Wystawiając e-fakturę do paragonu wystarczy zachowanie jego kopii w pamięci fiskalnej

Podatnicy wystawiający na żądanie konsumentów faktury elektroniczne dokumentujące sprzedaż zaewidencjonowaną za pomocą kasy, nie muszą przechowywać paragonów dokumentujących te transakcje w postaci papierowej, jeśli wystawioną fakturę można powiązać z zapisaną w pamięci fiskalnej kasy kopią paragonu.

Można wycofać mieszkania z firmy i wynajmować prywatnie

Przedsiębiorca może zrezygnować z rozliczania najmu w biznesie i opodatkować go poza działalnością.

Prace wdrożeniowe nie są działalnością B+R

Podatnik może mieć trudność z obroną stanowiska, że wydatki poniesione na działalność wdrożeniową stanowią koszty kwalifikowane, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania.

Kiedy rozpoznać koszty przy modułowym wdrożeniu systemu IT

Wydatki poniesione na etapowe wdrożenie po oddaniu do używania pierwszego modułu, powinny być rozpoznane jako koszt uzyskania przychodu proporcjonalnie do przewidzianego okresu odpłatnego udostępnienia systemu.

Procenty od przychodu firmowego bez ulgi

Odsetki za zaniżenie dotacji dla niepublicznego przedszkola nie korzystają ze zwolnienia w PIT.

Szkolenia dla współpracowników kosztem spółki

Kursy podnoszące kwalifikacje podwykonawców mają wpływ na przychody firmy.

Blog o podróżach w kosztach CIT? Fiskus zabrania

Spółka nie rozliczy wydatków na bilety lotnicze, hotele, jedzenie oraz wycieczki, jeśli relacje z wyjazdów nie mają przełożenia na przychody z jej działalności.

Będzie PCC od wkładu gminy

Aport do spółki skutkujący podwyższeniem jej kapitału zakładowego jest obciążony podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Oddział zagranicznej spółki nie jest spółką nieruchomościową

W myśl polskich przepisów podatkowych, oddział stanowi wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywanej przez przedsiębiorcę poza jego siedzibą lub głównym miejscem wykonywania działalności. Czy taki podmiot może zostać uznany za spółkę nieruchomościową?

W biznesie lepszy magister niż licencjat

Przedsiębiorca może rozliczyć w kosztach wydatki na studia podnoszące kwalifikacje w dziedzinie, którą już się zajmuje.

Fiskus nie kwestionuje polisy dla prezesa

Spółka rozliczy w podatkowych kosztach składki na ubezpieczenie na życie członka zarządu.

Nadwyżka pobranych zaliczek na poczet zysku nie jest przychodem

Podatniczka nie uzyska przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z otrzymaniem zaliczek na poczet zysku wyższych niż przypadający na nią zysk spółki za dany rok w zakresie kwoty nadwyżki, która w dniu 1 stycznia kolejnego roku zostanie potrącona z zaliczką na poczet zysku za ten kolejny rok.

Przez Polski Ład pojawił się problem z PCC od zakupu mieszkania

Wydatki zwiększające wartość nieruchomości mieszkalnej są rozliczane przez amortyzację. Skoro jest zakazana, nie zaliczymy ich do kosztów.

Jak rozliczyć wydatki na inwestycje w OZE

Budowa farmy wiatrowej lub solarnej nie stanowi długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej i w konsekwencji koszty finansowania dłużnego związane z tym projektem podlegają limitowaniu.

Dozór geologiczny jest opodatkowany w wyłącznej strefie ekonomicznej

Dla usług dozoru geologicznego związanych z budową i wykorzystaniem morskich farm wiatrowych wykonanie jurysdykcji odbywa się na podstawie przepisów krajowych. Tym samym, w zakresie tej działalności wyłączną strefę ekonomiczną należy uznać za część terytorium Polski, a usługi dozoru geologicznego opodatkować krajowym podatkiem od towarów i uług.

Masaż i świecowanie uszu zwolnione z podatku

Fiskus nie chce VAT od usług mających na celu ochronę zdrowia, jeśli wykonują je osoby mające odpowiednie kwalifikacje.

Spirytus i podpaski dla pracowników w kosztach firmy

Spółka może odliczyć od przychodu wydatki na lekarstwa i środki higieniczne dla pracowników.

Nie ma VAT od kar za przekroczenie czasu parkowania

Opłaty nakładane na użytkowników parkingu za naruszenie warunków regulaminu nie są wynagrodzeniem za usługę.