Tag: Wierzytelności

Powiązane

Finanse w Firmie

Odpowiedzialność członków zarządu wobec wierzycieli spółki

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za jej zobowiązania, jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Od odpowiedzialności tej może się jednak uwolnić, po spełnieniu ustawowych warunków.

Jak wierzyciel może bronić się przed nieuczciwym kontrahentem?

Dłużnicy, by utrudnić wierzycielom dochodzenie roszczeń, nierzadko uciekają z majątkiem poprzez: przekaz, potrącenie, zgodny podział majątku, podział spółki. Czy pokrzywdzony tymi czynnościami może podważyć je na drodze sądowej?

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki – kiedy się przedawnia?

Wierzycielom oddano do dyspozycji szereg instrumentów, pozwalających sięgnąć do kieszeni członków zarządu, w celu zaspokojenia roszczeń należnych od spółki. Muszą to jednak zrobić w określonym terminie, gdyż po jego upływie stracą do tego prawo.

Jakie zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym od 1 grudnia?

Uproszczona restrukturyzacja jest dostępna dla przedsiębiorców na dotychczasowych zasadach do 30 listopada 2021 roku. Od 1 grudnia wchodzą w życie ważne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym.

Spółka nie ucieknie z majątkiem przed wierzycielem

Jeśli dłużnik pozbywa się nieruchomości w celu ochrony przez hipoteką czy egzekucją, wierzyciel będzie mógł sądownie podważyć taką transakcję.

Wizner, Garniewicz: Czy prezes UOKiK zachęca do dłuższych terminów płatności?

Od wejścia w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, inicjującej krucjatę przeciwko zatorom płatniczym, minęło już ponad półtora roku. W międzyczasie prezes UOKiK głośno informował o wszczęciu kolejnych postępowań dotyczących opóźnień w płatnościach. Podmiotami kontrolowanymi są zasadniczo najwięksi przedsiębiorcy działający na polskim rynku.

Podatkowe aspekty egzekwowania odszkodowań i wierzytelności

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby, które jej nie prowadzą, spotykają się z sytuacjami, gdy łączą się z innym podmiotem stosunkiem zobowiązaniowym, z tytułu którego przysługuje im uprawnienie do spełnienia żądania przez ten podmiot.

Czy można zaliczyć w koszty przejęcie zadłużenia

Spłata przez podatnika zadłużenia poprzedniego dzierżawcy – zaległego czynszu dzierżawnego, należnego wydzierżawiającemu od poprzedniego dzierżawcy, nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Licytacje nieruchomości będą w sieci

Na e-egzekucji zyskają wszyscy: sądy, wierzyciele i dłużnicy, ale ci ostatni powinni uważać. E-licytacja nie spowoduje zwiększenia wydatków związanych z postępowaniem – mówi Rafał Łyszczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Tworzenie zatorów płatniczych czynem nieuczciwej konkurencji

Nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. Poszkodowanym przedsiębiorcom przysługuje szereg roszczeń, z którymi mogą wystąpić przed sąd cywilny.