Tag: Frankowicze i przewalutowanie

Powiązane

Bankowość

Sądy chronią nie tylko konsumentów. Firmy-frankowicze testują spłaty

Dowolność w ustalaniu wysokości świadczeń jest niedopuszczalna w każdej umowie frankowej, nie tylko konsumenckiej – to sedno najnowszego wyroku SO w Warszawie.

Henryk Walczewski: Nieważność zawieszona kredytu walutowego – ochrona konsumenta jest najważniejsza

Nie ma obowiązku orzekania nieważności umowy bez uprzedniej próby zakończenia sporu ugodą. W tym celu sąd musi aktywnie działać.

Arkadiusz Turczyn: Wymagalność i przedawnienie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia

Kontynuując problematykę kredytów walutowych, mając na względzie potencjalne roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia, należy odnieść się również do przedawnienia roszczeń. Co do zasady z art. 405 k.c. wynikają cztery ogólne przesłanki powstania roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (tzw. roszczenia kondykcyjnego):

Sąd Najwyższy: Przelicznik odpada razem z umową

Nie można ratować umowy kredytu denominowanego z abuzywnym ustaleniem kursu franka.

SN wyłącza sędziego frankowicza z orzekania w sprawie frankowej

Uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego to co innego niż zarzut braku jego obiektywizmu.

Arkadiusz Turczyn: Świadczenia główne w kredytach walutowych

Dostrzegalnymi wadliwościami umów kredytów walutowych były często mechanizmy ustalania kursów walut. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wielokrotnie stwierdzano, że mechanizm ustalania kursów waluty, który pozostawia bankowi swobodę, jest oczywiście sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta, zaś klauzula, która nie zawiera jednoznacznej treści, a przez to pozwala na pełną swobodę decyzyjną banku, jest klauzulą niedozwoloną w rozumieniu art. 3851 § 1 kodeksu cywilnego (wyrok SN z 27 listopada 2019 r., II CSK 483/18, orzecznictwo SN dostępne na www.sn.pl).

Henryk Walczewski: To sąd musi zadbać o strony

Nieważność umowy kredytowej nie zwalnia z ważnego obowiązku zwrotu kapitału.

Nakazy nie odbierają ochrony frankowiczom

Prawa konsumenta nie powinny ucierpieć, jeśli tylko nie można mu zarzucić całkowitej bierności – wskazuje dr Mariusz Korpalski, radca prawny.

Kredyt frankowy nie dyskwalifikuje sędziego

Sędzia frankowicz nie jest z automatu wyłączany ze sprawy frankowej nawet z udziałem banku w którym ma taki kredyt.

Złotowe stopy zaszkodzą frankowiczom. Ugody coraz mniej opłacalne

Ugody frankowiczów są coraz mniej opłacalne. Zawarcie porozumienia i przejście na kredyt złotowy skutkuje ich oprocentowaniem stawką WIBOR. A ten po ostatnich podwyżkach jest znacznie powyżej 6 proc.