Remedium na chaos poszukiwane

Mieszkam pod Warszawą i widzę powstające po horyzont patoszeregowce. Jest duże ryzyko, że w tej mierze nie nastąpi znacząca poprawa – mówi architekt Mariusz Ścisło, pełnomocnik zarządu głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich ds. legislacji, współwłaściciel i prezes FS&P ARCUS Biuro Architektoniczne.

Firmę, która legalizuje samowolę, można ocenić inaczej

Poza wyjątkowymi i szczególnymi wypadkami nie można dopuścić do powstania społecznego przekonania, że naruszenie prawa budowlanego nie pociąga za sobą negatywnych skutków finansowych.

Dom bez mediów nie ma racji bytu

Władztwo planistyczne nie uzasadnia wprowadzenia w miejscowym planie zakazu zaopatrywania terenów budownictwa mieszkaniowego w tak podstawowe wyposażenie, jak: szambo, przydomowa oczyszczalnia czy ujęcie wody.

Małe domy w rękach banków

Czy banki pożyczą na budowę domu bez formalności? Analizy projektu trwają. Bez kredytów program raczej nie wypali.

Duże zamieszanie wokół REIT-ów

Czy prace nad ustawą zostaną wstrzymane? Wiceminister Semeniuk nie jest fanką nieruchomościowych wehikułów, ale to nie ona odpowiada w resorcie za budownictwo.