Ryszard Sadlik

Ryszard Sadlik: Czas w rękach prezesa

Obecnie kodeksy nie wprowadzają maksymalnego terminu przedłużenia uzasadnienia.

Ryszard Sadlik: Odwołanie od podziału czynności

Prezes sądu może ustalić nowy podział czynności w całości lub części w każdym czasie.

Ryszard Sadlik: Sędzia powinien mieszkać tam, gdzie jest jego sąd

Ustawowy wymóg określonego miejsca zamieszkania jest ograniczeniem wolności sędziego.

Za lojalność trzeba płacić terminowo

Brak zapłaty za zakaz konkurencji powoduje ustanie tego zakazu. Nie zwalnia jednak pracodawcy z wypłaty odszkodowania. Pracownik może więc podjąć działalność konkurencyjną, zachowując prawo do tego świadczenia.

Ryszard Sadlik: Zabezpieczenie sądu i pracownika

Zawieszenie w pełnieniu obowiązków asystenta lub urzędnika sądowego

Ryszard Sadlik: Przede wszystkim orzekanie, czyli urlop na żądanie dla sędziego

Praktyka stosowania urlopów na żądanie nadal budzi wątpliwości i kontrowersje. Dotyczy to także urlopów sędziów i kolizji z ich obowiązkami orzeczniczymi.

Podpis na fakturze kosztem utraty zasiłku

Przedsiębiorca, który wystawia faktury w czasie zwolnienia lekarskiego, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego L4. Jedynie wyjątkowo może się usprawiedliwić faktem, że była to sytuacja nadzwyczajna i incydentalna.

Ryszard Sadlik: Obowiązek kończenia spraw i zwrot kosztów przejazdu

Sędzia przeniesiony nie jest sędzią delegowanym, ale powinny nimi rządzić te same przepisy.

Ryszard Sadlik: Ludzie skargi piszą

Każdy może składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby.

Ryszard Sadlik: Praca zdalna i zadaniowy czas pracy w sądach

Wskazane byłoby pozostawienie organizacji pracy prezesom i dyrektorom sądów.