Podatnik musi dbać o swoje interesy - sąd o skutkach braku wpisu w KRS

Zobowiązany do dokonania wpisu w danym rejestrze ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną innej osobie jego brakiem, również, gdy wyrządza ją sam sobie. Niewykonanie obowiązku prawnego musi skutkować negatywnymi konsekwencjami dla naruszającego prawo.

Jak stosować wyjątki przy zwolnieniu usług finansowych z VAT

Zwolnienie podatkowe dotyczy szeroko rozumianych usług finansowych. Jest to zasada. Jednak wyłączone są z niego usługi, które można generalnie określić jak ściąganie długów, windykacja należności. Dla jego zastosowania istotny jest analiza podstawowego celu i efektu ekonomicznego umów.

Milczenie to nie jest załatwienie sprawy

Sąd nie zaakceptował milczenia Instytutu. Wprowadzanie w Polsce sieci telekomunikacyjnej 5G wymaga rzetelnych informacji na jej temat.

PCC: kilka groszy nie przekreśli prawa do preferencji

Podatnik, u którego kwota wyliczonego podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży gospodarstwa rolnego przekracza limit pomocy de minimis, automatycznie nie traci zwolnienia podatkowego.

Sąd: obywatel ma prawo zajrzeć do umowy urzędnika

Stanowisko, że umowy o pracę osoby pełniącej funkcję publiczną stanowią informację publiczną – nie oznacza, że zostaje wyłączona jej ochrona prywatności.

Zgoda na ulgę dla komandytariuszy

Przy wypłacie zysku ze spółki komandytowej można zastosować zwolnienie z podatku.

Przewoźnicy walczą o zwrot opłat za niemieckie autostrady

Od 1 października wypłacane mają być pierwsze pieniądze. Niektórzy dostaną nawet 150 tys. euro.

Kiedy podatnik traci prawo do preferencyjnej stawki CIT

Przekroczenie progu umożliwiającego opodatkowanie dochodu 9-proc. stawką podatku powoduje, że już od miesiąca/kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie, podatnik zobowiązany jest stosować stawkę podstawową. Nie wiąże się z tym natomiast obowiązek skorygowania zaliczek miesięcznych wpłaconych do tego momentu ani obowiązek zapłaty odsetek.

Finansowanie farmy wiatrowej poza limitami opartymi o EBITDA

Inwestycja polegająca na budowie elektrowni wiatrowej może zostać uznana za długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej, do którego nie znajdują zastosowania limity w rozpoznawaniu kosztów finansowania dłużnego.

Doradztwo może być przesłanką powiązań między podmiotami

Uczelnia medyczna i podmiot leczniczy są podmiotami powiązanymi, jednak nie muszą sporządzać dokumentacji cen transferowych oraz składać o informacji o tych cenach.

Na kogo rejestrować samochód w firmie

Prezydent miasta zarejestrował czasowo pojazd na dane osoby fizycznej, 
ze wskazaniem numeru PESEL, choć wniosek złożyła jako mikroprzedsiębiorca.

SN: sąd nie może badać intencji przy częstych próbach ugody

Sąd nie ma prawa badać rzeczywistych intencji strony sporu występującej z kolejnymi próbami zawarcia ugody.

Kara za imprezę w pandemii skasowana

Sanepid nie miał podstaw, żeby skutecznie ukarać 10 tys. zł dyskotekę, która w trakcie zakazu obowiązującego latem ubiegłego roku otworzyła swoje podwoje dla klientów.

Fiskus pozwala rozliczyć w kosztach ubytki z transportu towarów

Spółka może rozliczyć w podatkowych kosztach powstałe podczas transportu i magazynowania ubytki produktów.

Napiwki za spektakle online mogą być zwolnione z podatku

Artysta wystawiający przedstawienia w internecie może rozliczać wynagrodzenie ryczałtem 15 proc. Jeśli dodatkowo dostaje napiwki, nie będą one opodatkowane, jeśli ich wartość nie przekroczy 4902 zł od jednej osoby.

Sąd: wiek dziecka nie powinien się liczyć przy stypendium

Wykluczenie uczniów klas I–III szkół podstawowych ze starań o stypendium stanowi naruszenie konstytucji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Sąd przyznał rację prezesowi ZUS ws. skrzynki podawczej

Złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku płacenia składek ubezpieczeniowych w skrzynce podawczej może utrudnić lub pozbawić możliwości wykazania tego faktu.

NSA uchyla uchwały KRS ws. powołań sędziów do nowej izby SN

Uchylając poprzednie uchwały, NSA uznał, że obecna KRS nie jest organem wystarczająco niezależnym.