Michał Markiewicz

Znaki towarowe: Używaj, bo stracisz

Znak towarowy, dla jego trwałości, musi być używany w obrocie gospodarczym.

Umowy w prawie autorskim

Zbędny rygoryzm czy zabezpieczenie twórców?

Unijne prawo i jego wpływ na krajowe rozstrzygnięcia

Od charakteru konkretnego orzeczenia unijnego zależy, czy będzie uwzględniane przez polski sąd lub urząd.

Linkowanie: czy przedsiębiorca jest bezpieczny w internecie

Odsyłając do nielegalnie zamieszczonych utworów, możemy wejść w kolizję z prawem.

Terytorialność praw: co oznacza

Jest ważna przy formułowaniu umów, a także przy korzystaniu z niektórych dóbr w internecie.

Naruszenie prawa do znaku: czas ma znaczenie

Jak nie utracić roszczeń na skutek swojej bierności lub tolerowania cudzych działań?

Reklama porównawcza – czy naprawdę warto aż tyle ryzykować

W praktyce ta forma przekazu jest postrzegana jako agresywna i oceniana, zwłaszcza przez przedsiębiorców, jako nieetyczna i wręcz niedopuszczalna.

Jak chronić prawa autorskie zapisane w fabrycznej linii

Warto zadbać o status prawny programów komputerowych w maszynach i urządzeniach firmy.

Każdy może mieć swój wzór przemysłowy – tylko po co?

Nie każde uzyskane prawo ma tę samą siłę oddziaływania rynkowego. Zastanówmy się, czy pozostanie w mocy w razie jego kwestionowania?

Swoje prawa można obronić

Jak reagować, gdy ktoś rejestruje znak towarowy naruszający nasze prawa?