Tag: Akty Prawne

Treść uchwały nie może prowadzić do sporów

Ekwiwalent pieniężny dla strażaków naliczany jest za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej.

Ograniczając dostęp do alkoholu, trzeba wyraźnie przedstawić argumenty

Ustalając maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów procentowych na terenie gminy, konieczne jest właściwe uzasadnienie uchwały.