Finansowanie farmy wiatrowej poza limitami opartymi o EBITDA

Inwestycja polegająca na budowie elektrowni wiatrowej może zostać uznana za długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej, do którego nie znajdują zastosowania limity w rozpoznawaniu kosztów finansowania dłużnego.

Na kogo rejestrować samochód w firmie

Prezydent miasta zarejestrował czasowo pojazd na dane osoby fizycznej, 
ze wskazaniem numeru PESEL, choć wniosek złożyła jako mikroprzedsiębiorca.

SN: sąd nie może badać intencji przy częstych próbach ugody

Sąd nie ma prawa badać rzeczywistych intencji strony sporu występującej z kolejnymi próbami zawarcia ugody.

Kara za imprezę w pandemii skasowana

Sanepid nie miał podstaw, żeby skutecznie ukarać 10 tys. zł dyskotekę, która w trakcie zakazu obowiązującego latem ubiegłego roku otworzyła swoje podwoje dla klientów.

Sąd: wiek dziecka nie powinien się liczyć przy stypendium

Wykluczenie uczniów klas I–III szkół podstawowych ze starań o stypendium stanowi naruszenie konstytucji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Sąd przyznał rację prezesowi ZUS ws. skrzynki podawczej

Złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku płacenia składek ubezpieczeniowych w skrzynce podawczej może utrudnić lub pozbawić możliwości wykazania tego faktu.

NSA uchyla uchwały KRS ws. powołań sędziów do nowej izby SN

Uchylając poprzednie uchwały, NSA uznał, że obecna KRS nie jest organem wystarczająco niezależnym.

Mundurowi walczą o pieniądze z ZUS

SN rozstrzygnie trwające od lat wątpliwości, czy emerytowani wojskowi i policjanci mają prawo do drugiego świadczenia za opłacone w cywilu składki.

Wypchnięty na ulicę bez wypłaty za wypadek

Aby wyłączyć odpowiedzialność z polisy OC, wystarczy wykazać winę innej osoby, choćby bez ustalenia jej nazwiska.

Spółka też może zostać blogerem

Prowadzenie bloga w celu świadczenia usług reklamy da się rozliczyć jako osobny rodzaj działalności, co daje koszty.

TK przerywa rozprawę ws. wyższości Konstytucji nad prawem unijnym

W środę Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie zajmował się wnioskiem premiera o wskazanie, jak rozwiązywać kolizje prawa europejskiego z Konstytucją RP. O godz. 15.00 przewodnicząca rozprawie Julia Przyłębska zarządziła przerwę do czwartku 30 września do godziny 12.00. Wyjaśniła, że pojawiły się nowe okoliczności i zarzuty.

Wykonawca robót budowlanych nie jest tylko zwykłym odtwórcą projektu

Zastrzeżenie w postaci wykonania jednej roboty budowlanej polegającej na wybudowaniu budynku użyteczności publicznej o określonej kubaturze nie ogranicza ilości oferentów.

Właściciel ma prawo domagać się dojazdu do swojej posesji

Budowa drogi wojewódzkiej ma gwarantować zachowanie bezpieczeństwa, ale nie wyklucza to obowiązku jej zarządcy przebudowy lub budowy w innym miejscu wcześniej istniejącego legalnego zjazdu.

Prawo do informacji publicznej: Trzeba odpowiedzieć na 88 wniosków

Obowiązujące przepisy nie znają pojęcia „nadużycia prawa do informacji publicznej". W ten sposób zagwarantowano, że nikomu prawo do wiedzy o sprawach publicznych nie będzie bezpodstawnie odmówione.

Czy zero euro może być uznane za wynagrodzenie w umowie o zamówienie publiczne?

Wyroku Trybunał Sprawiedliwości z 10 września 2020 r. wskazuje zamawiającym sposób, w jaki powinni postępować w sytuacji, gdy wykonawcy zaoferują cenę, która może w pierwszej chwili wydawać się niewiarygodna.

Usunięcie drzew kosztuje

Opłata za wycinkę ma charakter publicznoprawny i nie podlega kwalifikacji jako należność związana z prowadzeniem działalność gospodarczej.

Pozycjonowanie stron i mailing muszą być realne

W transakcjach dotyczących usług niematerialnych podatnik powinien zachować szczególną przezorność przy dokumentowaniu ich wykonania, by później możliwe było wykazanie ich zaistnienia.

Jakie są podatkowe konsekwencje rozwiązania spółki jawnej

Do czasu wykreślenia spółki jawnej z rejestru, to ona jest właścicielem majątku, a przejęcie określonego składnika przez jednego ze wspólników, połączone ze spłatą drugiego, jest ustaleniem sposobu podziału majątku w związku z jej likwidacją. Nie jest zbyciem pomiędzy wspólnikami.