fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Impreza dla pracowników w kosztach podatkowych

www.sxc.hu
Szef, który zorganizuje spotkanie świąteczno-karnawałowe dla pracowników i ich rodzin, będzie mógł uwzględnić ten wydatek w kosztach firmy. Takiej możliwości nie będzie, gdy gośćmi spotkania będą inne osoby towarzyszące.

Zarówno okres świąt Bożego Narodzenia, jak i następujący po nim karnawałowy czas zabaw, balów i kolorowych pochodów to niewątpliwie moment, który sprzyja organizacji i uczestnictwu w różnego rodzaju imprezach. Pracodawcy starają się wykorzystać ten czas w celu poznania, zintegrowania oraz zwiększenia zadowolenia z pracy swojego zespołu. Wachlarz możliwości jest ogromny, jednak w artykule ograniczymy się do imprez świąteczno-karnawałowych, których uczestnikami są zarówno pracownicy firmy, jak również członkowie ich rodzin i osoby towarzyszące.

Niech żyje bal...

Coraz większą popularnością cieszy się oferta firm zajmujących się kompleksową organizacją imprez integracyjnych dla firm. Przedsiębiorca ma za zadanie wybranie najlepszej oferty, zaproszenie uczestników i wydawałoby się, że nie pozostaje mu nic innego, jak z radością oczekiwać na dzień zabawy. Nie do końca jednak kwestia organizacji imprezy dla pracowników i członków ich rodzin jest taka prosta. Warto jeszcze przed rozpoczęciem organizowania tego typu spotkania zastanowić się nad konsekwencjami podatkowymi, jakie są z nim związane.

Przykład

Firma produkująca smartfony, w pełni usatysfakcjonowana wynikami sprzedaży za bieżący rok, postanowiła nagrodzić pracowników przez zorganizowanie hucznej imprezy mikołajkowo-karnawałowej. Na imprezę zostali zaproszeni wszyscy pracownicy, członkowie ich rodzin – partnerzy, dzieci oraz osoby towarzyszące. Impreza odbyła się w wynajętym klubie bilardowym i w całości zorganizowała ją firma zewnętrzna. Uczestnicy zostali dowiezieni autokarami, na miejscu czekały na nich różnorodne atrakcje: począwszy od turnieju bilardowego, przez suto zastawione stoły, aż po tańce przy muzyce wynajętego na tę okoliczność didżeja. Wydatki zostały całkowicie udokumentowane fakturami.

Bazując na tym przykładzie, zastanowimy się nad tym, w jaki sposób przedsiębiorca powinien rozliczyć otrzymane faktury, aby fiskus tego nie zakwestionował.

Źródło finansowania

Wydatki poniesione na zorganizowanie imprezy dla pracowników i ich rodzin powinny co do zasady pochodzić ze środków obrotowych przedsiębiorcy (wyrok WSA w Warszawie z 13 lutego 2007 r., III SA/Wa 4283/06). W tym przypadku nie jest bowiem brane pod uwagę kryterium sytuacji materialnej i rodzinnej uczestników, które umożliwiałoby sfinansowanie imprezy z ZFŚS.

Co z wynikiem

Niewątpliwie zintegrowani, zadowoleni pracownicy są bardziej zmotywowani do pracy, co przekłada się na ich lepszą efektywność i wyniki pracy, a tym samym na zwiększenie przychodów firmy. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (art. 23 ust. 1 ustawy o PIT). Warte podkreślenia jest jednak to, że przedsiębiorca musi być świadomy ciążącego na nim obowiązku udokumentowania integracyjnego charakteru imprezy oraz powiązania jej organizacji z prowadzoną działalnością. Dodatkowo nie bez znaczenia jest tu fakt, że o ile wydatek poniesiony na organizację imprezy dla pracowników i członków ich rodzin można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, o tyle wydatku poniesionego na uczestnictwo ich osób towarzyszących nie będących rodziną już nie. Takie stanowisko zajęła m.in. Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 28 sierpnia 2015 r. (IBPB-1-3/4510-129/15/AW), twierdząc, że wydatki poniesione na osoby towarzyszące nie są związane z działalnością przedsiębiorcy.

Skąd się wzięło jedzenie na bankiecie

Przy rozliczeniu wydatków na imprezę integracyjną należy pamiętać o ogólnej zasadzie umożliwiającej odliczenie podatku naliczonego. Prawo to przysługuje tylko w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność opodatkowaną VAT, to ma prawo odliczyć całość podatku naliczonego. W przeciwnym razie może odliczyć VAT tylko w takiej części, w jakiej impreza integracyjna dotyczy działalności opodatkowanej. Trzeba się także zastanowić nad odliczeniem VAT od usługi gastronomicznej, gdyż zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do nabywanych usług noclegowych i gastronomicznych. Jeżeli impreza odbywałaby się w restauracji, to wówczas zakup poczęstunku nie dawałby prawa do odliczenia. Jeżeli jednak (tak jak w przykładzie) poczęstunek pochodzi z kateringu, to wówczas te ograniczenia nie mają zastosowania.

Udział pracowników w opisanej w przykładzie imprezie integracyjnej nie będzie dla nich przychodem ze stosunku pracy.

Było przyjęcie, a co z przychodem

Takie stanowisko przyjął 7 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny (K 7/13). Przemawiają za tym trzy kluczowe argumenty:

- dobrowolność uczestnictwa,

- brak korzyści majątkowych dla pracownika,

- brak wymiernej korzyści i możliwości przypisania zysku indywidualnemu pracownikowi przez dostępność w sposób ogólny dla wszystkich uczestników.

masz pytanie, wyślij e-mail, tygodnikpodatki@rp.pl

Autorka jest ekspertem ds. zarządzania zasobami ludzkimi i administracji kadrowo-płacowej w dziale usług księgowych BDO

podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2014, poz. 851 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 361 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 111 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA