fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Przepisy obowiązujące od 30 grudnia 2016

- ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 29 listopada 2016 r., poz. 1923)

- rozporządzenie ministra środowiska z 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (DzU z 15 grudnia 2016 r., poz. 2023)

- ustawa z 16 listopada 2016 r. o wypowiedzeniu statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie 13 września 1983 r. (DzU z 15 grudnia 2016 r., poz. 2025)

- rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 24 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny (DzU z 15 grudnia 2016 r., poz. 2026)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej oraz ministra infrastruktury i budownictwa z 8 listopada 2016 r. w sprawie wykazu lotnisk albo lądowisk wojskowych lub ich części niewykorzystywanych przez jednostki organizacyjne podległe ministrowi obrony narodowej lub przez niego nadzorowane (DzU z 15 grudnia 2016 r., poz. 2031)

- rozporządzenie ministra środowiska z 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (DzU z 15 grudnia 2016 r., poz. 2033)

- ustawa z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (DzU z 15 grudnia 2016 r., poz. 2037)

rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (DzU z 15 grudnia 2016 r., poz. 2038)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (DzU z 19 grudnia 2016 r., poz. 2069)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA