Szpital zakazał odwiedzania dzieci. Sąd powiedział, co o tym myśli

Wojewódzki Sąd Administracyjny kolejny raz potwierdził, że każdy pacjent przebywający w szpitalu ma prawo do kontaktu osobistego z innymi osobami. Tym razem sprawa dotyczyła zakazu odwiedzin małych pacjentów ze względu na... potencjał zagrożenia terrorystycznego.

Publikacja: 23.04.2024 15:07

Szpital zakazał odwiedzania dzieci. Sąd powiedział, co o tym myśli

Foto: Adobe Stock

18 kwietnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę szpitala dla dzieci na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta uznającą stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjenta  (V SA/Wa 2002/23).

Odwiedziny dziecka tylko za zgodą dyrektora

Rzecznik stwierdził, że szpital wprowadził „rażąco nadmierne ograniczenia w realizacji przez pacjentów z prawa do odwiedzin”, które w praktyce prowadziły wręcz do zakazu odwiedzin. Bliscy mogli odwiedzać małych pacjentów wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, w drodze wyjątku, po uzyskaniu każdorazowo zgody dyrektora szpitala. Nie określono w ogólnodostępny i transparentny sposób, jakiego rodzaju są to przypadki, co uznawane jest za wyjątek, ani jakie są kryteria uzyskania takiej zgody.

- Dodatkowo ograniczenia te zostały ustalone bez podstawy prawnej – szpital właściwie zakazał odwiedzin małoletnich pacjentów przez osoby im bliskie, wskazując na potencjał zagrożenia terrorystycznego i ogłoszony stopnień alarmowy BRAVO na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, powołując się przy tym na przypadki ze szkół w Biesłanie, Serbii, oraz w Teksasie — podaje Rzecznik Praw Pacjenta. W jego ocenie, nie może to stanowić podstawy prawnej i faktycznej zastosowanych ograniczeń.

Czytaj więcej

Szpitale bezprawnie ograniczają odwiedziny pacjentów

Sąd przychylił się do stanowiska RPP i wskazał, że prawa pacjenta są chronione w Konstytucji. Poza tym podmiot leczniczy nie znalazł się w treści rozporządzenia dotyczącego stopni alarmowych, jako podmiot, który może wprowadzać ograniczenia w przebywaniu osób postronnych. Sąd dodał, że osoby odwiedzające nie są także w ogóle osobami postronnymi, gdyż to najczęściej rodzice czy dziadkowie małoletnich.

Odwiedziny w szpitalu są bardzo ważne 

Jest to kolejny wyrok, w którym sąd podkreśla wagę prawa pacjenta do odwiedzin. Prawo to – zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – może zostać ograniczone w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów oraz z uwagi na możliwości organizacyjne podmiotu leczniczego.

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, które przywołuje RPP w komunikacie,  ograniczenie prawa do odwiedzin może mieć miejsce w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku stwierdzenia przesłanek ograniczenia korzystania z praw pacjenta, a nadto tylko w koniecznym zakresie i przez niezbędny czas (orzeczenie  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2021 r., V SA/Wa 797/21). Dodatkowo wprowadzone w szpitalu zasady odwiedzin, w tym ograniczające korzystanie z tego prawa, muszą jak najmniej ingerować w realizację prawa pacjenta, być jak najmniej uciążliwe (zgodnie z zasadą proporcjonalności), nie mogą być arbitralne (np. zależeć wyłącznie od zgody personelu medycznego), prawo do odwiedzin powinno być zagwarantowane w równym stopniu każdemu pacjentowi, zasady powinny być jasne (tak: orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: V SA/Wa 863/22, V SA/Wa 1671/22, V SA/Wa 797/21, V SA/Wa 2457/22).

18 kwietnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę szpitala dla dzieci na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta uznającą stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjenta  (V SA/Wa 2002/23).

Odwiedziny dziecka tylko za zgodą dyrektora

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt