania małżeństw właścicieli czy też w razie ich śmierci.

Czy ważniejszy ślub przed księdzem niż rejestracja w USC

Sąd Najwyższy w szerszym składzie rozstrzygnie, czy pewne nieprawidłowości w zgłoszeniu przez duchownego do USC niebudzącego wątpliwości ślubu kościelnego, mogą być podstawą do kwestionowania małżeństwa.

Sąd Najwyższy: małżonkowie nie mogą napisać wspólnie ostatniej woli

Małżonkowie nie napiszą wspólnie ostatniej woli. Mogą oświadczyć ustnie w tej sprawie wobec tych samych świadków.

Umowa rozszerzająca własność majątkową małżonków bez podatku

Umowa, która rozszerza współwłasność małżeńską, nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

"Polski Ład" PiS: Ślub w trakcie roku pozbawi ulgi

Małżonkowie, którzy pobrali się w 2021 r., rozliczą się wspólnie. Jeśli mają dziecko, mogą stracić odliczenie na nie.