Tag: Decyzje

Powiązane

Akty Prawne

ZUS: Wirtualne narzędzia nie korzystają ze zwolnienia

Token użytkowy nie jest artykułem, przedmiotem lub usługą, dlatego nie może zostać wyłączony z podstawy wymiaru składek.

Przewlekłość nie oznaczała jednocześnie bezczynności

Trudne postępowanie wymaga koncentracji czynności, by możliwie było najszybsze wydanie stosownego rozstrzygnięcia.

Sfałszowane dokumenty nie pozbawiają prawa jazdy

Prezydent miasta pozbawił kierowcę uprawnień, bo siedem lat temu został przeszkolony w niewłaściwie działającym ośrodku. Sąd uznał, że taka decyzja nie powinna być automatyczna.

Związki nie mogą dochodzić unieważnienia firmowego aktu

Związek zawodowy nie ma roszczenia o unieważnienie przez sąd powszechny decyzji zarządu spółki (pracodawcy) w sprawie ustalenia regulaminu zakładowych świadczeń socjalnych.

Niewiedza o obwieszczonej decyzji też szkodzi

Okoliczności doręczenia korespondencji zgodnie z procedurą ze specustawy drogowej i brak wiedzy w tym zakresie nie uprawdopodobni braku winy w uchybieniu terminu do wniesienia odwołania.

Inwestycję trzeba rozpocząć, bo inaczej decyzja wygaśnie

Sytuacje, w których pozwolenie na budowę jest usuwane z obrotu prawnego, należą do wyjątków. Prowadzenie budowy po wygaśnięciu decyzji o pozwoleniu na budowę oznacza, że odbywa się to w warunkach samowoli budowlanej.

Filip Elżanowski, Krzysztof Jaroszyński: Mieć plany to myśleć o skutkach

Gdy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje atrakcyjne nieruchomości, może bardzo obciążyć gminę.

Jeśli gmina chce wesprzeć sportowców, to musi wydać decyzję

Przyznanie stypendium sportowego przez jednostkę samorządu terytorialnego powinno następować w formie decyzji administracyjnej.

Co z decyzją wydaną w wyniku przestępstwa

Może tak się zdarzyć, że decyzja administracyjna została wydana w wyniku przestępstwa. Postępowanie dotyczące takiego rozstrzygnięcia administracyjnego udaje się jednak wznowić.

Zasada wolności budowlanej nie jest absolutna

Sfera nieobjęta przedmiotem reglamentacji ustawowej nie daje podstaw do formułowania przez organy władzy publicznej nakazów i zakazów ustanawianych w drodze decyzji administracyjnej. Do ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości zaliczyć trzeba te wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.