fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Zyski z logo można opodatkować niskim ryczałtem - wyrok NSA

Adobe Stock
Przychody z umowy dzierżawy prawa majątkowego mogą być w PIT zaliczone do tego samego źródła co najem.

Naczelny Sąd Administracyjny zmienił zdanie w kwestii opodatkowania umów dzierżawy, prawa majątkowego. W piątek uwzględnił skargę kasacyjną podatnika, któremu fiskus odmówił prawa do opodatkowania zysków z dzierżawy logotypu 8,5-proc. ryczałtem.

Spór dotyczył interpretacji. We wniosku podatnik wyjaśnił, że dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do logotypów. Planuje też rejestrację znaków towarowych, które dotyczą oznaczeń odpowiadających logotypom. Od 2016 r. ma podpisaną umowę dzierżawy logotypów ze spółką z Irlandii. Podatnik nie wykluczył, że podpisze umowy także z polskimi firmami z irlandzkiej grupy.

Chciał się upewnić, czy czynsz z umowy dzierżawy praw do logotypów może opodatkować 8,5-proc. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, czyli jak najem.

Fiskus zgody na to nie dał. W interpretacji stwierdził, że czynsz dzierżawny uzyskiwany z udostępnienia osobie prawnej logotypu do wykorzystania i pobierania pożytków jest dochodem z należności licencyjnych podlegającym opodatkowaniu w Polsce i w Irlandii. I w ocenie urzędników w Polsce dochód ten będzie stanowić przychód z praw majątkowych – art. 18 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT – który należy opodatkować według skali.

Mężczyzna zaskarżył interpretację, ale w pierwszej instancji przegrał. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zgodził się z fiskusem, że o sposobie dzierżawy logo decyduje charakter samego prawa, którego dotyczy. A skoro jest to prawo majątkowe, to nie ma możliwości, żeby zyski z odpłatnego udostępniania takiego znaku towarowego opodatkować w formie ryczałtu.

Rację skarżącemu przyznał dopiero NSA. Jego zdaniem podstawowy błąd wyroku WSA i interpretacji polega na przyjęciu, że bez względu na rodzaj umowy, jeżeli jej przedmiotem jest prawo majątkowe, to zawsze przychód też jest z praw majątkowych. Tymczasem ustawodawca w żaden sposób nie wyłączył ze źródła, jakim jest najem itd. – art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT – umów dzierżawy, których przedmiotem jest prawo majątkowe. Nie sposób uznać, że przychód z praw majątkowych dotyczy każdej umowy, w tym dzierżawy.

Jak tłumaczył sędzia NSA Stefan Babiarz, jeśli umowa dzierżawy czy najmu jest zawierana w ramach firmy, to przychód będzie już z działalności gospodarczej. Zdaniem NSA wyliczenie kolejności źródeł przychodów ma normatywne znaczenie. W konsekwencji w spornej sprawie mamy do czynienia z przychodem z najmu, dzierżawy itd. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 3715/17.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA