Według fiskusa członkom zarządu przyda się kurs na pilota

Spółka może rozliczyć w podatkowych kosztach wydatki na zdobycie uprawnień do pilotowania samolotu przez jej przedstawicieli.

Fiskus zwróci ulgę na sprzęt kuchenny i meble w zabudowie

Za pieniądze ze sprzedaży starego mieszkania można kupić sprzęt kuchenny i meble w zabudowie do nowego lokalu, by skorzystać ze zwolnienia z podatku. Ten, kto nie odliczył ulgi w poprzednich latach, może skorygować zeznanie PIT-39.

Dojazd autobusem bez podatku

Pracownik nie ma przychodu, jeśli firma zafunduje mu dojazdy określonym w ustawie środkiem transportu.

Nie ma przychodu przy wniesieniu ZCP aportem

Platforma software jako wyodrębniony finansowo, organizacyjnie i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych może być traktowana jako zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Spółka rozliczy w kosztach doradztwo przy sprzedaży swoich akcji

Spółka może rozliczyć w podatkowych kosztach wydatki na doradztwo przy transakcji sprzedaży swoich akcji.

Służbowy telefon używany do celów prywatnych a pełne odliczenie kosztu

W razie braku możliwości jednoznacznego określenia kosztów przypadających na konkretnego pracownika z tytułu korzystania przez niego z telefonu służbowego w celach prywatnych w danym okresie rozliczeniowym, pracodawca będzie mógł w całości zaliczyć wydatki na abonament jako koszty uzyskania przychodu w myśl art. 15 ustawy o CIT.

Niektórzy zwycięzcy konkursów sami rozliczą się z fiskusem

Na spółce nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wydania nagród w konkursach, akcjach i loteriach promocyjnych na rzecz podmiotów będących podatnikami CIT.

Dożywotnie użytkowanie i pobieranie pożytków bez VAT

Wykonanie czynności niepodlegającej opodatkowaniu przez osobę niebędącą podatnikiem jest neutralne z punktu widzenia VAT.

Spółka może kupować usługi od byłych pracowników

Firmie wolno odliczyć VAT z faktur wystawianych przez przedsiębiorców, którzy niedawno byli w niej zatrudnieni.

Towaru raz wykorzystanego w działalności opodatkowanej nie odsprzedamy bez VAT

Zbywca nie może korzystać ze zwolnienia dostawy towarów od podatku VAT na tej tylko podstawie, że z tytułu ich nabycia nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli towary wykorzystywał w działalności opodatkowanej, nawet jeśli działalność ta miała dla niego charakter marginalny.

Zdarzenie gospodarcze niejedno ma imię w oczach fiskusa

Minister finansów wyjaśnił pojęcie „transakcji kontrolowanej" na potrzeby stosowania przepisów o cenach transferowych.

Kiedy nie rozlicza się VAT od sprzedaży poleasingowego pojazdu

Podatnik sprzedający po upływie sześciu miesięcy od daty wykupu motocykl, który został wykupiony z leasingu operacyjnego do majątku osobistego i nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, nie ma obowiązku opodatkowania transakcji podatkiem od towarów i usług.

Jak skorzystać z ulgi mieszkaniowej

W przypadku wydatków ponoszonych przez podatnika na budowę mieszkania przez dewelopera istotna jest data wpłaty środków na jego konto, a nie nabycia własności wybudowanego lokalu.

Aplikacja do internetowej sprzedaży z niskim podatkiem

Przedsiębiorca tworzący oprogramowanie do e-handlu ma prawo do preferencyjnej stawki PIT.

Można jeździć służbowym samochodem do domu

Jeśli gmina pozwoli wójtowi, aby garażował jej auto w okolicy swojego miejsca zamieszkania, bo tak jest bezpieczniej i praktyczniej, nie musi mu naliczać przychodu i potrącać podatku.

Darowizna przedsiębiorstwa bez daniny

Matka będzie zwolniona z podatku od spadków i darowizn, jeśli córka przekaże jej zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Obowiązki płatnika z tytułu zwrotu kosztów najmu

Zwrot ponoszonych przez prezesa zarządu kosztów najmu mieszkania skutkuje u niego powstaniem przychodu z działalności wykonywanej osobiście.

Czy wydatki poniesione na edukację członka zarządu stanowią koszt spółki

Uzasadnione i udokumentowane wydatki ponoszone przez spółkę na rzecz jej prezesa zarządu w związku z pełnieniem przez niego obowiązków mogą stanowić koszty uzyskania przychodu.