fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Fundusze unijne na wspieranie badań i prac rozwojowych

Fotolia.com
Mikro, małe i średnie firmy już wkrótce będą mogły starać się o finansowe wsparcie na rzecz projektów badawczo-rozwojowych. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w okresie od pierwszego marca do 30 maja.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny już nabór wniosków do działania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa MSP" programu „Inteligentny rozwój". Jest to w tej chwili największe źródło wsparcia dla projektów związanych z prowadzeniem badań nad nowymi produktami, usługami oraz technologiami i procesami służącymi ich produkcji (świadczeniu).

Oczywiście przedsiębiorcy zorientowani w tematyce funduszy unijnych wiedzą, że o środki takie można starać się także w urzędach marszałkowskich lub działających na ich zlecenie instytucjach w ramach regionalnych programów operacyjnych. Wolno korzystać także z innych części programu „IR" pośrednio lub bezpośrednio wspierających działania B+R. Jednak ich budżety nie mogą się równać budżetowi działania 1.1.1. Łącznie przedsiębiorcy mogą pozyskać 700 mln zł, chociaż oczywiście trzeba pamiętać, że w tym wypadku konkurencja jest duża, ponieważ wnioski mogą składać wszystkie firmy sektora MSP, z całego kraju (Uwaga! Projekty nie mogą być realizowane na Mazowszu).

Zgodnie z nazwą i celem działania 1.1.1, opis dopuszczalnych projektów jest bardzo prosty. Muszą to być badania przemysłowe i prace rozwojowe, ewentualnie wyłącznie te ostatnie (etap prac rozwojowych musi zostać przewidziany w każdym projekcie, bez niego nie ma co liczyć na otrzymanie dofinansowania). Prowadzone prace muszą jednak mieć mocne podstawy, a ich wyniki – przynajmniej przy racjonalnych oczekiwaniach – powinny nadawać się do komercjalizacji. A bierze się to stąd, że ostatecznym wynikiem każdego przedsięwzięcia powinien być nowy lub znacząco zmodernizowany produkt. Nakłady ponoszone na B+R mają zaowocować jak największą liczbą innowacji: produktowych, technologicznych, które dadzą realną przewagę stojącym za nimi przedsiębiorstwami. Stąd też elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe. W tym działaniu chodzi przecież o to, aby tworzyć nowe produkty, a nie prowadzić badania dla samej idei zdobywania nowej wiedzy.

Przedsiębiorcy naprawdę mogą liczyć na znaczące wsparcie (uzależnione oczywiście w dużym stopniu od tego, ile sam przedsiębiorca będzie w stanie zgromadzić środków własnych), chociaż istnieją górne granice. Dofinansowanie nie może bowiem przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

- 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe,

- 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. eksperymentalne prace rozwojowe,

- 200 tys. euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych),

- 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MSP.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w okresie od pierwszego marca do 30 maja. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wzory dokumentów, kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA