fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Radcowie

Pomysł radców prawnych na przyśpieszenie postępowania sądowego

123RF
Radcy prawni mają pomysły, jak przyspieszyć postępowania sądowe. Te bowiem od lat trwają za długo.

Polskie sądy, mimo wielu reform, zamiast sprawniej – pracują coraz wolniej. Nie pomagają reformy Ministerstwa Sprawiedliwości. Dlatego prawnicy wzięli sprawy w swoje ręce i przygotowali pakiet zmian w procedurze cywilnej. Stawiają na sprawny i szybki proces. We wrześniu propozycje przygotowane przez zespół kilkunastu radców prawnych pod kierownictwem mec. Dariusza Sałajewskiego mają trafić do Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, którą powołał w maju Kongres Prawników Polskich.

– To nasze propozycje, które poddajemy pod rozwagę. Wszystkim zależy na sprawnych sądach. To kierunek, który warto rozważyć – mówi mec. Sałajewski.

Co proponują radcowie prawni?

Wprowadzenie terminów ustawowych określających maksymalny czas na podjęcie pierwszych czynności procesowych. Termin miałby być liczony od daty wpływu pozwu i rozróżniać dwa rodzaje czynności: te o charakterze porządkowym i kreującym postępowania rozpoznawcze.

– Oczywiście mówimy tu o terminach maksymalnych – dwu-, trzymiesięcznych, by zdyscyplinować do szybkiego podejmowania decyzji – tłumaczy Sałajewski.

Radcowie proponują też przyjęcie jako zasady w sprawach np. o roszczenia majątkowe obowiązku wnoszenia przez pozwanego odpowiedzi na pozew, w terminie przypadającym jeszcze przed dniem wyznaczenia pierwszego posiedzenia z udziałem strony. Konsekwencją niesprostania terminowi byłyby negatywne skutki dla strony, która na pozew nie odpowiedziała.

Kolejny pomysł dotyczy sprawnego zaplanowania procesu. Pierwsze posiedzenie sądu w formie rozprawy obowiązkowo poprzedzałoby posiedzenie niejawne z udziałem stron, którego celem jest w szczególności zaplanowanie i wyznaczenie terminów rozpraw, w tym postępowania dowodowego, pod rygorem negatywnych skutków procesowych w przypadku nieobecności stron na tym posiedzeniu i przy zamkniętym katalogu wyjątków od tej zasady.

Radcowie prawni proponują też postawić na postępowanie pojednawcze – mediację. Aby nadać jej większą rangę, chcą ukierunkować je na przyspieszenie rozpoznania sprawy. Strona, która nie przyjdzie na posiedzenie, poniesie konsekwencje.

W propozycjach znalazło się też coś dla zwykłego obywatela. Prawnicy postulują wprowadzenie w sprawach konsumenckich obowiązku poprzedzania postępowania sądowego przed organami ochrony konsumentów.

To drugi pakiet propozycji reformujących sądownictwo. We wrześniu gotowy ma być trzeci – ograniczający kognicję sądów.

O tym, że reformy są konieczne, świadczą statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeszcze w 2016 r. średni czas sprawy od jej wpływu do egzekucji wynosił osiem miesięcy; w 2017 r. już 10,5 miesiąca.

10,5 miesiąca trwa średnio postępowanie – od wpływu do sądu do egzekucji przez komornika

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA