Naruszona wolność wykonywania zawodu egzaminatora na prawo jazdy

Sąd uchylił decyzję o odmowie wpisu do ewidencji egzaminatora na prawo jazdy. Za jedyny powód braku rękojmi uznano skazanie za przestępstwo, które uległo zatarciu.

Sąd: Solarium mogło świadczyć usługi fototerapii podczas pandemii

Rozporządzeniem nie można było zakazać działalności gospodarczej, bez względu na to, czy polegała ona na fototerapii, czy na opalaniu.

Frankowiczka pożyczyła 400 tys., ma oddać 700 tys. zł. SN uwzględnił skargę

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną RPO i uchylił nakaz zapłaty 700 tys. zł, który sąd wydał bez dokonania analizy umowy kredytu pod kątem istnienia niedozwolonych postanowień.

Sąd: uiszczenie daniny nie jest najważniejsze

Jeśli sytuacja materialna zalegającego z opłatą za śmieci powoduje, że egzekucja potrwa przez długi czas, czyli będzie uciążliwa zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika, to trzeba to wziąć pod uwagę przy wniosku o jej umorzenie.

Sąd: PIT może wpłacić wyręczyciel, i to nawet gdy jest wyższy niż 1000 zł

Uiszczenie podatku z działalności wspólnika spółki jawnej, na jego dyspozycję i polecenie, może następować z jej konta, bez względu na kwotę. Jest to bowiem działanie wyłącznie o charakterze technicznym.

Mniej stażu pracy przy niepełnym etacie

Przepisy unijne pozwalają, by okres zatrudnienia pracownika na części etatu był liczony proporcjonalnie do czasu faktycznie poświęconego na wykonywanie pracy.

SN: doręczenia pozwu na nieaktualny adres nie może być uznane za skuteczne

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną od orzeczenia sądu rejonowego, który uznał, że przesłanie pozwanemu odpis pozwu i wezwanie na rozprawę na nieaktualny adres było doręczeniem skutecznym i umożliwiającym wydanie wyroku zaocznego.

Wycofanie przez sklep produktów z obrotu to nie jest jego marnowanie

Galopujący wzrost cen żywności zwielokrotnił konieczność zapobiegania jej nieuzasadnionemu wyrzucaniu.

Ustne zawiadomienie wystarczy

Objęcie kwarantanną następuje w formie decyzji, ale nie trzeba jej przesłać listem.

Fotowoltaika dla urzędu miejskiego bez odliczenia VAT

Nie da się odpisać podatku z faktur na budowę ekologicznej instalacji, która nie będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej.

Mieszkania dla pracowników teatru z podatkową ulgą

Wynajem lokali dla samorządowej instytucji kultury jest zwolniony z VAT.