Magdalena Ciałkowska

Pensja netto niższa po przekroczeniu limitów

Na wysokość wynagrodzenia pracownika do wypłaty wpływa zarówno przekroczenie podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych, jak i skali podatkowej. Najczęściej ma to miejsce pod koniec roku.

ZFŚS: do 30 września termin wpłaty drugiej raty na fundusz

Pracodawcy, którzy w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniają minimum 50 pracowników, tworzą fundusz socjalny oraz obliczają i przekazują odpis na wydzielone konto. Jeśli nie robią tego jednrazowo, drugą ratę muszą wpłacić do 30 września 2018 r.

Jak cudzoziemcy mogą rejestrować i prowadzić firmę w Polsce

Cudzoziemcy mogą rejestrować i prowadzić firmę na takich samych zasadach jak obywatele polscy, jeśli spełniają warunki z przepisów swobodzie działalności gospodarczej.

PIT 2017: kiedy zarobki z zagranicy trzeba wykazać w Polsce

Jeśli podatnik w 2017 r. uzyskał przychód nad Wisłą i w innym kraju, to może mieć obowiązek rozliczenia całości wynagrodzenia przed polskim fiskusem. Zależy to od tego, ile czasu przebywał w Polsce i gdzie ma centrum interesów życiowych.

Jak wystąpić do ZUS lub fiskusa o wydanie interpretacji

Przedsiębiorca, który nie ma pewności, czy prawidłowo stosuje przepisy, może wystąpić do ZUS lub fiskusa o wydanie interpretacji. Uzyskanie jednej odpowiedzi to koszt 40 zł.

Dopłata do zimowiska dzieci pracowników z wyższą ulgą

Zwolnienie od podatku wartości dofinansowania wyjazdu dzieci pracowników ze środków obrotowych podniesiono z 760 zł do 2000 zł rocznie. Z kolei na wyjazd pracownika można przeznaczyć bez ryzyka opodatkowania do 1000 zł.

Podwyżka wynagrodzeń z datą wsteczną także dla byłych pracowników

Decydując o podniesieniu wynagrodzeń z mocą wsteczną, pracodawca powinien wyrównać pensje również tym osobom, które już u niego nie pracują, ale były zatrudnione w okresie objętym podwyżką.

Płatnik odpowie za błędy na zwolnieniu lekarskim

Jeśli pracodawca wykryje, że zatrudniony dostarczył mu zwolnienie lekarskie zawierające nieprawidłowe dane, nie powinien wypłacać zasiłku, tylko zwrócić dokument do skorygowania.

Zmiana wymiaru czasu pracy a wysokość wynagrodzenia

Zmiana wymiaru czasu pracy wpływa przede wszystkim na wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracownika. Jednak pociąga za sobą również zmiany w innych przysługujących mu świadczeniach.

Zasiłek macierzyński: 1000 złotych dla każdej matki

Wszystkie osoby uprawnione do zasiłku macierzyńskiego mają gwarancję jego minimalnej wysokości 1000 zł. Świadczenie w tej kwocie otrzyma także matka bezrobotna czy studentka.