fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje unijne dla lubelskich firm na ochronę patentową

Od 29 kwietnia mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa lubelskiego będą mogli starać się o uzyskanie dotacji na sfinansowanie kosztów uzyskania ochrony własności intelektualnej. Nabór wniosków będzie prowadzony do 17 czerwca.

Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i dokonaniem zgłoszenia patentowego wynalazku. Chodzi więc o uzyskanie ochrony dla wyników badań lub prac rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorcę. Jednak nie dotyczy to wszystkich wynalazków. Aby ubiegać się o dofinansowanie, jakie przewidziano w działaniu 1.5 „Bon na patent", które jest częścią programu regionalnego województwa lubelskiego, wynalazek musi mieścić się w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu. Warto więc przypomnieć, że wybierając takie perspektywiczne obszary, które w szczególności warto inwestować, region postawił na:

- biogospodarkę (np. produkcja roślinna i zwierzęca, produkcja pasz i przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł farmaceutyczny, chemiczny, odnawialne źródła energii - biorafinerie, biopaliwa, zdrowie publiczne oraz przemysły i usługi środowiskowe - tzw. ekobiznes) ,

- medycynę i zdrowie (badania w zakresie nauk medycznych, farmaceutycznych i prozdrowotnych, usługi medyczne, zdrowotne, opiekuńcze, uzdrowiskowe, rekreacyjne)

- energetykę niskoemisyjną (np. rozwój czystych technologii kopalnych, produkcja bioenergii, rozwój inteligentnych systemów energetycznych),

- informatykę i automatykę (m.in. zaspokajanie rosnącego popytu na rozwiązania z zakresu informatyki i automatyki z branż pokrewnych, tj. przemysłu maszynowego, motoryzacyjnego, elektronicznego, lotniczego i nowo powstającego przemysłu mechatronicznego).

Wnioski o dofinansowanie przyjmuje Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości, która odpowiada za realizację działania 1.5 „Bon na patent". Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 80 proc. (pomoc de minimis). Na wsparcie projektów, które uzyskają pozytywną ocenę – na podstawie kryteriów formalnych i merytorycznych – zarezerwowano ponad 1,2 mln zł.

Przedsiębiorcy zainteresowaniu uzyskaniem wsparcia muszą zapoznać się z regulaminem konkursu oraz kryteriami wyboru projektów. Te, jak i inne dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku, można znaleźć na stronie www.lawp.rpo.lubelskie.pl.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA