fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Wierzytelności a umowy wykonywane etapami

123RF
W umowach wykonywanych etapami jednorazowa wartość transakcji oznacza ogólną wierzytelność.

Przepis nakazujący zapłatę na rachunek bankowy kwot powyżej 15 tys. zł wciąż budzi wiele wątpliwości. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, jak rozumieć jednorazową płatność w odpowiedzi na interpelację nr 9279.

Zgodnie z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, by odliczyć koszty podatkowe, przedsiębiorca musi dokonać płatności na rachunek bankowy. Dotyczy to wartości transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekraczających równowartość 15 tys. zł.

Ministerstwo wskazało, że jedna transakcja obejmuje transfery pieniężne dokonane w ciągu kilku lat. Dotyczy to np. umowy realizowanej etapami, takiej jak umowa wdrożeniowa czy o roboty budowlane. W konsekwencji jednorazowa wartość transakcji oznacza ogólną wartość wierzytelności lub zobowiązań, określoną w umowie.

Przymiot jednorazowości nie odnosi się do liczby płatności, lecz odzwierciedla wymóg powiązania poszczególnych świadczeń w jednym stosunku umownym – napisał wiceminister Paweł Gruza.

Inaczej będzie, gdy całkowita wartość transakcji nie wynika wprost z treści umowy, lecz zależy od czasu jej trwania, np. w umowach o stałe świadczenie usług zawartych na czas nieokreślony. Według Ministerstwa Finansów należy wtedy przyjąć, że pojęcie jednorazowej wartości transakcji odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie.

Ministerstwo odniosło się też do umów leasingu. Wynagrodzenie finansującego jest płatne co do zasady okresowo, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie. Jednak poszczególne płatności składają się na całkowite zobowiązanie korzystającego, które może przekraczać równowartość 15 tys. zł. Decydująca powinna być wówczas suma wierzytelności przysługujących finansującemu.

Z kolei w przypadku objęcia jedną fakturą świadczeń spełnionych w wykonaniu kilku umów (np. sprzedaży, dostawy) należy przyznać prymat woli stron.

Wartość kilku wycenionych odrębnie pozycji na jednej fakturze składa się na jednorazową wartość transakcji wyłącznie wtedy, gdy stanowią one przedmiot jednej umowy – czytamy. Jeżeli umowa określa harmonogram dostawy, jednorazową wartość transakcji stanowi suma wierzytelności z tytułu dostawy, a nie należności za realizację poszczególnych etapów.

Według MF w obrocie gospodarczym występują też umowy ramowe, określające warunki i termin wykonania zamówień, bez minimalnych obrotów. W takim przypadku jednorazowa wartość transakcji odnosi się do wartości poszczególnych zamówień.

masz pytanie, wyślij e-mail do autor: monika.pogroszewska@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA