fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Czy strony mogą naliczyć karę za nieoddanie na czas wynajmowanej rzeczy

Kontenery na rzeczy najemcy
Kontenery na rzeczy najemcy
AdobeStock
Strony umowy najmu mogą ustalić wyższe „karne" wynagrodzenie za nieoddanie na czas wynajmowanej rzeczy.

Według kodeksu cywilnego po zakończeniu najmu właściciel rzeczy jest uprawniony do żądania od byłego najemcy wynagrodzenia za bezumowne korzystanie. O jego wysokości decydują stawki rynkowe.

W tej sprawie było inaczej: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejęła teren drogowego przejścia granicznego z Niemcami, na którym pozwani wynajmowali pawilon kontenerowy, a w umowie zastrzeżono, że w razie zwłoki najemcy w opróżnieniu kontenera będą płacili właścicielowi dziesięciokrotną opłatę czynszową.

Po ok. roku GDDKiA wypowiedziała umowę, ale najemcy odmówili wydania pawilonu, składając pozew o uznanie bezzasadności wypowiedzenia. W sprawie chodzi o rozliczenie korzystania z pawilonu po zakończeniu umowy. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim nie zasądził dziesięciokrotności, tylko zwykły czynsz. Sąd Apelacyjny w Szczecinie werdykt utrzymał. Sprawa trafiła do SN. Ten przypomniał, że właściciel ma do dyspozycji kilka instrumentów dyscyplinowania osoby, która korzysta z niej bez uprawnienia.

– Strony mogą uregulować wysokość wynagrodzenia za bezumowne korzystanie odmiennie, niż normuje to kodeks cywilny, ale w razie sporu między nimi wysokość ta i zasady jej ustalania podlegają kontroli – mówił sędzia SN Krzysztof Strzelczyk.

SN zwrócił sprawę SA do ponownego rozpoznania.

Sygnatura akt: II CSK 706/18

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA