Fotowoltaika dla urzędu miejskiego bez odliczenia VAT

Nie da się odpisać podatku z faktur na budowę ekologicznej instalacji, która nie będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej.

Mieszkania dla pracowników teatru z podatkową ulgą

Wynajem lokali dla samorządowej instytucji kultury jest zwolniony z VAT.

Przewoźnik nie ujmie w kosztach odszkodowań za zgubienie przesyłki

Wadę wykonanej usługi stanowią wszelkie skutki nienależytego wykonania umowy, w tym uszkodzenia towarów powstałe w transporcie, a także niedostarczenie ich w określonym czasie.

Skorzystanie z IP Box wymaga prowadzenia ewidencji

Symultaniczne stosowanie ulgi B+R oraz ulgi IP Box jest możliwe dopiero po  aprowadzeniu przez podatnika ewidencji spełniającej kryteria określone w przepisach ustawy o CIT.

Wydatek na auta musi mieć związek z inwestycją

Koszt nabycia samochodów może stanowić koszt kwalifikowany wpływający na ustalenie dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych.

Mecenas kultury skorzysta z ulgi na sponsoring

Prawnik finansujący muzeum może zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodów, a następnie odliczyć ich połowę od dochodu.

Milion do odliczenia na promocję nowego produktu

Wydatki na ekspansję rozliczymy w kosztach uzyskania przychodów. Dodatkowo mogą też pomniejszyć dochód.

Działalność strefowa jest zwolniona z CIT pomimo pracy zdalnej

Działalność wykonywana na terenie SSE nie oznacza nieprzerwanej, fizycznej obecności pracowników na jej obszarze. Dochód z działalności prowadzonej przez spółkę na podstawie zezwoleń podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym także wtedy, gdy pracownicy świadczą pracę z innego miejsca niż siedziba spółki.

Faktur sprzed kilku lat nie rozliczymy na bieżąco

Wydatki na usługi księgowe z 2019 r. nie mogą być ujęte w kosztach uzyskania przychodów w 2022 r.

Przychód członka zarządu za 2021 r. bez składki na zdrowie

Od wynagrodzenia wypłaconego osobie pełniącej funkcję na podstawie aktu powołania należna jest wpłata na ubezpieczenie zdrowotne dopiero od przychodu należnego za pracę w 2022 roku.

Sprzedaż działki to czynność cywilnoprawna

Gmina nie musi płacić VAT, jeśli realizuje zadania publiczne.

Skarbówka chce wiedzieć o umorzeniach

Gmina musi poinformować fiskusa o tym, że zrezygnowała z dochodzenia roszczenia regresowego wobec lokatora.

Prąd jest niezbędny w biznesie, fiskus to rozumie

Przedsiębiorca może rozliczyć w podatkowych kosztach wydatek na zakup agregatu, który ma być awaryjnym źródłem energii w jego firmie.

Ekwiwalent za ładowanie samochodu hybrydowego bez PIT

Wypłacony przez pracodawcę zwrot kosztów ładowania pojazdu hybrydowego prądem w miejscu zamieszkania pracownika stanowi przychód ze stosunku pracy, który korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Sportowcy nie mają prawa do ulgi dla młodych

Profesjonalne uprawianie sportu nie kwalifikuje się na cele ulgi dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia, jako umowa zlecenie, w związku z tym zawodnicy nie mogą z niej korzystać.

Pośrednictwo w sprzedaży usług SaaS nie jest opodatkowane u źródła

Wydatki ponoszone przez podmiot w związku z pośrednictwem w sprzedaży usługi Software-as-a-Service, tj. oprogramowanie jako usługa, polegającej na umożliwieniu dostępu do funkcji realizowanych przez oprogramowanie umieszczone na serwerach w chmurze, nie mieszczą się w katalogu świadczeń zawartych w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT. W konsekwencji na podmiocie dokonującym wypłat z tego tytułu nie ciążą obowiązki płatnika podatku u źródła.

Mecenas sportu ma dodatkową ulgę w podatkach

Spółka sponsorująca klub żużlowy może zaliczyć wydatki do kosztów CIT, a następnie odliczyć ich połowę od dochodu.

Skarbówka kwestionuje wydatki na obronę prezesa

Spółka nie może rozliczyć w podatkowych kosztach honorarium kancelarii adwokackiej reprezentującej członków jej zarządu w sprawie o wyłudzenia VAT.