Podatek też może być kosztem firmy

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek od nieruchomości opłacany za wynajęty na potrzeby działalności lokal.

Skarbówka chce VAT od wykładowców

Zajęcia na uczelni nie są usługami zwolnionymi z VAT – stwierdził minister finansów w interpretacji ogólnej.

Wyrównanie z tytułu cen dostawy energii z podatkiem czy bez

Środki pieniężne uzyskiwane przez przedsiębiorców energetycznych w ramach systemu wyrównania stanowią ich przychód podatkowy, który trzeba wykazać już w momencie jego otrzymania.

Lokal usługowy może wyjątkowo stanowić ZCP

Skoro lokal wraz z ciążącymi na nim zobowiązaniami i należnościami będzie wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie, a nabywca będzie kontynuował prowadzoną dotychczas działalność gospodarczą (najem), to transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wynajęte mieszkania w kosztach firmy

Przedsiębiorca realizujący kontrakt w Niemczech może rozliczyć w kosztach PIT czynsz za lokale dla podwykonawców.

Budowa placu zabaw bez możliwości odliczenia VAT

Gmina nie odpisze podatku VAT z faktur na inwestycję, która nie jest wykorzystywana w działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca musi czasem rozładować napięcie. Nawet fiskus to rozumie

Przedsiębiorca prowadzący stresującą działalność może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na sesje u psychoterapeuty. Fiskus to potwierdza

Opodatkowanie wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej

Wycofanie z działalności gospodarczej nieruchomości, która nadal będzie wykorzystywana do celów zarobkowych do czynności opodatkowanych lub przekazanie jej do majątku osobistego, gdzie nadal będzie wynajmowana nie będzie stanowiło zmiany sposobu jej wykorzystywania w szczególności nie będzie stanowiło czynności zwolnionej od podatku VAT.

Przy zakupach online wystarczy nick sprzedawcy

Przedsiębiorca kupujący towary na internetowych aukcjach może zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodów. Nawet jak nie zna imienia i nazwiska sprzedawcy.

Czy od dodatku za przeprowadzkę pracownika trzeba płacić ZUS?

Pieniądze wypłacane w związku z przenosinami w inne miejsce ze względu na podjęcie zatrudnienia stanowią podstawę wymiaru należności do ZUS.

Gminy nie muszą korygować VAT od ekoinwestycji – interpretacja MF

Minister finansów potwierdza, że gmina zakładająca fotowoltaikę i usuwająca azbest nie musi płacić VAT. Nie może go jednak też odliczać. Jeśli tak robi, powinna zmienić zasady rozliczeń. Starych nie musi korygować.

Fiskus kwestionuje rozliczenie wycieczki dla pracowników

Firma nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wyjazd dla załogi, jeśli jego głównym celem jest rozrywka.

Obowiązki płatnika przy wypłacie dywidendy do fundacji rodzinnej

Podmiot dokonujący wypłaty dywidendy do fundacji rodzinnej nie będzie zobowiązany do pobrania podatku dochodowego, lecz musi dochować należytej staranności w zakresie weryfikacji warunków uprawniających go do zastosowania zwolnienia.

Wynajęty pokój można rozliczyć w kosztach firmy. Jest interpretacja

Przedsiębiorca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na wynajęcie lokalu w mieście, w którym wykonuje usługi dla klienta. Interpretacje fiskusa są pozytywne.

Fiskus ogranicza ulgę na darowizny kościelne

Ustawa kościelna pozwala odliczać darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła Katolickiego. Ale skarbówka wyklucza z ulgi przedsiębiorców na liniowym PIT.

Opłaty za niewłaściwe parkowanie przychodem kasowym

Przychód z tytułu otrzymanych opłat dodatkowych za naruszenie regulaminu parkingowego powinien być rozpoznawany przez podatnika w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym, tj. w dniu otrzymania zapłaty.

Fiskus akceptuje sprzedaż za złotówkę

Spółka może rozliczyć w kosztach CIT wydatki na wycieczki i bony oferowane za symboliczną kwotę uczestnikom akcji promocyjnej.

Stałe miejsce prowadzenia działalności – co z obowiązkami KSeF?

Faktury dokumentujące transakcje podlegające polskiemu obowiązkowi fakturowemu realizowane przez podmioty zagraniczne posiadające w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności do celów VAT powinny być wystawiane formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).