Tag: Wierzytelności

Powiązane

Finanse w Firmie

Stan zagrożenia epidemicznego a zamówienia publiczne

Większość przepisów wprowadzonych specustawą covidową obowiązuje zarówno w okresie stanu epidemii, jak i w okresie stanu zagrożenia epidemicznego. Jednak od 16 maja 2022 roku, organy administracji publicznej nie mogą przedłużać terminu załatwienia sprawy z powołaniem się na epidemię.

Dla kogo restrukturyzacja? Pięć ważnych pytań i odpowiedzi

Możliwie szybkie podjęcie decyzji o rozpoczęciu programu naprawczego zwiększa szanse na przywrócenie dobrej kondycji przedsiębiorstwa. Jest wiele przykładów firm, które nie upadłyby, gdyby wcześniej zdecydowały się na podjęcie kroków restrukturyzacyjnych.

Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego można zawiesić

W postępowaniu podatkowym nie można pomijać zagadnienia, czy na tle okoliczności danej sprawy podatkowej wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe nie miało pozorowanego charakteru.

Wygaśnięcie zobowiązania bez ulgi na złe długi

Zaciągnięcie od dotychczasowego wierzyciela pożyczki w celu zapłaty należności z faktury powoduje uregulowanie zobowiązania i likwidację u dłużnika obowiązku korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego.

Przejmujący dług ma te same obowiązki co pierwotny kredytobiorca

Odpłatne przejęcie długu z tytułu umowy kredytowej wywołuje dla nowego dłużnika/kredytobiorcy skutki w CIT analogiczne do zaciągnięcia kredytu. W związku z tym dla przejmującego obciążenie otrzymane wynagrodzenie za przejęcie długu nie stanowi przychodu podatkowego, a spłaty kredytu nie generują kosztów uzyskania przychodów. Kosztem są jednak odsetki płacone przez przejemcę.

Potrzebna zgoda małżonka na zaciągnięcie długu

W jaki sposób małżonek powinien udzielić zgody na zaciągnięcie długu obciążającego małżeński majątek wspólny, żeby wierzyciel mógł się zabezpieczyć na tym majątku lub prowadzić z niego egzekucję? I co ma zrobić wierzyciel, jeśli nie ma takiej zgody na piśmie?

Środki socjalne wydane na zły cel firma musi zwrócić

Związek zawodowy może pozwać pracodawcę, aby ponownie wpłacił odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jeśli pierwotnie przelane wydał niezgodnie z ustawą. Nawet gdy nie naruszył regulaminu funduszu.

Klauzule siły wyższej straciły aktualność

Obecnie stosowane zapisy w umowach nie chronią przedsiębiorców. Ograniczają się bowiem do zabezpieczenia interesów kontrahentów na wypadek nadzwyczajnych zjawisk o charakterze lokalnym, które całkowicie wstrzymują możliwość wykonania kontraktu.

Obowiązek dotyczący dokumentacji cen transferowych nie tylko dla podmiotów powiązanych

Nowy obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji realizowanych po 1 stycznia 2021 r. dotyczy większego grona podatników. W tym roku pierwszy raz będą miały zastosowanie zmienione przepisy dotyczące tzw. rajów podatkowych. Regulacje te nie dotyczą wyłącznie transakcji kontrolowanych, które do tej pory w głównej mierze kojarzyły się z obowiązkiem dokumentacyjnym.

Bezskuteczność z mocy prawa, ale syndyk pozywać musi

Osoba, która nabyła majątek od dłużnika, będzie miała możliwość w pełni skorzystać z gwarancji procesowych i dążyć do utrącenia tezy syndyka, według której czynność dokonana przez osobę trzecią z dłużnikiem spełniała przesłanki bezskuteczności.