Związek Banków Polskich kwestionuje uchwałę frankową SN

Związek Banków Polskich wydał komunikat w sprawie czwartkowej uchwały Sądu Najwyższego dotyczącej kredytów frankowych. - Rodzą się pytania o jej moc i skuteczność - twierdzą bankowcy.

Publikacja: 26.04.2024 08:24

Posiedzenie Sądu Najwyższego w sprawie zagadnienia prawnego dotyczącego kredytów frankowych

Posiedzenie Sądu Najwyższego w sprawie zagadnienia prawnego dotyczącego kredytów frankowych

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Izba Cywilna SN wydała wczoraj korzystną dla frankowiczów uchwałę w sprawie pięciu kluczowych problemów związanych z kredytami walutowymi. Uchwała potwierdziła m.in., że jeśli umowa z bankiem zawiera abuzywne klauzule, nie można ich zastąpić innymi przepisami, cała umowa jest nieważna.  Każda ze stron może dochodzić swych należności na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu. Bank zwrotu wypłaconego kredytu, a kredytobiorca zwrotu kwot, które świadczył bankowi. Natomiast żadna ze stron nie może żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych (sygn. akt III CZP 25/22).

Czytaj więcej

Sąd Najwyższy orzekł w sprawie frankowiczów. Eksperci komentują

Neo-sędziowie w składzie orzekającym

"Uchwała, zgodnie z oświadczeniem 9 sędziów Izby Cywilnej SN powołanych przed 2017 r.,  podjęta została w niekonstytucyjnym składzie i nie realizuje swojej podstawowej funkcji ustrojowej, zmierzającej do ujednolicenia orzecznictwa sądów. Istnieją zatem poważne wątpliwości co do prawidłowości składu orzekającego. Tym samym rodzą się pytania o moc i skuteczność niniejszej Uchwały." - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie ZPB.

Związek zaznacza też, że aż 6 sędziów złożyło zdania odrębne, przede wszystkim w zakresie tego, czy umowa po wyeliminowaniu klauzul przeliczeniowych powinna być utrzymana w mocy, co dodatkowo pogłębia wątpliwości co do jednolitości poglądów wyrażonych w uchwale.

Frankowicze nadal będą musieli pozywać banki

Jak podkreśla dalej ZPB, SN nie oceniał, czy postanowienia przeliczeniowe są abuzywne, a to oznacza, że nadal ewentualny abuzywny charakter postanowień każdej umowy będą musiały oceniać indywidualne sądy. Przy czym po wyeliminowaniu z umowy postanowień abuzywnych (klauzul przeliczeniowych), cała umowa nie może zostać utrzymana w mocy, o ile pozostała część umowy nie pozwala na dalsze jej wykonywanie. Wówczas każdej ze stron przysługuje roszczenie o zwrot spełnionego przez tę stronę świadczenia. 

"Termin przedawnienia roszczeń może rozpocząć bieg dopiero w dniu następującym po zakwestionowaniu przez kredytobiorcę względem banku postanowień umowy. Powyższe jest zgodne z ostatnimi orzeczeniami TSUE. SN jednoznacznie wykluczył możliwość żądania przez kredytobiorcę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału." - podkreśla ZPB.

Związek Banków Polskich powtórzył też swoje stanowisko, że „najlepszym i najszybszym rozwiązaniem problemu kredytów frankowych jest zawieranie ugód.”

Czytaj więcej

Ekspert o uchwale frankowej SN: część pytań nadal aktualna, część budzi niedosyt

Izba Cywilna SN wydała wczoraj korzystną dla frankowiczów uchwałę w sprawie pięciu kluczowych problemów związanych z kredytami walutowymi. Uchwała potwierdziła m.in., że jeśli umowa z bankiem zawiera abuzywne klauzule, nie można ich zastąpić innymi przepisami, cała umowa jest nieważna.  Każda ze stron może dochodzić swych należności na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu. Bank zwrotu wypłaconego kredytu, a kredytobiorca zwrotu kwot, które świadczył bankowi. Natomiast żadna ze stron nie może żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych (sygn. akt III CZP 25/22).

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy