Tag: Firmowe Nieruchomości

"Polski Ład" PiS: zabiera firmom podatkowe korzyści z wynajmu

Przedsiębiorca zarabiający na mieszkaniach nie rozliczy już w kosztach PIT wydatków na ich zakup.

Czy spółka z siedzibą w innej gminie korzysta ze zwolnienia?

Przedsiębiorca, któremu odmówiono zwolnienia z podatku od nieruchomości ponieważ ma siedzibę w innym mieście, przywołując przy tym zapis uchwały rady gminy w tym zakresie, może skierować skargę na wadliwe postanowienia tej uchwały do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Kiedy trzeba zapłacić VAT od sprzedaży nieruchomości

Odpłatne zbycie budynku czy gruntu przez osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą może być obciążona podatkiem od towarów i usług tylko wówczas, gdy sprzedawca występuje w tej transakcji jako podatnik.

Kiedy grunty rolne są zwolnione z PCC

Jednym z warunków niepłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży gospodarstwa rolnego jest prowadzenie go przez minimum pięć lat od dnia nabycia. Z preferencji nie skorzystają więc deweloperzy kupujący grunty pod inwestycje.

Kiedy grunt z naniesieniami można uznać za niezabudowany

Oceniając możliwość zastosowania zwolnienia z VAT dla sprzedaży gruntu, w określonych przypadkach, ze względu na charakter gospodarczy transakcji, należy wziąć pod uwagę, czy obiekty posadowione na danym terenie mają znaczenie wiodące dla określenia go jako gruntu zabudowanego.

Czy po przerwie w wynajmie można wrócić do amortyzacji mieszkania?

Przejściowy przestój użytkowania danych środków trwałych nie jest przesłanką uzasadniającą zaprzestanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Przedsiębiorcy nie mogą być podwójnie opodatkowani - albo podatek od nieruchomości albo opłata targowa

Gdy dokonujący sprzedaży jest podatnikiem podatku od nieruchomości od gruntu, na którym prowadzi działalność, to nie ma obowiązku uiszczania opłaty targowej.

Jaki podatek od gruntów pod panelami fotowoltaicznymi

Użytki pod fotoogniwami słonecznymi, niezależnie od ich klasyfikacji w ewidencji gruntów i budynków, są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu najwyższymi stawkami podatku od nieruchomości.

Jak zabezpieczyć się przed wypowiedzeniem umowy najmu?

Najem zawarty na czas określony ma charakter trwały i co do zasady żadna ze stron nie może go wypowiedzieć. Nie zrobi tego także nowy właściciel lokalu, jeśli umowa najmu została opatrzona datą pewną.