fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

NSA o najmie: Bez szkody nie ma odszkodowania, jest zatem VAT

www.sxc.hu
Kwoty wypłacone wynajmującemu, który zgodził się na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu, podlegają VAT.

Naczelny Sąd Administracyjny nie zmienia zdania w sprawie opodatkowania VAT należności wypłaconych za skrócenie umowy najmu. Znów uznał, że w takim przypadku nie można mówić o odszkodowaniu.

Sprawa dotyczyła podatnika, który prowadził jednoosobową firmę. We wniosku o interpretację wyjaśnił, że w 2008 r. wynajął lokal instytucji finansowej. Umowa miała obowiązywać do 2019 r. Po pewnym czasie okazało się jednak, że najemca znalazł nową lokalizację. W tej sytuacji zaproponował przedsiębiorcy wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu i wypłatę odszkodowania.

Wynajmujący tłumaczył, że umowa nie zawierała postanowień o możliwości jej wcześniejszego rozwiązania. Została zawarta na czas określony na dziesięć lat z możliwością jej rozwiązania w razie rażącego naruszenia postanowień umowy (brak zapłaty za najem). Nie przewidziano natomiast możliwości wypowiedzenia umowy najmu. Strony nie umówiły się też na możliwość rozwiązania umowy za obopólną zgodą stron.

Niemniej, jak wyjaśnił podatnik, ostatecznie zawarł z najemcą porozumienie w kwestii wypłaty odszkodowania w związku z niedotrzymaniem warunków umowy najmu (przedterminowym rozwiązaniem), uzgadniając kwotę odszkodowania.

Zapytał, czy to, co zostało wypłacone mu za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu, podlega VAT. Sam uważał, że nie. Zauważył, że pojęcie odszkodowania należy rozumieć jako rekompensatę, zadośćuczynienie. Jego zdaniem w opisanej sytuacji chodzi o odszkodowanie, bo jako wynajmujący lokal ponosi szkodę wynikającą z wcześniejszego rozwiązania umowy.

Podkreślał, że zawarcie umowy długoterminowej stanowiło dla niego rodzaj zabezpieczenia finansowego, planowania kierunków rozwoju. Przedterminowe rozwiązanie umowy najmu pozbawia go tych atutów.

Ta argumentacja nie przekonała fiskusa. Jego zdaniem wypłaconej kwoty spornego wynagrodzenia należnego wynajmującemu nie można uznać za zadośćuczynienie za utracone korzyści. Stanowi ono bowiem formę wynagrodzenia za jego działanie – tj. wyrażenie zgody na odstąpienie od umowy. W konsekwencji kwota ustalona na mocy zawartego porozumienia w zamian za odstąpienie od umowy stanowi wynagrodzenie za usługi i podlega VAT.

Podatnik zaskarżył interpretację, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił jego skargę. Racji nie przyznał mu też NSA. Zgodził się z WSA, że kwestii odszkodowania nie można odrywać od szkody. A jak tłumaczyła sędzia sprawozdawca Bożena Dziełak, gdy – tak jak w spornej sprawie – strony rozwiązują umowę najmu za porozumieniem, nie można mówić, że doszło do szkody. W ocenie NSA skarżący otrzymał wynagrodzenie za skrócenie umowy najmu.

Wyrok jest prawomocny.   —Aleksandra Tarka

sygnatura akt: I FSK 1868/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA