Dubravka Šuica: Przemoc wobec dzieci może kosztować gospodarkę nawet 8 proc. światowego PKB

Działania i zaniechania rządów mają większy wpływ na dzieci niż na jakąkolwiek inną grupę społeczną. Ochrona dzieci przed przemocą jest nie tylko naszym moralnym obowiązkiem, ale też strategiczną długoterminową inwestycją w nasze społeczeństwa – pisze wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Dubravka Šuica.

Publikacja: 25.04.2024 16:33

Przemoc wobec dzieci pozostaje poważnym wyzwaniem zarówno w UE, jak i poza jej granicami.

Przemoc wobec dzieci pozostaje poważnym wyzwaniem zarówno w UE, jak i poza jej granicami.

Foto: stock.adobe.com

Trzy lata temu złożyliśmy obietnicę. Przedstawiliśmy kompleksową strategię Unii Europejskiej na rzecz praw dziecka oraz europejską gwarancję dla dzieci, opracowane wspólnie z dziećmi i dla dzieci. Punktem wyjścia tej strategii była zasada, zgodnie z którą każde dziecko w Europie i na całym świecie powinno korzystać z tych samych praw i żyć bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zastraszania i przemocy. Zobowiązaliśmy się nie tylko do propagowania praw dziecka, ale także do ich ochrony, realizacji i ponoszenia za nie odpowiedzialności. W szybko zmieniającym się świecie dzieci cierpią z powodu pandemii, ubóstwa i nierówności, dyskryminacji, konfliktów zbrojnych, zmiany klimatu – oraz w świecie wirtualnym. Z naszymi partnerami europejskimi i międzynarodowymi, a także z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego podjęliśmy wspólne działania, aby nadal wzmacniać prawa i poprawiać jakość życia dzieci w UE i poza nią.

Co drugie dziecko na świecie co roku doświadcza jakiejś formy przemocy

Pomimo poczynionych postępów musimy uznać, że przemoc wobec dzieci pozostaje poważnym wyzwaniem zarówno w UE, jak i poza jej granicami. Statystyki pokazują naocznie, jak pilne jest to zadanie. Na przykład: około 20 proc. dzieci w Europie doświadcza jakiejś formy wykorzystywania seksualnego, samobójstwo jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów wśród osób w wieku 15–19 lat, a nawet 29 proc. 15-latków przyznaje, że jest ofiarą częstego znęcania się. Według Światowej Organizacji Zdrowia co drugie dziecko na świecie co roku doświadcza jakiejś formy przemocy.

Czytaj więcej

Te wyniki porażają. Aż 90 procent dzieci trenujących sport doświadczyło przemocy

Przemoc wobec dzieci może kosztować gospodarkę nawet 8 proc. światowego PKB. Działania i zaniechania rządów mają większy wpływ na dzieci niż na jakąkolwiek inną grupę społeczną. Ich ochrona jest zarówno naszym prawnym, jak i moralnym obowiązkiem. Jest to także strategiczna długoterminowa inwestycja w nasze społeczeństwa. Sytuacja ta zmusiła nas do opracowania i przyjęcia zalecenia Komisji w sprawie zintegrowanych systemów ochrony dzieci. Ten kamień milowy to nie tylko kolejny dokument polityczny – to kulminacja nieustannych wysiłków na rzecz zapewnienia, by prawo każdego dziecka do bezpiecznego i opiekuńczego środowiska stało się czymś więcej niż tylko ideałem.

Prawa dzieci: „Nic dla nas bez nas”

We wspomnianym zaleceniu wzywa się do przyjęcia kompleksowego podejścia obejmującego zapobieganie, ochronę i uczestnictwo, zapewniającego solidną strukturę systemów ochrony dzieci i odpowiadającego na zróżnicowane potrzeby wszystkich dzieci. Podejście to ma kluczowe znaczenie, ponieważ musimy stawić czoła obecnym wyzwaniom, takim jak niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych i wykorzystywanie seksualne dzieci w internecie, wykluczenie społeczno-ekonomiczne, ochrona migrujących dzieci oraz utrzymujący się wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo.

Dzięki uruchomionej kilka miesięcy temu nowej unijnej platformie uczestnictwa dzieci już ponad 1 tys. dzieci w aktywny sposób przyczyniło się do kształtowania polityki, która wpływa na ich życie

Nasze działania opierają się na prostej, ale silnej zasadzie: „Nic dla nas bez nas”. Dzięki uruchomionej kilka miesięcy temu nowej unijnej platformie uczestnictwa dzieci już ponad 1 tys. dzieci w aktywny sposób przyczyniło się do kształtowania polityki, która wpływa na ich życie. Od bezpieczeństwa cyfrowego po zwalczanie nękania i niegodziwego traktowania w internecie i poza nim oraz od przemocy w szkołach po sytuację, w jakiej znajdują się dzieci objęte opieką zastępczą. Ich głos nie tylko wzbogacił nasze zrozumienie sytuacji, ale także spowodował, że przy kształtowaniu swojej polityki UE bierze w większym stopniu pod uwagę interesy dzieci.

Ochrona praw dzieci w Unii Europejskiej: Zmiany postępują

Alarmujące dane statystyczne dotyczące przemocy wobec dzieci to nie tylko liczby; stoją za nimi doświadczenia życiowe i losy konkretnych osób, które staramy się poprawić dzięki zdecydowanym działaniom i zintegrowanym systemom wsparcia w ramach podejścia obejmującego całe społeczeństwo.

Zmiany postępują, a nasze zalecenie ma na celu wzmocnienie istniejących ram poprzez wspieranie ściślejszej współpracy między państwami członkowskimi, poprawę alokacji zasobów oraz zapewnienie, aby nasze reformy prawne i polityczne przełożyły się na rzeczywistą ochronę.

Czytaj więcej

Surowsze kary za hejt i dyskryminację z powodu niepełnosprawności, wieku, płci

Podsumowując, postęp, jaki poczyniła Komisja w promowaniu praw i ochrony dzieci, pozostawi po sobie spuściznę na kolejne kadencje. Jest to wspólne osiągnięcie, które nie tylko poprawia ochronę, ale także wzmacnia pozycję naszych najmłodszych obywateli, zachęcając ich do aktywnego demokratycznego udziału w kształtowaniu bardziej sprawiedliwego i opartego na równości społeczeństwa. Działania te należy kontynuować.

Wciąż mamy wprawdzie jeszcze wiele do zrobienia, aby nasza strategia na rzecz praw dziecka stała się rzeczywistością dla wszystkich dzieci, ale ja cieszę się z postępów, jakie już poczyniliśmy. W naszej pracy nigdy nie chodziło o rozwiązania krótkoterminowe, ale o stworzenie podstaw dla trwałych zmian. Wizja ta nadal przyświecać będzie zaangażowaniu Komisji na rzecz praw dziecka, gwarantując, że żadne dziecko nie zostanie pozostawione samemu sobie.

Tytuł, lead i śródtytuły pochodzą od redakcji

Autorka

Dubravka Šuica

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej do spraw demokracji i demografii

Trzy lata temu złożyliśmy obietnicę. Przedstawiliśmy kompleksową strategię Unii Europejskiej na rzecz praw dziecka oraz europejską gwarancję dla dzieci, opracowane wspólnie z dziećmi i dla dzieci. Punktem wyjścia tej strategii była zasada, zgodnie z którą każde dziecko w Europie i na całym świecie powinno korzystać z tych samych praw i żyć bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zastraszania i przemocy. Zobowiązaliśmy się nie tylko do propagowania praw dziecka, ale także do ich ochrony, realizacji i ponoszenia za nie odpowiedzialności. W szybko zmieniającym się świecie dzieci cierpią z powodu pandemii, ubóstwa i nierówności, dyskryminacji, konfliktów zbrojnych, zmiany klimatu – oraz w świecie wirtualnym. Z naszymi partnerami europejskimi i międzynarodowymi, a także z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego podjęliśmy wspólne działania, aby nadal wzmacniać prawa i poprawiać jakość życia dzieci w UE i poza nią.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Opinie polityczno - społeczne
Estera Flieger: Jarosław Kaczyński i Donald Tusk – panom już dziękujemy
Opinie polityczno - społeczne
Adam Lipowski: NATO wspiera Ukrainę na tyle, by nie przegrała wojny, ale i nie wygrała z Rosją
Opinie polityczno - społeczne
Tomasz Grzegorz Grosse: Polska nie powinna delegować swej obrony do mało wiarygodnego partnera – Niemiec
Opinie polityczno - społeczne
Jędrzej Bielecki: Koszmar Ameryki, czyli Putin staje się lennikiem Chin
Opinie polityczno - społeczne
Bogusław Chrabota: Czy Rafał Trzaskowski walczy z krzyżem?