fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wykonawca nie rozliczy kosztów zamawiającego - wyrok WSA

Adobe Stock
Nie można uznać za racjonalne, zasadne i celowe ponoszenie wydatków wynikających z decyzji, pozwoleń, umów i wyroków sądowych, które wydane zostaną dla innej firmy.

Sprawa dotyczyła spółki z branży elektroenergetycznej. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że zawiera umowy na realizację kompleksowej usługi polegającej na budowie linii energetycznej z jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Umowy są zawierane z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych z których wynika szereg wymogów. W związku z tym podatniczka jako przyszły wykonawca, przy określaniu proponowanego przez siebie wynagrodzenia musi m.in. przed złożeniem oferty, ocenić istniejący poziom cen oraz wysokość podatków i opłat.

Za wykonanie umowy obejmującej realizację kompleksowej usługi przewidziane jest wynagrodzenie ryczałtowe. Obejmuje ono wszelkie koszty związane z realizacją zawartej umowy, tj. przede wszystkim koszty obsługi geodezyjnej, opłaty, odszkodowania i wynagrodzenia za uzyskane prawo do nieruchomości dla celów budowlanych, tytuł prawny do nieruchomości w tym służebność przesyłu, za zniszczenia w użytkach rolnych i wycinkę drzew i ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA