Znak towarowy unijny, polski, a może oba?

Na terytorium Polski występują dwa prawa do oznaczenia, tj. polski znak towarowy (przyznawany decyzją Urzędu Patentowego RP) oraz znak towarowy Unii Europejskiej (udzielany w drodze decyzji EUIPO). Podstawowe elementy, które należy wziąć pod uwagę przy decyzji o wyborze prawa, to zakres terytorialny korzystania z oznaczenia oraz koszty związane z rejestracją.

Publikacja: 23.04.2024 04:30

Znak towarowy unijny, polski, a może oba?

Foto: Adobe Stock

Na marginesie należy zaznaczyć, że również ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w określonym zakresie chroni przed wprowadzającym w błąd oznaczaniem towarów (art. 10 u.z.n.k.). Przy czym trzeba podkreślić, że w polskim prawie silniejsze uprawnienie związane jest ze zgłoszeniem oznaczenia do rejestru niż pierwszeństwem w rynkowym jego używaniu, o czym m.in. świadczy ograniczone uprawnienie podmiotu, który przed zgłoszeniem przez osobę trzecią używał oznaczenia w dobrej wierze (art. 160 prawa własności przemysłowej – „prawo używacza uprzedniego”).

Pozostało 93% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin