fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Podwójna ochrona wzorów przemysłowych będących utworami

www.sxc.hu
Instytucja listów zgody ułatwi rejestrację znaków towarowych podobnych do tych, które zostały wcześniej zgłoszone do Urzędu Patentowego.

Przedmioty, które zawierają zarejestrowany znak towarowy, będą mogły skorzystać z podwójnej ochrony. Oprócz tej przewidzianej w prawie własności przemysłowej dopuszczalne będzie skorzystanie z ochrony prawnoautorskiej. To jedna ze zmian w nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej, która we wtorek 1 grudnia wchodzi w życie.

Możliwość skumulowanej ochrony dla wytworów zawierających chroniony wzór przemysłowy wynika z uchylenia art. 116 ustawy. Określał on, że ochrona praw majątkowych do utworu przewidziana w przepisach prawa autorskiego nie ma zastosowania do wytworów wytworzonych według wzoru przemysłowego. Skoro tego przepisu już nie ma, przedmioty z chronionymi znakami mogą być objęte ochroną do 25 lat od dnia zgłoszenia na podstawie prawa własności przemysłowej i 70 lat od śmierci twórcy na podstawie prawa autorskiego.

Nowelizacja wprowadza także instytucję tzw. listów zgody. Od dziś można zarejestrować znak towarowy podobny do już istniejącego, o ile uprawniony do korzystania z tego znaku wyrazi na to pisemną zgodę.

Rozwiązanie to pozwoli np. zarejestrować podobny znak spółce zależnej od podmiotu zagranicznego, który wcześniej zarejestrował swój znak towarowy. Do tej pory Urząd Patentowy odmawiał w takich sytuacjach udzielenia ochrony na znak towarowy. Zdaniem Ministerstwa Gospodarki, które w poprzedniej kadencji Sejmu przygotowało nowe rozwiązania, takich zgłoszeń może być rocznie nawet koło tysiąca.

Co do zasady ochrona patentowa przyznawana jest wynalazkom, których świat jeszcze nie miał okazji zobaczyć czy poznać. W nowelizacji prawa własności przemysłowej wprowadzono jednak pewien wyjątek. Otóż udzielenie patentu będzie możliwe, jeżeli ujawnienie wynalazku nastąpiło nie wcześniej niż pół roku przed dniem dokonania zgłoszenia.

Nowela przepisów ma za zadanie również usprawnić składanie wniosków w Urzędzie Patentowym. Jedną z intencji ustawodawcy jest upowszechnienie zgłoszeń w postaci elektronicznej. Zmiany mają skrócić całą procedurę rejestracyjną (łącznie z odwołaniami itp.) z trzech lat do około 2,5 roku.

podstawa prawna: ustawa z 24 VII 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej DzU z 31 sierpnia 2015 r., poz. 1266

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA