Tag: Wierzytelności

Powiązane

Finanse w Firmie

Kuczyński: Strach być optymistą. Szymański: Długi hipoteczne spłacają się gorzej

- Dzisiaj dla rynków finansowych szklanka jest do połowy pełna. Jest coraz więcej głosów, że spowolnienie gospodarcze w 2023 r. nie będzie tak mocne, jak wcześniej oczekiwano. Można być umiarkowanym optymistą – mówi w programie "Rzecz o Biznesie" Piotr Kuczyński, analityk DI Xelion. Maciej Szymański, wiceprezes firmy Kredyt Inkaso mówi z kolei o sytuacji na rynku windykacyjnym. – W krótkim terminie nie boję się o spłacalność wierzytelności. Prognozy nie mówią o recesji, która wygenerowałaby bezrobocie. Jesteśmy więc ostrożnymi optymistami – mówi Szymański.

Ułatwienia w ściganiu dłużników

Wszczynanie i prowadzenie egzekucji administracyjnej ma być sprawniejsze, a ona sama bardziej efektywna.

Opóźnienia w płatnościach i zatory mogą się jeszcze pogłębić

Firmy mają coraz więcej kłopotów z terminową obsługą zobowiązań. Aż 94 proc. małych i średnich przedsiębiorstw przyznaje, że w razie kumulacji płatności świadomie przesuwa część z nich na późniejszy termin.

Odroczenie terminu płatności składek nie znosi statusu dłużnika

Płatnik, który zawarł z ZUS umowę dotyczącą późniejszej zapłaty składek lub rozłożenia zaległości na raty, nadal uznawany jest za dłużnika. To się jednak zmieni od marca 2023 r.

Nie ma taryfy ulgowej w związku z wojną w Ukrainie

Aby uznać prawo podatnika do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu aktualizującego wartość należności od ukraińskiego dłużnika, konieczne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu udokumentowania nieściągalności wierzytelności, mimo trwającej wojny.

Fiskus odmawia ulgi na złe długi. Nie zawsze słusznie

Wierzyciele mają problem z odzyskaniem podatku należnego z niezapłaconych faktur po upływie 2-letniego terminu wskazanego w przepisach. Są jednak wyjątki. Wszystko za sprawą wyroku unijnego Trybunału.

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym – nowe zasady

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie odstąpi już od wymierzenia kary, nawet jeśli strona wykaże, że nadmiernie opóźniała się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych, gdyż sama była ofiarą opóźnienia kontrahenta.

Kulikowska-Siewruk: Czy powód może stać się wierzycielem, a pozwany dłużnikiem

Trwa spór w doktrynie o to, kiedy finał ma postępowanie egzekucyjne. Prawidłowe wydaje się twierdzenie, że wykonanie czynności zastępowalnej następuje wraz z wydaniem postanowienia zawierającego umocowanie do zastępczego wykonania czynności na koszt dłużnika.

Kto odpowie za nieprawidłowe dane?

Instytucje obowiązane, zobligowane do weryfikacji wpisów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, coraz częściej raportują o stwierdzonych tam nieprawidłowościach. Spółkom, które za to odpowiadają grożą poważne sankcje.

Pozostawienie zysku należnego zagranicznemu udziałowcowi a przychód w CIT

Nowe przepisy o podatku u źródła powodują zmiany uchwał dotyczących wypłaty dywidendy. Warto pamiętać o skutkach podatkowych tych decyzji.