Tag: Alimenty

Powiązane

Prawo Cywilne

Alimenty. Były partner nie płaci na dziecko? Co można zrobić

Sprawdzamy jak odzyskać pieniądze od byłego partnera, czyli, co można zrobić z długiem alimentacyjnym.

Pijany sprawca tragedii wesprze dzieci ofiary

Chodzi nie tylko o wydatki na życie, ale i mieszkanie, a w przyszłości studia, także płatne. Na to będą mogły być przeznaczone alimenty.

Sąd kazał mu płacić na dziecko, ale nie wiadomo, czy to jego potomek. SN uwzględnił skargę nadzwyczajną

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie mężczyzny, który od komornika dowiedział się, że ma płacić alimenty na dziecko, którego ojcem - jak twierdzi - nie jest.

Konsekwencje niepłacenia alimentów na dzieci

Jeśli rodzic nie płacił alimentów, dorosłe dziecko nie zapłaci za DPS.

Alimenty od rodziców do rozpoznania w zwykłym trybie - wyrok Sądu Najwyższego

Po zmianie kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r. sprawa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych z powództwa małoletniego dziecka przeciwko rodzicowi, w której wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 tys. zł, nie podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym.

Alimenty nie zawsze zwolnione z podatku

Sprawy dotyczące roszczeń alimentacyjnych coraz częściej stają się przedmiotem postępowań sądowych. Przepisy zapewniają wiele ułatwień i przywilejów. Jednak nie zawsze tych podatkowych.

Kolejność zobowiązanych do płacenia alimentów określa ustawa

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Opodatkowanie odsetek od alimentów

Wolne od podatku dochodowego są alimenty, ale nie ma już podstaw prawnych objęcia zwolnieniem także zasądzonych od nich odsetek.

Nie wszystkie alimenty wolne od podatku

Tylko świadczenia alimentacyjne na dzieci do 25 lat i bez względu na wiek, gdy mają specjalny dodatek lub rentę, są w pełni zwolnione.

Prawomocny wyrok rozwodowy oznacza koniec obowiązku alimentacyjnego

Sąd w Kętrzynie orzekł, że obowiązek alimentacyjny wobec małżonka ustaje po prawomocnym wyroku rozwodowym.