Tag: Darowizny

Powiązane

Prawo Cywilne

Przesuń darowiznę na lipiec, łatwiej unikniesz podatku

Będą większe ulgi w spadkach i darowiznach, np. od teściowej dostaniemy bez daniny 36 tys. zł.

Podatek od spadków i darowizn: Sejm podniósł kwoty wolne od daniny

Wbrew stanowisku Ministerstwu Finansów Sejm uchwalił przepis, który od 1 lipca 2023 r. podwyższa kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn.

Przyjęcie spadku i obowiązek podatkowy

Odnowienie niezgłoszonego do opodatkowania obowiązku podatkowego w związku z nabyciem spadku nie implikuje po stronie spadkobiercy obowiązku złożenia zeznania podatkowego.

Nie było firmy, nie ma podatku od wyjścia. Ważny wyrok NSA

Darowizna składnika mienia podatnika stanowiącego jego majątek osobisty, tj. gdy nie prowadzi on działalności, nie podlega tzw. podatkowi od wyjścia.

Darowizny od najbliższych powodują podatkowe problemy. Pytanie prawne do NSA

Podatnicy nie wiedzą, czy chcąc skorzystać ze zwolnienia podatkowego przy darowiźnie pieniężnej od osób najbliższych, mają udokumentować ją wyłącznie przelewem, czy też możliwa jest wypłata środków gotówką, a następnie wpłata ich na własny rachunek.

Darowizna udziałów z podatkiem czy bez

Przekazanie za darmo przez osobę prawną na rzecz osoby fizycznej udziałów posiadanych w spółce, co do zasady, nie może korzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

Firma dająca darowiznę nie skorzysta z ulgi na sponsoring

Spółka sponsorująca klub sportowy może zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodów, a następnie odliczyć ich połowę od dochodu. Pod warunkiem, że klub ją reklamuje.

Matka się spóźniła, syn stracił zwolnienie z podatku od spadku

Gdy dziedziczy nieletni, termin na zgłoszenie majątku, od którego zależy skorzystanie z pełnej ulgi podatkowej, biegnie niezależnie od jego wieku.

Większe ulgi dla spadków i darowizn w rodzinie

Od najbliższej rodziny możemy dostać 10 434 zł bez żadnych formalności. Fiskusowi nic do tego.

Czy można darować gminie działkę

- Gmina planuje zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wprowadzenie nowego planu dla niektórych terenów. Czy gmina może przyjmować darowizny od właścicieli nieruchomości których będą dotyczyć ww. plany? – pyta właściciel nieruchomości.