Surowsze kary za hejt i dyskryminację z powodu niepełnosprawności, wieku, płci

Nienawiść z powodu niepełnosprawności, wieku, płci, orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej pokrzywdzonego będzie karana surowiej niż dotychczas - nawet do 5 lat więzienia.

Publikacja: 28.03.2024 04:30

Zdjęcie ilustracyjne.

Zdjęcie ilustracyjne.

Foto: Adobe Stock

Konkrety? Za stosowanie przemocy lub groźby karalnej ma grozić od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Za propagowanie systemu, który nawołuje do nienawiści na tle wspomnianych cech – do trzech lat pozbawienia wolności. Tyle samo przewidziano za znieważenie osób z powodu ich niepełnosprawności, wieku, płci, orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.

Projekt nowelizacji kodeksu karnego, który przewiduje takie zmiany, został opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji. Surowsze prawo ma wejść w życie w czerwcu.

Czytaj więcej

Procedury płacowe mają przeciwdziałać dyskryminacji

Dotkliwa agresja

O tym, że problem nienawiści z powodu wspomnianych cech jest znaczący, świadczą badania przeprowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Według nich różnych form przemocy w ostatnich latach doświadczyło ponad 90 proc. osób z niepełnosprawnością intelektualną biorących udział w badaniu. Aż 60 proc. badanych doświadczyło przemocy fizycznej, ponad połowa – pozbawienia wolności, a niemal co trzeci – przemocy seksualnej.

– Z badań wynika, że osoby z niepełnosprawnościami są narażone na akty niesprawiedliwego oraz krzywdzącego zachowania, z przemocą seksualną włącznie – uzasadnia zmiany rząd.

Czytaj więcej

Zróżnicowanie pracowników związane z „dyskryminacyjną" cechą

Wsparcie dla bezbronnych

Na czym polegają szczegółowe rozwiązania, za których wdrożenie będzie odpowiedzialny wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha? Chodzi o poszerzenie katalogu przesłanek dyskryminacyjnych w art. 53 § 2a pkt 6 k.k., art. 119 § 1 k.k., art. 256 § 1 k.k. i art. 257 k.k. o wspomniane kryteria niepełnosprawności, wieku, płci, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Wprowadzenie takiego rozwiązania ma zapewnić pełną ochronę prawnokarną przed stosowaniem przemocy lub groźby bezprawnej (art. 119 § 1 k.k.), nawoływaniem do nienawiści (art. 256 § 1 k.k.), znieważaniem i naruszaniem nietykalności cielesnej (art. 257 k.k.).

Z kolei uzupełnienie katalogu okoliczności obciążających uwzględnianych przy wymiarze kary (art. 53 § 2a pkt 6 k.k.) o popełnienie przestępstwa motywowanego nienawiścią (z powodu wymienionych cech) wzmocni możliwość uwzględnienia negatywnie ocenianej motywacji, która wynika z uprzedzeń sprawcy.

Konkrety? Za stosowanie przemocy lub groźby karalnej ma grozić od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Za propagowanie systemu, który nawołuje do nienawiści na tle wspomnianych cech – do trzech lat pozbawienia wolności. Tyle samo przewidziano za znieważenie osób z powodu ich niepełnosprawności, wieku, płci, orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.

Projekt nowelizacji kodeksu karnego, który przewiduje takie zmiany, został opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji. Surowsze prawo ma wejść w życie w czerwcu.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego