fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Kto skorzysta ze starej ulgi technologicznej

123RF
Rozmowa | Robert Nogacki, adwokat z kancelarii prawnej Skarbiec

Rz: W zeznaniu za 2014 r. przedsiębiorcy mogli skorzystać z ulgi na nowe technologie. Na czym polegało to odliczenie i czym nadal obowiązuje?

Robert Nogacki: Co do zasady ulga na nowe technologie obowiązywała do końca 2015 r. Była unormowana w art. 18b ustawy o CIT oraz art. 26c ustawy o PIT.

Za nowe technologie uważało się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwiała wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie była stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnie pięć lat, co potwierdzała opinia niezależnej jednostki naukowej.

Intencją ustawodawcy było przyznanie ulgi w odniesieniu do wydatków na nabycie jedynie praw majątkowych, stanowiących efekt prac naukowych i rozwojowych, mających tym samym charakter niematerialny. Podkreślano bowiem wyraźnie, że chodzi o te postacie wiedzy technologicznej czy wyniki prac badawczych, które są uznawane za wartości niematerialne i prawne. W praktyce nie można było przyjąć, że każdy wydatek poniesiony na nabycie np. urządzenia opartego na nowej technologii podlega odliczeniu jako wydatek na nabycie nowej technologii.

Od początku 2016 r. ustawodawca zlikwidował tę ulgę. Część podatników może jednak korzystać ze starego odliczenia.

Kto skorzysta ze starego przywileju?

Prawo do kontynuowania ulgi wynika z przepisu przejściowego, tj. art. 11 ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Zgodnie z jego treścią w zeznaniu rocznym za 2015 r. podatnicy są uprawnieni do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych przed 1 stycznia 2016 r. na nabycie nowych technologii. Tym samym przedsiębiorcy, którzy do 31 grudnia 2015 r. nabyli uprawnienie do zastosowania przedmiotowej ulgi, będą mogli z niej korzystać na zasadach obowiązujących przed 2016 r. Dotyczy to również podatników CIT, których rok podatkowy rozpoczął się przed 1 stycznia 2016 r. i zakończy się po 31 grudnia 2015 r.

Jakie przykładowe wydatki dawały korzyści w ramach ulgi na nowe technologie?

Do nowych technologii można było zakwalifikować m.in. licencje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobniczych oraz wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą, np. w dziedzinie przemysłowej, naturalnie przy spełnieniu odpowiednich warunków.

Wydatki były odliczane w rocznym zeznaniu podatkowym dotyczącym roku podatkowego, w którym je poniesiono. Gdy podatnik osiągnął za rok podatkowy stratę lub gdy wielkość dochodu z jego pozarolniczej działalności była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonywało się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe, licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Odliczenie dotyczyło nie całej kwoty wydatkowanej przez podatnika, lecz 50 proc. kwoty poniesionych wydatków.

—rozmawiała Aleksandra Tarka

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA