Tag:

Uprawnienia

Powiązane

Akty Prawne Koncesje

Co się dzieje ze znakami towarowymi upadłego przedsiębiorcy?

Znaki towarowe nie wygasają z dniem ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy. Postępowanie upadłościowe ma jednak wpływ na wynikające z nich prawa. Istotne jest to, czy upadły jest właścicielem znaku towarowego, jego licencjonodawcą, czy licencjonobiorcą.

Licencja na program komputerowy – możliwości i ryzyka

Przedsiębiorca koniecznie musi mieć świadomość niebezpieczeństw, ale i korzyści, związanych z wyborem jednego z kilku modeli pozyskiwania oprogramowania na potrzeby własnej działalności. Ewentualna potrzeba zmiany oprogramowania w przyszłości może się okazać kosztowna, a w krótkim czasie niewykonalna.

Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie, a obowiązki akcyzowe i koncesyjne

Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na zabezpieczenie dostaw energii na wypadek przerw w dostawie oraz w związku z niepewną sytuacją na rynku energetycznym.

CKE przekazała nieprawidłowy klucz odpowiedzi. Niemal wszyscy oblali egzaminy zawodowe

Zarówno CKE jak i MEN zapewniają, że wyniki egzaminów będą weryfikowane przy użyciu prawidłowego klucza.

Mogą się doktoryzować, ale nie dostaną stypendium

Uprawnienia osób, które nie zdążyły się doktoryzować ze względu na pandemię, zostaną wydłużone

Wodorowa legislacja – zmiany prawa nie nadążają za wyzwaniami rynku

Chociaż wodór na podstawie obowiązujących przepisów jest rodzajem paliwa, to w Polsce prowadzenie działalności wykorzystującej wodór nie wymaga koncesji.

Wypowiadalność umowy licencyjnej: ochrona twórcy czy wręcz przeciwnie?

W prawie autorskim strony umowy, zawartej np. na 15 lat, nie mogą mieć pewności, że nie wygaśnie ona przed upływem tego terminu.

Jak sprawdzić wyniki czerwcowego egzaminu zawodowego

Można sprawdzać oficjalne wyniki egzaminu zawodowego z sesji letniej, która odbyła się w czerwcu 2023 r. Zdający mogą zrobić to online w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie.

Kontrowersyjny kazus na egzaminie pokonał wielu kandydatów na adwokatów

Podczas tegorocznego egzaminu adwokackiego najwięcej niedostatecznych ocen przyznano z prawa karnego. Wpływ na ten wynik mogły mieć pewne nieścisłości w treści samego zadania.

CKE podała wyniki matur. Jak je sprawdzić?

Egzamin maturalny zdało 84,4 proc. przystępujących do egzaminu. Prawo do poprawki w sierpniu ma 11,3 proc zdających.