Tag: Małżeństwo

Powiązane

Prawo Cywilne

Fiskus nie zgadza się na koszty w małżeństwie

Jeśli linia produkcyjna jest częścią wspólnego majątku, to żona nie może jej dzierżawić od męża.

Piotr Kosmaty: Czy bigamia powinna pozostać przestępstwem?

Dwużeństwo wytwarza istnienie dwóch odrębnych rodzin opartych na małżeństwach tego samego człowieka.

Fiskus łagodniej o PIT małżonków

Sam wybór ryczałtu lub stawki liniowej nie przekreśla prawa do wspólnego zeznania z małżonkiem, jeżeli przedsiębiorca nie uzyskał opodatkowanych w tej formie dochodów.

Samotni rodzice i małżeństwa zaoszczędzą na podatku

Rozliczenie z dzieckiem będzie zwykle korzystne, z małżonkiem – przy dużej różnicy dochodów.

Petycja obywateli do posłów - ustanowić program "Małżeństwo+"

Grupa obywateli złożyła do Sejmu petycję dotyczącą nowego programu skierowanego do wieloletnich małżeństw.

Autonomia podatków nie przesądza o daninie

Przesunięcie towarów z działalności gospodarczej jednego małżonka do działalności drugiego, gdy łączy ich wspólność majątkowa, nie stanowi odpłatnej ani też nieodpłatnej dostawy towarów i nie podlega opodatkowaniu.

Potrzebna zgoda małżonka na zaciągnięcie długu

W jaki sposób małżonek powinien udzielić zgody na zaciągnięcie długu obciążającego małżeński majątek wspólny, żeby wierzyciel mógł się zabezpieczyć na tym majątku lub prowadzić z niego egzekucję? I co ma zrobić wierzyciel, jeśli nie ma takiej zgody na piśmie?

Świadczenia rodzinne wspierają rodziny

Bon nie powinien preferować określonej formy prawnej organizacji rodziny. Wszystkie jej postaci są równoprawne.

NSA: spłata byłego małżonka daje ulgę mieszkaniową

Pieniądze wydane na podstawie ugody sądowej na udział byłego męża w domu, który przed rozwodem należał do rozwiedzionych, dają ulgę mieszkaniową.