Tag:

Wierzytelności

Powiązane

Finanse w Firmie

Zmowa z dłużnikiem może być kosztowna

Szkoda wyrządzona wierzycielowi wskutek niewłaściwych potrąceń z wynagrodzenia pracownika może być wyższa niż kwoty uchronione przed egzekucją. O naprawienie tej szkody może on pozwać pracodawcę.

Restrukturyzacja: różne drogi do zawarcia układu z wierzycielami

Jeżeli dłużnik – z uwagi na swoją sytuację – wybierze niewłaściwy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, sąd oddali jego wniosek. Gdy sąd stwierdzi taką okoliczność już po otwarciu postępowania, może je umorzyć.

Notariusz: Jak dobrze zabezpieczyć wierzytelność?

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji działa mobilizująco na dłużnika – mówi Ilona Sądel-Bendkowska, notariusz, rzeczniczka prasowa Rady Izby Notarialnej w Warszawie.

Dłużnik nie płaci? Rozlicz chociaż koszty

Przedsiębiorca może zaliczyć nieściągalną wierzytelność do podatkowych kosztów, jeśli ma postanowienie komornika, z którego wynika, że egzekucja jest bezskuteczna.

Zarząd spółki: Trudno się bronić przed rzekomą odpowiedzialnością

W obecnym stanie prawnym były członek zarządu spółki może odpowiadać za zobowiązania, które nie istnieją. Może nawet nie wiedzieć, że przeciw spółce wszczęto powództwo.

Negocjacje i renegocjacje kontraktów w branży hotelarskiej

Sposobem na zmianę umów przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością może być wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Ważnym czynnikiem, od którego zależy jego powodzenie, są negocjacje z wierzycielami.

Problem mobilności wartości przedmiotu zabezpieczenia

Równe traktowanie wierzycieli dłużnika jest fundamentem.

Weksel nie zabezpieczy potencjalnych roszczeń

Zastosowanie weksla in blanco do zabezpieczenia możliwości uzyskania odszkodowania od pracowników materialnie odpowiedzialnych jest nieskuteczne. W takim przypadku jest on uznawany za nieważny.

Raportowanie ORD-U dopiero w terminie na TPR-C

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów opublikowanym w marcu 2023 r., termin na złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) został zrównany z terminem na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR-C), czyli wynosi 11 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

Czy wniosek o zmianę układu ochroni dłużnika?

Dłużnik powinien oczekiwać gwarancji dla osiągnięcia efektu zmiany układu.