Sąd: domu nie można budować na podstawie przepisów covidowych

Budowa domu letniskowego nie mogła być prowadzona na podstawie przepisów covidowych.

Sąd: porozwodowe rozliczenia współmałżonków z ulgą w PIT

Pieniądze przeznaczone na spłatę byłego męża z jego udziału w nieruchomości, która znajdowała się uprzednio we wspólności majątkowej małżeńskiej, to wydatek na własne cele mieszkaniowe.

Według fiskusa członkom zarządu przyda się kurs na pilota

Spółka może rozliczyć w podatkowych kosztach wydatki na zdobycie uprawnień do pilotowania samolotu przez jej przedstawicieli.

Sąd: spółka odpowiada za swoich kierowców, którzy przeładowywali odpady

Kierowcy własnoręcznie przeładowywali zakaźne odpady medyczne, co w warunkach pandemii mogło wywołać daleko idące skutki.

NSA: Dług po zmarłym nie wyklucza ulgi mieszkaniowej

Przejęcie kredytu spadkodawcy na podstawie aneksu do umowy nie wyklucza ulgi mieszkaniowej u spadkobiercy.

SN: Ten kto zawinił, ma posprzątać jezdnię

Sprawca wypadku komunikacyjnego oraz zakład ubezpieczeń, w którym ma polisę OC, odpowiadają za zanieczyszczenia drogi płynami silnikowymi.

Radca pożegna się z korporacją za dyskwalifikujące zachowanie

Wielokrotny gość radcowskiego pionu dyscyplinarnego pożegna się z korporacją.

Nawet podpis na fakturze może pozbawić zasiłku chorobowego

Każda praca zarobkowa wykonywana w okresie zwolnienia lekarskiego powoduje utratę prawa do świadczeń. Za taką pracę uważa się każdą pracę w potocznym znaczeniu tego słowa, w tym wykonywanie różnych czynności w ramach stosunków prawnych, ale także poza takimi stosunkami, w tym kontynuowanie własnej działalności gospodarczej, samozatrudnienie czy stosunek korporacyjny. Dlatego w razie wystąpienia ryzyka niezdolności do pracy lub do prowadzenia pozarolniczej działalności wskutek choroby, ubezpieczony ma obowiązek powstrzymania się od wszelkich czynności wykonywanych zawodowo, ponieważ to świadczenia z ubezpieczenia chorobowego społecznego mają rekompensować brak możliwości uzyskiwania dochodów.

Ochrona związkowa ustaje wraz z utratą uprawnień organizacji

Zwolnienie pracodawcy z obowiązku współdziałania z zakładową organizacją związkową obejmuje także konieczność uzyskania przez pracodawcę zgody na rozwiązanie stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy nie jest autonomicznym uprawnieniem osobistym tych osób, lecz pochodną uprawnień przyznanych zakładowej organizacji związkowej.

Wewnętrznego przekonania radnych nie da się ocenić

Uchwała o udzieleniu wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi wotum zaufania ma specyficzny charakter i z tego względu nie może mieć odrębnego uzasadnienia.

Ustawienie znaków zakazu musi mieć swoje uzasadnienie

Aby wprowadzić organizację poruszania się po drodze, trzeba przeprowadzić wnikliwą analizę skutków wprowadzanych rozwiązań.

WSA: Bez punktów za przynależność do parafii

Zamieszkanie na terenie konkretnej parafii nie może mieć znaczenia w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły, dla której nie ustalono obwodu.

Sąd: można nie wysłuchać zaproszonych na sesję gości

O naruszeniu interesu prawnego radnego sejmiku województwa można mówić wówczas, gdy bezczynność sejmiku dotyczy czynności odnoszącej się do osobistego statusu skarżącego jako radnego.

Zmiany w statucie sołectwa. Sąd: konsultacje muszą być przeprowadzone

Jeśli chce się wprowadzić zmiany w statucie sołectwa, trzeba w tej sprawie poznać zdanie mieszkańców.