Kiedy podatnik traci prawo do preferencyjnej stawki CIT

Przekroczenie progu umożliwiającego opodatkowanie dochodu 9-proc. stawką podatku powoduje, że już od miesiąca/kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie, podatnik zobowiązany jest stosować stawkę podstawową. Nie wiąże się z tym natomiast obowiązek skorygowania zaliczek miesięcznych wpłaconych do tego momentu ani obowiązek zapłaty odsetek.

Doradztwo może być przesłanką powiązań między podmiotami

Uczelnia medyczna i podmiot leczniczy są podmiotami powiązanymi, jednak nie muszą sporządzać dokumentacji cen transferowych oraz składać o informacji o tych cenach.

Fiskus pozwala rozliczyć w kosztach ubytki z transportu towarów

Spółka może rozliczyć w podatkowych kosztach powstałe podczas transportu i magazynowania ubytki produktów.

Napiwki za spektakle online mogą być zwolnione z podatku

Artysta wystawiający przedstawienia w internecie może rozliczać wynagrodzenie ryczałtem 15 proc. Jeśli dodatkowo dostaje napiwki, nie będą one opodatkowane, jeśli ich wartość nie przekroczy 4902 zł od jednej osoby.

Ograniczyłeś produkcję przez Covid-19? Fiskus to rozumie

Firma może rozliczyć w podatkowych kosztach rekompensaty dla kontrahentów za rezygnację z części usług z powodu epidemii koronawirusa.

Czy można zaliczyć w koszty przejęcie zadłużenia

Spłata przez podatnika zadłużenia poprzedniego dzierżawcy – zaległego czynszu dzierżawnego, należnego wydzierżawiającemu od poprzedniego dzierżawcy, nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Przedsiębiorcy mają problem z prostym podatkiem

Nawet opinia Urzędu Statystycznego w Łodzi może nie przekonać skarbówki, że podatnik stosuje właściwą stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Nie ma PIT od diet i zwrotu kosztów podróży zleceniobiorcy

Należności z tytułu diet oraz zwrotu kosztów podróży osoby wykonującej umowę zlecenia za granicą nie będą podlegały opodatkowaniu, jeżeli nie przekroczą wysokości określonej w rozporządzeniu ministra pracy. Preferencja nie jest zatem ograniczona do podróży służbowych pracowników, ale dotyczy również innych osób, których podróż jest konieczna w celu osiągnięcia przychodu.

Odliczyć można poniesione wydatki, a nie koszty pożyczki

W ramach ulgi termomodernizacyjnej nie można odliczyć wydatków na spłatę pożyczki wraz z odsetkami, która została udzielona podatnikowi na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Akcje od dziadka to darowizna. Co z podatkiem?

Wnuczka nie zapłaci podatku od podarowanych jej przez dziadka papierów wartościowych. Musi jednak zgłosić ich nabycie do urzędu skarbowego.

Ekwiwalent dla pracownika na prąd i internet bez podatku

Ryczałtowa wypłata za prąd i internet nie jest przychodem pracownika, który zdalnie wykonuje swoje zadania z domu.

Milczące potwierdzenie dopuszczalne również przy samofakturowaniu

Nabywca może korzystać z tzw. procedury self-billing z zastosowaniem milczącego akceptu jako formy zatwierdzania faktur.

Transformacja spółki czasem daje prawo do niskiego opodatkowania

Gdy przekształcająca się spółka jest już podatnikiem CIT, może skorzystać z 9-procentowego podatku, jeśli nie przekracza 2 mln euro obrotów rocznie.

Handel uprawnieniami do emisji CO2 w kosztach bezpośrednich

Spółka z branży energetycznej odliczy wydatki na nabycie uprawnień do emitowania tlenku węgla w roku, w którym powstały odpowiadające im przychody.

Dwie umowy z pracodawcą to podwójne koszty pracownicze w PIT

Podmiot zatrudniający pracownika na dwóch różnych tytułach nalicza podwójne koszty pracownicze.

Kara umowna jest podatkowym kosztem, jeśli spóźniłeś się przez COVID

Przedsiębiorca może odliczyć od przychodów kwotę zapłaconą kontrahentowi za nieterminowe dostawy towarów. Pod warunkiem, że zwłoka nastąpiła z powodu epidemii koronawirusa.

Dostałeś grunt w zamian za zwolnienie z długu? Fiskus chce podatku

Fiskus twierdzi, że otrzymanie nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku.

Samozatrudniony dostanie premię, a firma rozliczy ją w kosztach

Spółka rozliczy w podatkowych kosztach nagrody wypłacone załodze za dobre wyniki finansowe.