fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wypowiedzenie zmieniające - które zapisy działają po 3 miesiącach

123RF
Przeniesienie pracownika do takiej samej pracy na innym oddziale zakładu w tej samej siedzibie zakładu nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego, bo te warunki nie pogarszają jego sytuacji zawodowej.

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy z art. 42 k.p. to podstawowy sposób modyfikacji treści stosunku pracy poprzez jednostronne oświadczenie pracodawcy. Pozwala to wprowadzić w treści umowy inne zapisy, niż wynikają zarówno z postanowień umownych, jak i innych źródeł prawa pracy. Takie wypowiedzenie dotyczy zwłaszcza zatrudnionych na czas nieokreślony, chociaż dopuszcza się jego zastosowanie do każdego rodzaju umowy o pracę, która może być rozwiązana za wypowiedzeniem.

Ważne warunki

Zastosowanie przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego jest konieczne wtedy, gdy modyfikacja dotyczy istotnych warunków pracy lub płacy albo jest niekorzystna dla pracownika. Nie wszystkie zatem zmiany wymagają takiego kroku.

Do modyfikacji polegającej wyłącznie np. na podaniu innej nazwy stanowiska przy jednoczesnym braku zmiany wszystkich pozostałych dotychczasowych elementów pracy i płacy nie potrzeba wypowiedzenia zmieniającego, chyba że szczególne okolicz...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA